Önkormányzati hírek – Július

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Önkormányzati hírek
1. Jó ütemben halad a vasasi óvoda (Kultúrotthon) felújítása. Minden bizonnyal július hónapban elkészül. Már az utolsó munkálatokat végzik az épületen. Elkészült a helyiségek szerkezeti kialakítása, kicserélték valamennyi nyílászárót, az épület külső falai hőszigetelést és új homlokzati burkolatot kaptak. A tetőt teljes egészében felújították. Beépítésre kerültek az új szellőztető berendezések és valamennyi gépészeti berendezés. A lépcsőfeljáróban létesítettek egy hidraulikus felvonót, így a mozgásban korlátozottak is könnyen meg tudják majd közelíteni az emeleti nagytermet. Az emeleti szintről a kert felé egy fém tűzbiztonsági lépcsőt készítettek az előírásoknak megfelelően. A nagyteremben a parkettát felcsiszolták és lakkozták. Jelenleg a helyiségek burkolását, festését végzik és a kerthelyiségben lévő melléképület (volt konyha épület) felújítását is megkezdték.

Júliusban a Viziközmű Társulat is felszámolásra kerül. Úgy tűnik sikerült elintézni, hogy az itt felszabaduló használt, ámde újszerű állapotú bútorok (ajtós és polcos szekrények, asztalok stb.) jelentős többségét az óvoda megkaphatja.
A vasasi óvoda felújítása után, információim szerint várhatóan ez év őszén meg fogják kezdeni a hirdi óvoda átalakítását, felújítását is. A felújítással egy időben megkezdik a hirdi óvoda területén az új gyermekorvosi rendelő építését is.

2. Jelenleg folyik a somogyi Búzakalász u. 3. számú épület (lakás, rendőrségi iroda, helytörténeti múzeum) tetőzetének felújítása. Hát erre szokták mondani, hogy „lassan készül mint a Luca széke”. Nem kis munkáról van szó, mert nagy a tetőfelület és valamennyi tetőlécet, néhány gerendát és a csatornát is ki kell cserélni. Sajnos a cserépfedés forráshiány miatt csak átrakásra kerül, de alá fóliát húznak. A lényeg, hogy a folyamatos beázások remélhetőleg meg fognak szűnni.

3. Elkészült a vasasi bekötőút közúti hídjának felújítása. A hidat megerősítették, szigetelték és új védőkorlátot kapott. Jó hír az autósoknak, hogy a híd ezáltal valamivel szélesebb és biztonságosabb lett.

A tervek szerint a közeljövőben a megkezdik a somogyi Búzakalász utcai közúti híd és a vasasi Szövetkezet utca végén elhelyezkedő kis híd felújítását is.

4. Hirden a Hadik András utcában ugyancsak elkészült egy új, a patakot átívelő gyalogos híd. A hidat a Biokom készítette.
5. Egy előző pontban már említettem, hogy a Pécs, Somogy-Vasas-Hird Viziközmű Társulat felszámolása folyamatban van. A záró közgyűlést már május végén megtartotta a Társulat, jelenleg az iratok rendszerezése, az önkormányzatnak történő átadása történik. A későbbiekben az érdekeltségi hozzájárulás tartozásainak kezelését, behajtását az adóiroda fogja végezni.

6. Néhány hete elkészült a Gabona utca kelet-nyugati ágának és folytatva a patak melletti szakaszának a kavicsozása, martaszfaltozása.
Információim szerint a közeljövőben elvégzi a Biokom a Berkenyés utca martaszfaltozását, a Zámor és Tömörkény utcák kátyúzását, a Hirdi út és Bodormán utakat összekötő földes-kavicsos út kátyúzását is.
Lakossági kérésre a Mázsaház utca 65. sz. házzal szemben egy balesetmentes közlekedést segítő tükör kerül kihelyezésre.

7. A Kossuth Művelődési Házban egy KönyvtárPont létesült, melyet Dr. Őri László alpolgármester avatott fel ünnepélyes keretek között június 8-án. A KönyvtárPont lényege, hogy a meglévő könyvtári állomány mellett elérhetővé válik egy informatikai rendszeren keresztül további 2000 kötet, de a helyi intézményből elérhető a Tudásközpont teljes állománya is. A városban több helyen létesülnek KönyvtárPontok, így a közeljövőben a vasasi könyvtár is csatlakozni fog a rendszerhez.

8. Az eltelt hetekben komoly feladatott jelentett a közmunkásaink számára a közterületek gondozása. A jó idő beköszöntével egyszerre hirtelen kezdett el nőni a fű mindenhol, a bokrok, a fák is hirtelen növekedésbe kezdtek, a kiültetett virágok gondozását is el kellett végezni. Úgy gondolom közmunkásaink jól állták a sarat és a nagy melegben is helyt tudtak állni.
Tavasszal a Csarnok közben elkezdtek építeni egy elemekből készült támfalat, egy része már elkészült, a másik felét is rövidesen fel fogják építeni.
Rendbe tették, felújították a temetővel szembeni több mint 100 éves feszületet és környékét.
Fák kivágásánál és bozótok kiirtásánál a munkájukat fogja megkönnyebbíteni az a robbanómotoros ágdaráló gép, amelyet most helyeztek üzembe.

Telephelyük udvarát, kertjét is egyre otthonosabbá teszik, készítettek maguknak rönkből asztalokat, padokat. Felújítottak régi mezőgazdasági eszközöket és virágtartóként felállították a kertben. A begyűjtött és felhasogatott tűzifát szépen gúlákba rakták. A megművelt kertben sorakoznak a vetemények.

9. Gyakorta felteszik nekem a kérdést a hirdi lakosok: Lesz-e új Faluházuk?
Az üggyel kapcsolatban szeretnék Önöknek tájékoztatást adni:
A város uniós pályázatai között szerepel a CLLD program, melynek keretében lehetséges lenne megvalósítani a hirdi Faluházat. Örömmel közölhetem, hogy a programba második prioritásként (ami egy nagyon jó pozíció) sikerült betenni a Faluház építését. A pályázatot már beadták a Minisztériumnak. Először februárra majd májusra ígérték a döntést, de a legutolsó információim szerint a döntés húzódik, csak szeptemberre várható. Pozitív döntés esetén (amire jó esélyt látok) megkezdődhetnek a közbeszerzések, elindulhat a tervezés és a kivitelezés.
Az eltelt 10 évben már ez a harmadik kísérletem, hogy végre Hirdnek egy használható, korszerű, minden igényt kielégítő Faluháza legyen. Úgy gondolom, hogy ez most egy komoly, vissza nem térő lehetőség, amit mindenképpen meg kell ragadnunk. Én nagyon bízom abban, hogy sikerülni fog és Hirdnek lesz Faluháza.
Huba Csaba

Comments

comments