Kedves Katolikus Testvérek!

Megkezdtük a 2018-as esztendőt, amelyhez sok kegyelmet, erőt, kitartást és örömteli napokat kívánok! Szeretném megköszönni Önnek/Önöknek az elmúlt év minden támogatását, segítségnyújtását. Sok szép, kegyelmekben gazdag programjaink voltak, melyek erősítették hitünket, erőt adtak a hétköznapokhoz, megélhettük a közösséghez tartozás ajándékát. Reméljük, idén is bővelkedhetünk ezekben. Külön köszönöm, hogy anyagilag, az egyházközségi hozzájárulás megfizetésével is támogatták egyházközségünket. Kérem, idén is tegyék meg! Röviden szeretném ismét felhívni a figyelmet ennek fontosságára. Régen párbérnek hívták, később egyházadónak nevezték, aztán egyházközségi hozzájárulásnak, most önkéntes adománynak nevezzük azt az adományt, amit egyházunk fenntartására adunk. A nevében benne van, hogy önkéntes adomány, ezért nem jó szó az adó, mert az kötelező. A katolikusok számára az egyház 5 parancsa előírja, hogy egyházunkat anyagi hozzájárulásunkkal is támogassuk. Régen tizedet fizettek az emberek az egyház támogatására, és abból tudtak épülni a sok szép templomok, kolostorok, iskolák. Vannak most is olyan kis egyházak, amelyeknek a hívei jövedelmük 10%-ával járulnak hozzá egyházuk fenntartásához. Ők kevesebben vannak, ezért egyenként többet fizetnek. Mi, hála Istennek, többen vagyunk, ezért nekünk nem kell olyan mélyen a zsebünkbe nyúlnunk, amikor egyházunk támogatásáról van szó. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2005. évi határozata értelmében az egyházközségi hozzájárulás a nettó jövedelem 1%-a (minden 18. életévét betöltött, jövedelemmel rendelkező személynek). A pécsi egyházmegyében a megyés püspöki döntés értelmében ez a nettó jövedelem 0,5%-a, vagyis a fele az országosan előírt összegnek. Ezzel kapcsolatban összeállítottunk egy táblázatot, amely mutatja, hogy a jövedelem alapján milyen összegről van szó. Tehát nem egyforma az összeg, hanem a jövedelem mértéke alapján változik. Ezáltal igazságosabb a rendszer, mert mindenki a saját jövedelmének megfelelően, arányosan járul hozzá egyházközségi kiadásainkhoz. Csak példaként hozom fel azt a kategóriát, akinek pl. a nettó jövedelme (fizetés, nyugdíj) havonta 100.000 Ft, annak havi egyházközségi hozzájárulása ebből az összegből 500 Ft, ami éves viszonylatban: 6000 Ft/fő! A kérésünk, hogy a kedves hívek keressék meg a táblázatban a saját kategóriájukat, és annak megfelelően támogassák egyházközségünket, amely csupán a hívek önkéntes adományából tartja fenn magát. Az állami támogatások a központi, egyházmegyei és iskolai kiadások fedezésére vannak. A plébániák és templomok működését, beleértve a munkatársak tiszteletdíját is, a hívek által fizetett egyházközségi hozzájárulásból kell kigazdálkodnunk! Senkitől nem kérünk bérjegyzéket vagy nyugdíjasszelvényt, hallgassunk a lelkiismeretünk szavára!

Bízunk nagylelkűségükben, és még egyszer hálásan köszönjük mindazoknak, akik eddig is rendszeresen támogatták egyházközségünket, újra kérem, a továbbiakban is tegyék meg. Hozzájárulásukat befizethetik a pénzbeszedőknél, akik felkeresik önöket az otthonukban, illetve a Pécs-Gyárvárosi Plébánián, hivatali időben! Pécs, Zsolnay V. u. 92. Hivatali idő: hétfő–kedd–szerda–csütörtök: 16.00–18.00 óráig, illetve pénteken: 10.00–12.00 óráig. Banki átutalással is lehet fizetni: CIB bank: Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia Számlaszám: 10701214-68802589-51100005 A megjegyzéshez kérjük, írják be a befizetők nevét, lakcímét, és hogy melyik évre történik a befizetés.
Pécs, 2018. január 5

Comments

comments