Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

1.

Már megszokhattuk, hogy szeptember elsejével lép hatályba az új őszi buszmenetrend. A 13-as, 14-es és 15-ös járatokra vonatkozóan jelentős, számunkra kedvező változásokat tartalmaz. A jelentősebb változásokat szeretném csak kiemelni, az újság terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé az egész menetrend ismertetését. Az új menetrend előnye számunkra, hogy többségében a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban a járatok nem a Főpályaudvarig, hanem Uránvárosig közlekednek. Egy részük a jelenlegi 2-es vonalán (Mártírok útján) halad Uránvárosba, a másik részük a 4-es vonalának megfelelően (Egyetemvároson keresztül) jár ugyancsak Uránvárosig.

Ennek megfelelően a megszokott 13-as, 14-es és 15-ös járatszámokon túl további járatszámozásra is szükség lesz. Ezek az új járatszámok a következők:

102 Petőfi-akna – Egyetemváros – Uránváros

102Y Petőfi-akna – Somogy – Egyetemváros – Uránváros

104 István-akna – Somogy – Mártírok útja – Uránváros

104Y Hird Harangláb utca – Somogy – Mártírok útja – Uránváros

104E Hird Harangláb utca – Uránváros (Gyorsjárat)

13E Hird Harangláb utca – Főpályaudvar (Gyorsjárat)

A részletes, áttekinthető menetrend beszerezhető, vagy a www.tukebusz.hu internetes felületről letölthető.

2.

Nyár végére elkészült a vasasi óvoda (közismert nevén Kultúrotthon) felújítása, a műszaki átadás már megtörtént, jelenleg az üzembe helyezéshez folynak a hatósági eljárások. A 127 MFt kivitelezési költségből az épület teljesen megújult, lecserélték a tetőzetet, a külső homlokzatot leszigetelték, valamennyi nyílászárót újra cserélték. A helyiségek kialakítása a hatályos előírásoknak megfelelően került kivitelezésre. Valamennyi belső burkolatot felújították, és az épület új, korszerű gépészeti berendezéseket, informatikai hálózatot és hangosító berendezést is kapott. A felső szintje akadálymentesen megközelíthető egy hidraulikus felvonó segítségével. Személyes tapasztalatként elmondanám, hogy az építkezés során a kivitelezők jó minőségű munkát végzetek és a nyár folyamán az óvoda dolgozói is mindent megtettek, hogy az újjá varázsolt épületben minden a helyére kerüljön az átköltözés során.

Sikerült megszerezni a megszűnt Viziközmű Társulat használt, ámde jó állapotú bútorzatát, ezt az óvoda nagyon jól tudja hasznosítani. Az udvaron még parkosítási munkálatokat kell végezni, de remélhetőleg ez is rövid időn belül rendben lesz, a picik elfoglalhatják új „birodalmukat”. Nagyon jó, hogy ezt a pályázati lehetőséget sikerült megszerezni, nem tudom, hogy az elkövetkezendő években lenne-e erre lehetőség.

Most a hirdi óvoda felújítása következik. A felújítás megkezdésére vonatkozóan még nem áll rendelkezésemre információ. Annyit viszont tudok, hogy az óvoda felújítását együtt tervezik elvégezni a területen kialakításra kerülő új gyermekorvosi rendelő kivitelezésével, ezért ez egy kicsit csúszik. Ha rendelkezésemre állnak ezzel kapcsolatban információk, természetesen közölni fogom.

3.

Elkészült Somogyban a Búzakalász utca 3. sz. alatti nagy épület (önkormányzati lakás, rendőrségi iroda, helytörténeti múzeum és részönkormányzati iroda) tetőzetének felújítása. Az épület beszakadt, elkorhadt gerendáit, léceit kicserélték, a használt cserepeket átrakták, kipótolták, alá fóliát erősítettek. Az esővíz csatornát is kicserélték. A folyamatos beázások végre megszűntek.

4.

A nyár folyamán a „C” utcában a vihar több ízben tönkretette a közvilágítást. A lakók csak napok múltával kerestek meg a problémájukkal. Információim szerint a világító testekben néhány alkatrészt kicseréltek a szerelők, remélhetőleg most már jól fog működni az utca világítása. Itt szeretném megjegyezni, hogy közvilágítási hiányosságokat nem az Eon-nál kell bejelenteni, hanem a Biokomnál (tel: 06 80 200 590) vagy a következő internetes felületen: www.kozvilhiba.hu

5.

A közmunkásaink dacolva a nyár melegével az eltelt két hónapban a zöldterületek gondozása mellett még nagyon sok munkát elvégeztek:

Felújították a vasasi „vashidat, megszabadították a rozsdától, a beton elemeket kijavították és az egész hidat színesre festették. Jól sikerült.

A Csarnok közi gyalogúton folyamatos gondot jelentett a partfal. Tavasszal megkezdték a partfal betonelemes megerősítését, majd mikor idejük engedte nyárra befejezték a gyalogút teljes hosszában. Ez is egy nagy munka volt.

A településeken nagyon sok korlát van ezek korrózió mentesítését, festését is elvégezték:

Vasason: Parcsin utcai három korlát, sportpályához vezető lépcső korlát, Berkenyés úti járda korlátja, Berze Nagy János Műv. Ház melletti híd korlátja, Bethlen Gábor utcai lépcső korlátja a buszmegállónál, Csarnok közi lépcső korlátja

Somogyban: Bányatelepen a buszfordulónál, a felső Bányatelepen, a Kodály Művelődési Házhoz vezető lépcső korlátja, Gát utcai híd korlátja, a Búzakalász és Mázsaház utcai forgalomtechnikai védőkorlátok, a templom, a rendőrségi körzeti iroda és Kolping épület előtti korlátok.

Hird: A volt vasútállomáshoz vezető út korlátja, 6-os út gyalogátkelőnél lévő korlát, a Tömörkény utcai lépcső és híd korlátok, a Zámor utcai forgalomtechnikai korlátok, a Harangláb utcai korlátok javítása festése.

Mindhárom településen a buszmegállóknál a padokat kijavították, törött léceket kicserélték és lefestették.

Kb. 1,5-2 évtizede kerültek kihelyezésre az utcanév táblák. A természetes elhasználódás, de leginkább a szándékos rongálás következtében ezek az utcanév táblák megrongálódtak, eltűntek. A közmunkásaink gondoltak egyet és a rendelkezésükre álló eszközökkel a meglévő táblákat felújították, lefestették, újakat készítettek, megírták, pótolták.

A játszóterek faszerkezeteinek többségét is lefestették, a játékok színesebbek lettek.

A kihelyezett, korábban általuk készített hulladéktartók festése is megtörtént.

Tervezik, hogy a hirdi sportpálya balesetveszélyes drótkerítését kicserélik, tervezik, hogy a Szövetkezet utcai 13-as buszmegállóhoz gyalogutat, támfalat készítenek, hogy a vasasi temetővel szemben a keresztnél a lépcsőt megjavítják. A Biokommal már egyeztettünk, hogy a Szövetkezet utca közepén a patak támfalának tetején lévő közúti korlátot felújítják.

Tudom, hosszú a lista, még olvasni is fárasztó, de úgy gondolom, hogy az elvégzett munkát meg kell becsülnünk, és közre kell adnunk.

6.

A lakók kérésére a Mázsaház utca 61. sz. házzal szemben egy forgalomtechnikai tükör került kihelyezésre. Ez a tükör a veszélyes kanyarban biztosítja a beláthatóságot, segíti a mellék utcából történő kikanyarodást.

7.

Sajnos rossz hírekről is említést kell tennem. Bizonyára a hírközlés útján már sokak értesültek arról, hogy a város meglehetősen kedvezőtlen gazdasági helyzetbe került. Ennek sok és szerteágazó okai vannak, ennek felderítésére a vizsgálatok jelenleg is folynak. Ez természetesen településeinket is érinti. Jelenleg a város a folyó pályázati összegeken túl csak és kizárólag a kötelező feladatainak ellátására nyújt támogatást, minden önként vállalt feladat finanszírozása szünetel.

Sajnos a képviselői keretből és a Településrészi Testületi keretből tervezett felújítások és a civil szervezetek támogatása is szünetel, a karácsonyi ünnepségek megrendezése is veszélybe kerülhet. Ebben az évben egyedül a közmunka támogatására tudtam fedezetet kilobbizni (kis jóindulattal ez még belefér a kötelező feladatok sorába). Nagyon remélem, hogy a szeptember 15-ig befolyó adók javítanak a helyzeten, vagy talán a város némi kormányzati segítséget kap.

Huba Csaba

Comments

comments