Levél a Kodály művelődési ház megmentéséért

A Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület a somogyi civil szervezetek és intézmények nevében egy 13 levélben kérte a pécsi önkormányzat segítségét a Pécs-Somogyi Kodály művelődési Ház megmentése ügyében.

E levél bevezető gondolatait tesszük itt közzé.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Főosztály vezető Úr!

Ezekben a napokban olyan hírek terjengnek a szóbeszédben, hogy a Pécs- Somogyi Kodály Művelődési Ház folyamatos működése bizonytalanná, anyagi támogatása kérdésessé vált. Belátva az Önkormányzat szorult helyzetét, a pénzhiány kényszerét, mégis arra hívjuk fel az Önök figyelmét, hogy mindezek ellenére igen rossz döntés, és helyrehozhatatlan hiba lenne a Kodály Művelődési Ház bármilyen más célra való hasznosítása, megfosztása évszázados küldetésétől, hogy a helyi kultúra „szentélye” legyen.

Azt nem lehet megengedni, és rendkívül rossz üzenet is lenne ha a 21.században, a városnak egyébként is mostoha, bányász lakta peremén azt gondolja bárki is, hogy „még a tetőt is elviszik valakik több ezer ember feje fölül.” Oda kell figyelni erre , mert itt Somogyon igencsak speciális az un. „Kultúrház” kérdése.

A művelődési ház ugyanis az évtizedek során olyan szervesen eggyé forrt a helyi lakosság mindennapjaival ,hogy „elvesztése” sértettség szülte nagyfokú bizalomvesztéssel, érzelmi fásultsággal és kiábrándulással járna.

Ez érthető is, hisz ezer szállal kötődnek az itt élők ehhez az intézményhez, életük fordulóihoz fűződő szokásaik gyakorlása, saját gyermekkoruk és unokáik mindennapjai is itt történnek meg velük, e falak között. A művelődési ház megszüntetése életveszélyes sebet ejtene a somogyi kulturális életen, melynek később beláthatatlan következményei lennének.

Éppen ezért Pécs-Somogy civil szervezetei – élén a Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel – ,klubjai, iskolája, Somogy egész lakossága nevében azzal a kéréssel fordulunk a Polgármester Úrhoz, Főosztályvezető Úrhoz, szíveskedjenek ügyünk mellé állni, hogy

-ne fosztassanak meg az itt élők az iskolán kívüli kultúra gyakorlásának egyetlen mentsvárától , a művelődési háztól,

-a jelenleg itt működő közösségek gondolatcseréjétől, ünnepségeik rendezvényeik közös átélésétől,

-klubok, egyesületek , szervezetek számukra oly fontos összejöveteleitől,

-az iskolások, gyerekek mindennapos gyakorlóterüktől.

Gyűjthesse látogatóit tovább a művelődési ház termeiben berendezett két állandó kiállítás:

-Bányászati gyűjtemény,

-és az iskolatörténeti gyűjtemény,

melyek tárgyi emlékei és írásos dokumentumai ma már pótolhatatlanok.

Kérjük Önöket, segítsenek nekünk!

Mentsük meg közösen a Pécs –Somogyi Kodály Művelődési Házat, hogy –mint eddig- szolgálhassa az itt élőket, és műhelye lehessen –továbbra is- a somogyiak ebben az épületben zajló évszázados kulturális életének.

Tisztelettel

Hámori Istvánné – elnökségi tag

Walter József – elnök

Vokó János – ügyv. Elnök.

Comments

comments