A zaj megkeseríthe-ti életünket

A zaj megkeserítheti életünket

A technikai fejlőrése nagyban könnyítette az emberek életét az elmúlt évtizedekben. A mindennapi tevékenységein során a kertben végzett munkánk megkönnyítésére gyakran használunk villamos és robbanómotoros hajtású gépeket, melyek működése következtében keletkező zaj zavarólag hat a környezetünkre.

Többek között ezt kívánja szabályozni az a EU irányelvekkel összhangban lévő környezeti zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet, melyet a Közgyűlés 2011. június 23-i ülésén fogadott el. A rendelet 2011. július 1-én lép hatályba.

A rendelet kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartandó, hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényekre; a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre; valamint a közterületen folytatott utcai zenélésre és utcai éneklésre.

Vasas-Somogy-Hird területét – tekintettel a települések „falusias” jellegére – leginkább  a háztartási igényeket kielégítő tevékenység érinti, vagyis szabályozza a zajt keltő villamos és robbanómotoros fűnyírók, szegélyvágók, fűkaszák, motoros permetezők, lánc- és körfűrészek, kapálógépek, kerti traktorok stb. használati időszakát.

Idézek a rendelet még pontosításra váró szövegéből:

A lakosság háztartási igényeit kielégítő tevékenységek szabályai

7. § (1) Magánszemély a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon a háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel és zöldfelületfenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen: motoros vagy elektromos fűnyírást, motoros favágást, kerti traktor működtetését – a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve – hétköznap 7.00 óra és 20.00 óra között, szombaton és ünnepnap 9.00 óra és 19.00 óra közötti időtartamban szabad végezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokon túl tilos háztartási tevékenységet kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet folytatni.

Kiemelten felhívom a települések lakóinak figyelmét, hogy a fentiek alapján vasárnapi napon a zajt keltő gépek használata TILOS!

Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a zajt keltő tevékenységgel kapcsolatos tilalmat megszegi.

Kérem, hogy a magunk, szomszédjaink és tágabb környezetünk nyugalma érdekében a zajt keltő tevékenységeink végzését a rendelet előírásainak megfelelően ütemezzük.

Kis odafigyeléssel ez talán nem lesz megterhelő számunkra,

Huba Csaba

Comments

comments