Tragikus tűzesetek – gyűjtés!

sdr

December 6-án szomorú Mikulás-napra virradtak a Vasas, D utca 11. sz. alatti társasház lakói. Hat család a hajnali órákban arra riadt, pontosabban riasztották néhányukat a tűzoltók, hogy a 2. sz. lakásban tűz keletkezett, és rohamosan terjed(t) át a többi lakásra, így azonnal el kellett hagyniuk otthonaikat. A lángokat a kiérkező tűzoltó egységeknek megfeszített küzdelemben sikerült megfékezni, sajnos, mivel az épület deszkafödémű, egybeépített tetőtérrel rendelkező bányász sorházi lakás, így a fatető- és födémszerkezeten át hamar tovaterjedt,  illetve az oltás következtében mindegyik lakás jelentős mértékben károsodott, lakhatatlanná vált az egész tömb. A Vasasért Egyesület és jómagam is személyesen érintettek vagyunk, hiszen kettő kollégánk, alapító tagunk is a károsultak közt van. Hála és köszönet két egyesületi tagunknak (Lingl és Gálos családok), akik azonnal befogadták egyesületünk tagját, dolgozóját, a Tóbi családot. Szintén örömteli, hogy hozzájuk hasonló jóakaratú emberek a többi károsodott és fedél nélkül maradt családokat befogadták, köszönet érte nekik. Szinte azonnal létrejött egy közösségi összefogás: a polgárőrök az adományruhák, tárgyak és helyszíni munkálatokban, az önkormányzat néhány lakó elhelyezésében, továbbá egy bolthelyiség rendelkezésre bocsátásában az adományok raktározásához, az elszámolóház és a helyi közmunkások a törmelékek elszállításában, számos önkéntes felajánlás a tárgyak ideiglenes elhelyezésében felajánlott ingatlannal segítettek azonnal. Az egyesületünk még aznap nyitott egy elkülönített adományszámlát, és tartottuk a kapcsolatot a sajtóval, annak érdekében, hogy e szomorú hír kapcsán megindult adomány-gyűjtés minél több segíteni akaró és tudó emberhez eljusson.

Számlaszám: 50800692-15637820
Elnevezés: Vasasért Egyesület, Pécs-Vasas, D utca 11. alatti tűzeset károsultjai

Kérjük, aki teheti, segítsen, az eddig összegyűlt 1 396 000 Ft-ot adományozó közel száz fő/cég/szervezet számára hálásan
köszönjük felajánlásukat. A Vasasért Egyesület évzáró közgyűlésén a tagság egyhangúlag döntött, hogy addig folytatjuk az adományok gyűjtését, amíg a kárrendezés lezárul, így az összegyűlt adományt már célszerű felhasználásra átadni a károsult családok számára. Megvárva, hogy a biztosítók milyen mértékben tudják kárpótolni az érintetteket (sajnos 2 lakás nem volt biztosítva a 6-ból), a bontás (jelen információk alapján várhatóan ez lesz az épület sorsa) mint olyan tétel, ami mindenkit egyformán fog érinteni és terhelni, ehhez lehet segítség az adakozás, de természetesen, amikor „helyzet” lesz, akkor lesz a döntés végleges. Sajnos másnap, december 7-én egy másik munkatársunk házában is pusztított a tűz, ez Somogyban történt, és hál’ isten, nem volt olyan nagy a pusztítás, egy gyerekszoba égett, de az egész ház megtelt füsttel, korommal, így az is lakhatatlan, de szerencsére ott is megindult – a helyi baptista közösségnek köszönhetően – egy összefogás, amelyben nemcsak ők, hanem egyesületünk tagjai, a KoBeKo dolgozói is önzetlenül segítenek. Mindkét tűzeset megerősít bennünket abban a szilárd meggyőződésünkben, hogy az aktív, helyi közösségek bizony létünk alapvető körülményeit (is) meghatározzák, az együvé tartozás érzése olyan kincs, amit őrizni, vigyázni és tenni kell érte – mindenkinek! Ezért 2019-re azt kívánom mindannyiunknak, hogy tegyünk a helyi közösségeink megtartásáért, legyünk minél többen aktív közösségeken, és együtt éljük meg az összetartás gyógyító- segítő erejét az előttünk álló új esztendőben is! Hálás köszönettel, egészségben megélt, szerencsés, sikeres új évet kívánva,

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület
elnök-intézményvezető
önkormányzati képviselő

Comments

comments