Részönkormányzati hírek

  • A részönkormányzatok amúgy is csekély költségvetése ez évben csökkent. A városban az múlt esztendőig 8 részönkormányzat működött, de ebben az évben számuk 10-re növekedett (Patacs és Postavölgy-Árpádváros). A város költségvetésében a főösszeg (20 MFT) ennek ellenére nem változott.  Részönkormányzataink a következő csökkentett összegekből gazdálkodhatnak: Vasas: 1, 988 MFt, Somogy: 1,755 MFt, Hird: 1,430 MFt

Vasas-Somogy-Hird részönkormányzatai megtartották első, alakuló ülésüket. Napirenden a részönkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása és a költségvetés elkészítése szerepelt.

  • A városban a folyamatos gyereklétszám csökkenése miatt szükségessé vált az iskolák átszervezése, így lesz iskola, mely bezárja kapuit. A gyerekek a környező iskolákba fognak járni. A fenntarthatóság miatt a legnagyobb gondot Vasas-Somogy-Hird iskolái jelentik a város számára. Településeink földrajzi tagoltsága és a gyereklétszám csökkenése rendkívül gazdaságtalanná teszi működtetésüket. Az első osztályba történt beiratkozások száma igen alacsony volt (Vasas: 18, Somogy: 10 és Hird: 9 gyerek, ezzel szemben a pécsi átlag 24-25 fő). Egyre kevesebb gyerek jár iskoláinkba. Vasason 144 tanuló, Somogyban 106 tanuló és Hirden 47 tanuló végzi tanulmányait. Az iskoláinkba járó gyerekek száma öt év alatt 415 főről 297 főre csökkent. Egyre nagyobb erőfeszítést jelent számomra annak elérése, hogy iskoláink megmaradjanak. A 2011-2012-es tanévre ez valamennyi iskolánk esetében újra sikerült, de nem tudom, hogy meddig tartható. Az előkészület alatt álló új oktatási finanszírozással kapcsolatos kormányprogram talán enyhíteni fog a helyzetünkön.

Határozat született arról, hogy a referatúrának meg kell vizsgálni óvodáink és iskoláink kiválási lehetőségét a Budai Városkapu Iskolaközpontból, továbbá miként lehet megteremteni ennek pénzügyi, tárgyi és személyi feltételeit. A határozat szerint azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek adódnak a vasasi iskola teljes felújítására.

Látható, hogy ha a szülők a gyerekeiket nem a helyi iskolákba fogják járatni, a kis iskolák ellehetetlenülnek. Gyerek nélkül nem lehet iskolát fenntartani.

  • Hirden a Zámor, a Tátika, a Vöröshegy utcák környékén lakóknak sok bosszúságot okoz  a belvíz, a felszín alatti vizek. Alagsoraikban gyakran megjelenik a talajvíz, a házak falai átnedvesednek, penészesednek. Ezek a gondok már korábbi években is problémát okoztak a lakóknak (a népi nyelv is ezt a területet „vizes földnek” nevezte), de az elmúlt esztendő május-június hónapjaiban lezúdult szokatlan mennyiségű csapadék és a csatornázás kivitelezése során elkövetett dréncső rongálások, áteresz eltömődések fokozták a vizesedési problémákat. Az eltelt egy esztendőben számos bejárást szerveztem, melyen a területet megtekintették, felmérték az önkormányzat, Pécs Holding, illetve a feladatokat átvevő Biokom Kft. munkatársai. A kiterjedt terület teljes vízrendezése horribilis pénzt igényelne, erre jelenleg sem a város, sem az Biokom Kft. nem képes forrást biztosítani.  Sikerült elérni a dréncső hálózat helyreállítását és néhány áteresz kitisztíttatását. Ez részleges eredményt hozott. Kértem, hogy készüljön egy, a terület felszíni vízelvezetését is magában foglaló komplex vizsgálat. A területet a legutóbbi bejárás során egy szakértő megvizsgálta, és véleményében leírta azokat a jellemzően felszíni vizek elvezetésére szolgáló teendőket, melyeket költséghatékonyan el kellene végezni. Ehhez kb. 1 MFt-ra lenne szükség. A hirdi településrészi önkormányzat még 2010-ben 513 EFt támogatást adott a helyzet javítására, ez még nem került elköltésre. Ezt az összeget szeretném kiegészíteni az évi képviselői keretem terhére 400 EFt-al, ez irányú kérvényemet a polgármester jóváhagyta.

Várhatóan képes lesz a város pályázni további állami forrásokra is.

Ezzel összefüggésben a Közútkezelő Kht. 2 éves folyamatos követelésemre a Hirdi u. bevezető szakaszán (régi 6-os út) kétoldali árok rekonstrukciót végzett a vasasi bekötőútig. Az elvégzett munka minősége a Közútkezelő Kht.-ra jellemző.

  • A hirdi lakosok észrevételezték, hogy a temető parkolója csapadékos időszakban használhatatlan, a nagy sárban nem tudnak közlekedni a temetőbe látogatók. Sikerült elérni, hogy a Pécsi Temetkezési Kft. a hirdi és még a vasasi temető előtti autóparkolókat lekavicsozta.

A vasasi temetőben felavatásra került az újonnan elkészült lélekharang is. Ugyancsak a Pécsi Temetkezési Kft. elvégezte a vasasi temetőben a szovjet katona leromlott állapotú síremlékének helyreállítását.

  • Folyamatos gondot jelentett, hogy a hirdi orvosi rendelőnél lévő szelektív hulladékgyűjtő konténert cserélő teherautó mindig felszántotta, feljárta a talajt, a terület ezért rendezetlenné vált. Sikerült elérni, hogy a Biokom a konténert „ufó” gyűjtőkonténerekre cserélje. Szeretném, ha a vasasi B. utcai konténer cseréje is megtörténne. A környezetébe lerakott, oda nem illő szemét, lim-lom eltávolítása folyamatos gondot jelent.
  • A vasasi Berkenyés utca lakói méltánytalanul rossz útviszonyok között, sárban közlekednek. Régóta próbálok segíteni gondjaik megoldásában. A korábban elindult Sopiannae program keretében kérésemre a tervek között szerepelt az utca leaszfaltozása. Az EKF program végső pénzügyi elszámolása még nem történt meg, csak ezt követően derül ki, hogy az útra marad e forrás. Erre ma már kevés esélyt látok, így próbálok legalább arra némi forrást találni, hogy legalább az utca kavicsozása megtörténjen.
  • Értesüléseim szerint a településeink területén a lakosság kb. 70%-a kötött csak rá a szennyvízcsatorna hálózatra.  Sok bejelentést kapok azzal kapcsolatban, hogy egyes lakók még mindig közterületekre, folyóvizekbe engedik a szennyvizet. Ha ez tudomásomra jut, a környezetszennyezőkkel szemben hatósági eljárást fogok kezdeményezni. A Tettye Forrásház Kft. a közeljövőben megkezdi a környezetterhelési díj kivetését azon fogyasztókra, akik még nem rendelkeznek érvényes szerződéssel. Ez nagyon sokba fog kerülni!
  • Közmunkásaink az elmúlt napokban összesen 700 db. rózsatövet ültettek ki mindhárom településen. A gondosan elültetett rózsatövekből már kb. 100 db. hiányzik. Ellopták. Vannak, akik a településeink szépítésén, gondozásán dolgoznak és vannak olyan elvetemült lakótársaink, akik ezt nem értékelve tönkreteszik. 2010. áprilisában a tulipánokat lopták el. Meddig kell ezzel a jelenséggel együtt élnünk?

Huba Csaba

Comments

comments