Képviselőjelölt: Körömi Attila – Riport

Bemutatkozás: kicsoda ön, melyik párt színeiben indul? Hol nőtt fel, mivel foglalkozott eddigi életében?

 

Hódmezővásárhelyen születtem 1959-ben. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán 1980-ban diplomáztam.
Közel húsz évet dolgoztam a kereskedelemben és a szakmámmal kapcsolatos más munkakörökben.1990 és 2002 között a Fidesz pécsi közgyűlési képviselője voltam. 1998-ban és 2002-ben országgyűlési képviselői mandátumot szerezve vettem részt a közéletben. Az országgyűlésben a számvevőszéki, a honvédelmi és a rendészeti bizottságokban dolgoztam. 2004. április 13-án kiléptem a Fideszből. Akkor hagytam ott, amikor számomra világossá vált, hogy eldobta magától az elveit, a polgári Magyarország gondolatát.

Tiszta lelkiismerettel léptem ki a politikából. Először eredeti szakmámban, a kereskedelemben helyezkedtem el, majd 2010 szeptemberétől – 51 évesen pályát módosítva – szakiskolában tanítok.

 

Hiszek a polgári gondolatban: az adóelkerülés helyett a tisztességes adó megfizetésében; a kulturált párbeszédben; a kritikus gondolkodásban; az egyén és a közösség érdekeinek összhangjában; a céljai mellett kitartó, közéleti felelősséget vállaló polgárban. Hiszek abban, hogy ezek a tulajdonságok ott vannak a konzervatívokban, a baloldaliakban, a liberálisokban és a zöldekben.

A politikai bal- és jobboldal meghaladását célul tűző Momentumhoz magától értetődően csatlakoztam. A rendszerváltás folyamatára rákövült hazugságoktól mentes, tenni akaró új generáció az egyedüli hiteles erő számomra. Polgári értékrendem képviselete szépen megfér a Momentum programján belül. A generációjuk iránt érzett felelősség vezetett a jelöltségig. Az én korosztályom a rendszerváltó generáció, ők a gyerekeink. Ki másnak szavaznék bizalmat, mint saját felnőtté lett gyerekeinknek, akiktől a politikai elit ellopta az igazságot?

1990 óta a Momentum az első teljesen új, azaz a rendszerváltó pártokhoz, erőcsoportokhoz semmilyen módon nem kötődő párt. Politikai kultúraváltást hirdetett meg, ami gondolkodásmódbeli, erkölcsi paradigmaváltást jelent: ne csapjuk be tovább önmagunkat, hiszen ami az országban zajlik, az sehova nem vezet. Ez a gondolkodásmód az enyém is.

Egyetértek a Momentum alapértékeivel: az esélyteremtéssel és a szolidaritással; a teljesítményelvűséggel; egy új, pozitív és befogadó nemzetkép megteremtésével. És végre egy párt komolyan vette, hogy szükség van egy részletes választási program elkészítésére. A Momentum hónapokon át zajló programalkotó munkájának nagy szerepe volt abban, hogy csatlakoztam a mozgalomhoz, mert számomra a program fontos garancia.

 

Mit tart a választókerültben jelenleg legfontosabb megoldandó feladatnak?

 

A legfontosabbat nehéz kiemelni a számos teendő közül. Az alábbiakat tartom mielőbb megoldandó feladatoknak:

  • A kisvállalkozói virtus megerősítése a programunkban vállaltak alapján.
  • Az igényeket követő rugalmas közösségi közlekedés kialakítása a falvak és Pécs között.
  • Az M60-as autópálya Pécs és az Ormánság érdekei szerinti folytatása.
  • A volt tüzér-laktanya és a Karolina külfejtés áldatlan állapotainak felszámolása.
  • Az uránbánya visszahagyott területeire az ott élőkkel egyeztetett megoldás megtalálása.
  • Pécs keleti városrészének rehabilitációja. Ez elsősorban sportolási, művelődési és kulturális tevékenységek meggyökereztetését jelenti. Életre kell hívni egy utazó, felzárkóztató iskolát, mely „házhoz” megy. Ez a rehabilitációs program a területen ma is dolgozó, illetve az újonnan alakuló civil szervezetek munkáján kell, hogy alapozódjon.
  • A választókerület 18 települést foglal magába. A térség nehéz helyzetéből Pécs, Komló, Kozármisleny és a környékbeli falvak csak közösen, őszinte együttműködéssel lábalhatnak ki.

 

Megválasztása esetén mit szeretne elérni 4 év alatt a választókerületben?

 

Az előbb felsorolt feladatok közül a kisvállalkozói és a közlekedési program elindítása és kibontása, valamint az M60-as átgondolt folytatása és a választókerület településeinek összeszerveződése csak szélesebb politikai és szakmai egyetértés mentén valósítható meg. A képviselő e teendők napirenden tartásáért felel.

A többi feladat megoldásában már sokkal nagyobb a képviselő személyes felelőssége. Szívesen is vállalom a volt tüzér laktanya és a Karolina külfejtés rendbetételének, valamint a volt uránterületek és a keleti városrész rehabilitációs programjai végrehajtásának révbe juttatását.

Mindezeken túlmutatóan a fő célom, hogy a választókerületben élő családok tankötelezett gyerekei közül lehetőleg senki ne maradjon ki az iskolából. Ezt a célt szolgálja az utazó iskola életre hívása is.

 

Miért szavazzanak önre Hird, Somogy és Vasas lakói?

 

1981 és 1987 között Vasason éltem, mindhárom településrészt ismerem.

Az életutam során felhalmozott számos tapasztalatom, ügyszerető kitartásom és elvszerű közéleti szerepvállalásaim alapján számítok a hirdiek, vasasiak és somogyiak szavazataira.

Comments

comments