Vigyázat betörők!

Elszaporodtak a betörések Vasason, sokszor fényes nappal pakolnak ki családi házakat, persze ennél még veszélyesebb, ha éjszaka, álmukban lepik meg a családot a nem kívánt „látogatók”. Sajnos ez utóbbira is fel kell készülni, egyre inkább nekibátorodnak az elkövetők és nem riadnak vissza az erőszakos bűncselekményektől sem. A betöréses lopások rendőrségi felderítése, értékeink visszaszerzése nehézkes. Próbáljuk inkább megelőzni a bűncselekményeket. Meggyőződésem, hogy ennek leghatékonyabb módja – természetesen a megfelelő zárak, nyílászárók mellett –  ha odafigyelünk egymásra. Akik otthon tartózkodnak napközben, azok figyeljenek a szomszédaik értékeire is, ha gyanús, ismeretlen elemek járnak az utcán, be-be nézelődnek  a házakhoz, igenis vonják kérdőre őket, hogy kit keresnek, mi járatban vannak. Legtöbbször ez bőven elég, hogy elriasszuk a nem kívánt egyéneket. Ha valaki riasztóval szereli fel a házát, akkor beszélje meg a szomszédokkal, hogy mit tegyenek ha megszólal a riasztó. Ha pedig riasztót hallunk, akkor ne csak bosszankodjuk a hanghatások miatt, hanem járjunk utána, vagy értesítsük a rendőrséget, hogy mi okozhatja a riasztást. Vegyük fel a kapcsolatot a polgárőrség helyi szervezeteivel is, működjünk együtt velük, ők is a település biztonságáért vannak..

Nem nagyon van, aki meg tudna védeni bennünket helyben, mire a rendőrség a helyszínre érkezik általában már bottal üthetik az elkövető nyomait. Amennyiben meg kívánjuk védeni az értékeinket, testi épségünket a Büntető törvénykönyv jogos védelem alatt felmentést ad a bűncselekmény elkövetése miatt – pl. a betörő az összetűzésünk során sérülést szenved, vagy azzal, hogy a helyszínen tartjuk személyi szabadságában korlátozzuk. A hatályos szabályozás szerint nem büntethető,  akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges. Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépi.  A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.  A jogos védelem megállapíthatóságának feltétele, hogy a jogtalan támadás, vagy annak közvetlen veszélye és az elhárító magatartás időben egybe essék. A jogos védelemben cselekvő személynek a törvény csak addig a pontig biztosít büntetlenséget, amíg cselekménye idő- és szükségszerű. Nagyon fontos kitétel, hogy a védelmi pozícióban lévő személy magatartása arányos volt-e. Ennek hiányában a jogos védelem túllépésével állunk szemben. A védekezéshez szükséges mértéket túllépi, aki aránytalanul súlyosabb sérelmet okoz, mint amilyen sérelemmel az elhárítani szándékolt támadás fenyegetett. Ezen tétel alól kivételt képez az élet ellen irányuló támadás, ahol az arányosság vizsgálata a támadás céljából adódóan szükségtelen. Vagyon elleni támadás, élet elleni támadással nem hárítható el, vagyis aránytalan, ha a besurranó tolvaj puszta kézzel kizárólag lopási szándékkal jön, úgy nem lehet leszúrni, életveszélyesen megsebesíteni, mivel akkor – ha a menthető felindulást, ijedtséget nem tudjuk bizonyítani – élet, testi épség elleni súlyos bűncselekményekért vonhatnak minket felelősségre, szemben a támadó enyhe bűncselekménynek számító lopás kísérletének megállapíthatóságával.

Megelőző védekezés: a megelőző jogos védelem csupán akkor zárja ki a büntethetőséget, ha három feltétel együttesen érvényesül. A megelőző védelmi eszköz alkalmazása egyrészt nem lehet az élet kioltására alkalmas (így például szúró, vágó fegyver, lőfegyver automatikus működésbe hozatala, vagy nagy erősségű, illetőleg magas feszültségű áram alkalmazása). További feltétel, hogy a megelőző védelmi eszköz alkalmazása folytán a jogtalan támadó szenvedjen sérelmet. A megelőző védelmi eszköz alkalmazójával szemben az is követelmény, hogy az adott helyzetben minden tőle elvárhatót tegyen meg a sérelem elkerülése érdekében, például a jogtalan támadás esetleges következményire a figyelmet közvetlen, vagy közvetett módon felhívó valamely jelzés (felirat, ábrázolás, fény-, vagy hangjelzés) alkalmazásával. Akinek a kutyája veszélyes feltétlenül javaslom a harapós kutya táblát kihelyezni a kapura.

Jogtalan támadás hiányában a megelőző jogos védelem kockázatát a védekezőnek kell viselnie, ami azt jelenti, hogy ha a védelmi eszköz vétlen személynek okoz sérelmet, e sérelem gondatlanságból történt okozásáért (például testi sértés, vagy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gondatlan vétsége miatt) a védekező felel.

A jogalkalmazó szervek mérlegelésére vagyunk bízva adott esetben, ehelyett csak azt tudom javasolni, hogy inkább megelőzni kell az ilyen helyzeteket. Ne legyünk közömbösek egymás iránt, a szomszédunk egyszer a mi segítségünkre lehet hasonló esetben. Ne legyünk könnyű prédák.

dr. Dömse Boglárka

Comments

comments