Hirdi részönkor – mányzati hírek

Tisztelt Hirdiek!

Köszönjük ,hogy 2011. március 6-án lezajlott Településrészi Önkormányzat választáson bizalmukkal és szavazatukkal megtiszteltek bennünket az elkövetkező négy évre.

Első sorban szeretnénk bemutatkozni, és röviden ismertetni a ránk háruló feladatokat.

1.      Becker János – a vezető akadályoztatása esetén jogosult a vezetői feladatok ellátására,    civil szervezetekkel kapcsolattartás.

2.      Strausz Emőke – kultúrális ügyek, rendezvényszervezés, szociális feladatok, helyi intézményekkel kapcsolattartás.

3.      Ludmann László – sport, infrastrukturális feladatok.

4.      Schenk János – kommunális feladatok, környezetvédelem, településrendezés.

A településrészi önkormányzatokra átruházott feladatkörökben járhatunk el:

-településrendezés, településfejlesztés, közműberuházás

– vizvezetés,

– csatornázás,

– csapadékvíz-elvezetés,

– közműépítés,

– játszótér kialakítása, karbantartása,

– közvilágítás javítása,

– út menti árkok tisztítása, karbantartása,

– járdák, utak javítása, felújítása,

– temető karbantartása, tisztítása,

– művelődési, sport, egészségügyi rendezvények, a részönkormányzat területén működő civil  szervezetek támogatása,

– működéshez szükséges felszerelések vásárlása,

– működési, üzemeltetési költségek fizetése,

– a közösségi helyiségek működtetését ellátó gondnok foglalkoztatása,

– a közmunkások foglalkoztatása.

Bárkinek hasznos észrevétele van a felsoroltakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen:

„hirdi.reszonkoranyzat@freemail.hu” vagy személyesen bármelyik képviselőnek jelezheti. Várunk minden olyan ötletet, ami kivitelezhető és a mindennapi életünket szebbé, jobbá teheti.

Szeretnénk, hogy a hirdiek közelebbről megismerhessék egymást, közös programokon nagyobb számban vegyenek részt, és együtt- összetartásban egy szebb, élhetőbb jövőt alakítsunk ki!

Mivel a városi önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak így a részönkormányzatnak is behatároltak a keretei. Ezért kérnénk a település lakóit, hogy támogassák a részönkormányzatot a lehetőségeikhez mérten, hogy a lakókörnyezetünk fenntartása és élhetőbb környezet kialakítása megvalósítható legyen.

Köszönettel: Hirdi Településrészi Önkormányzat tagjai

Comments

comments