A somogyi ’56-os emlékműről!

2015. március 19-én megbízást kaptam az 56-os Szövetségtől egy ’56-os emlékmű létrehozására Pécs-Somogy helységben, a r. k. templom előtti világháborús emlékmű közelében. Szándékunkat bejelentettük az Egyházi Hatóságnál és Pécs Város Önkormányzatánál, ahol támogatásukról biztosítottak. Egy előterv elkészítése után a hatóságoknál megindultakaz engedélyeztetési eljárások, melyek néhány hónap
után számunkra kedvező határozatokkal zárultak. Ezzel egy időben kivitelezőt kellett keresni. Több ajánlatot kaptunk, közülük egyet ismertetnék: 1,5 M Ft-ért 1,3 méter magas, 10 x 60 cm méretű, sírkő jellegű megoldás feliratokkal, betonalapon. Ez nem volt elfogadható sem esztétikai, környezeti, sem árfekvése miatt. A kivitelező kiválasztásánál figyelembe kellett venni, hogy az önkormányzat támogatási lehetősége közgyűlési elfogadás esetén 1 M Ft értékhatárig terjedhet. Hosszú utánjárás után találtunk kivitelezőt, aki vállalta a jelenleg látható obeliszk jellegű emlékmű létrehozását 750 ezer Ft összegért, 2016. október 23. átadási dátummal. A kedvező árfekvés alapja az Olaszországból beszerezhető gránit alapanyag, amely a szállítási költséggel együtt is olcsóbb, mint a hazai. Pécs Város Önkormányzatának közgyűlése – előre nem látható kiadások miatt – nem biztosíthatta számunkra az emlékmű kivitelezési költségeit. Megoldást kellett találnunk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának megünneplésére pályázatot írtak ki. Az 56-os Szövetségen
keresztül beadtuk pályázatunkat, amelyet számunkra kedvezően bíráltak el. Sajnos közben az 56-os Szövetség elnök asszonya meghalt, a Szövetségnek nem volt aláírója, így nem lehetett átvenni az elnyert pályázati összeget. Az aláírásra jogosultság megszerzése az új elnök választásán és a cégbírósági eljáráson keresztül hónapokat vesz igénybe, ezt a finanszírozási lehetőséget elvesztettük. Az idő sürgetett bennünket, ezért nem láttunk más lehetőséget, mint adakozás útján előteremteni a kivitelezés
költségeit. A felajánlások összegszerűen: a somogyi elítéltek és a hozzátartozók 200 ezer Ft, a fiam cége 100 ezer Ft, két barátom cégei 50-50 ezer Ft. A felajánlott 400 ezer Ft összeggel felkerestem dr. Őri László alpolgármester urat, aki biztosított, hogy a hiányzó összeget az önkormányzati képviselők keretéből és a polgármesteri keretből megkapjuk. A pénzügyek lebonyolítására bankszámlával rendelkező szervezetet kellett keresni. Erre a célra megfelelőnek találtuk a Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesületet, amely 1990 után többször rendezett 56-os emlékünnepséget. Az Egyesület vállalta a feladatot. Első lépésként megköttetett a szerződés a somogyi ’56-os emlékmű kivitelezéséről az Egyesület és a kivitelező között 2016. július 4-én. Az Egyesület számára napi feladat volt az adományozókkal kötött megállapodás, mely szerint az adomány csak az emlékmű kivitelezésére költhető. Ez a felügyeleti szervek számviteli vizsgálatai alapján maradéktalanul megtörtént. Az ’56-os Szövetség részéről közvetítő szerepet töltöttem be az önkormányzat, a kivitelező és az egyesület között. Azt nem részletezem, hogy ez a feladat mennyi anyagi és időbeli elfoglaltsággal járt. Az emlékmű megszenteléssel egybekötött avatása 2016. október 23-án egy felejthetetlen szép ünnepség keretében megtörtént. Én erre az emlékműre úgy tekintek, mint azok emlékére is, akik 1956 októberében zsúfolásig megtöltötték az akkori kultúrházat, hitet tettek a magyarságuk mellett, olyan elöljárókat választottak, akik úgy képviselték a falu érdekeit, hogy abban a nehéz időben mindenkinek jutott
kenyér. Ennek az emlékműnek legyen az összefogás az
üzenete ma is a pécs-somogyi embereknek.

Pécs, 2018. november 20.
Czukor Antal
FOGADÓÓRA

Comments

comments