Könyvajánló a Csorba Győző Könyvtártól!

Könyvajánló a Csorba Győző Könyvtártól!
Történetek Baranyából
Szerző: Gyánti István, Kiss Zoltán (szerk.)
Cím: Történetek Baranyából
Alcím: Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2.
Kiadó: Csorba Győző Könyvtár
Kiadás ideje: 2016
Kiadás helye: Pécs

A Csorba Győző Könyvtár fontosnak tartja, hogy Baranya megye kulturális és történeti értékeit gyűjtse, a megye életével kapcsolatos dokumentumokat feltárja és azokat a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsássa. E munkában nélkülözhetetlen szerepet játszanak a Helyismereti Osztály munkatársai, akik az elmúlt évtizedekben a gyűjtő, feltáró és szolgáltató feladataik ellátása során szoros munkakapcsolatot alakítottak ki a könyvtárunkban megforduló, szakmájukat kimagasló módon művelő történészekkel. Munkatársaink egy része könyvtárosi hivatása mellett maga is aktív kutató. Az olvasó olyan kötetet tarthat kezében, amely bizonyítja, hogy a megyében, és különösen Pécs városában igen gazdag helytörténeti vizsgálódások folynak. A Csorba Győző Könyvtár kiadványai című könyvsorozatunk 4. kötetében a sajtótörténeti, életrajzi, oktatástörténeti írások mellett módszertani tanulmány is található. A szerzők másik részének tollából pedig gazdaság- és egyháztörténeti tematikájú eredmények születtek. A jelen kötetben szereplő helytörténeti dolgozatok értékes adalékokkal szolgálnak az eddigi helyi és országos történeti kutatásokhoz, így gazdagítva a magyar históriát.

A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza:
⦁ Erdős Zoltán: A helytörténeti kutatás státusa és módszertani problémái az 1990 utáni baranyai irodalom példáján
⦁ Horváth István: Az urbárium végrehajtásának térképészeti munkálatai a Pécsi Papnevelő Intézet uradalmában
⦁ Boda Miklós: Egy sokoldalú pécsi személyiség, Vizkelety Imre (1819–1895) életéről és munkásságáról
⦁ Huszár Zoltán: Cikkek, reflexiók Dél-Dunántúlról a Pesti Hírlapban (1841–1844)
⦁ Gyánti István: Egy „elzüllött tehetség” életútja. Dietrich Ignác (1829–1892)
⦁ Bősz Attila: A „pécsi passzázs” és a Nick-söröző közös évszázada (1859–1949)
⦁ Pap Dávid Zoltán: „A betűvel szemben betűt állítsatok”. A pécsi katolikus újságírás kezdetei: a Pécsi Közlöny (1893–1903)
⦁ Kerekes Imre: A Pécsi Katolikus Tudósító (1921–1944)
⦁ Tengely Adrienn: A Pécs-egyházmegyei Papok Missió-Egyesülete
⦁ Kiss Zoltán: „Rettenetes Kázmér” avagy „a nemzet vízhordó szamara”. Horváth Kázmér (1893–1973) életrajza
⦁ Bánfai József: Az országos magyar falusi tehetségmentés „próbaéve” a mohácsi gimnáziumban (1941/42. tanév)
⦁ Rozs András: Politikai viszonyok, pártharcok és szovjetizálás Pécsett 1944 decemberétől 1949 végéig
⦁ Bércesi Richárd: A Pécsi Bányavasutak története (1854–2004)
⦁ Szabolcsi Csilla: „Miért éppen Istenkút?” Oktatási és művelődési intézmények Istenkúton (1925–2015)

A kiadvány ára: 2500 Forint
Megvásárolható a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében.
Novák Gyöngyi-könyvtáros

Comments

comments