Beszámoló 2016, ahogyan ezt én láttam/látom civil tagi oldalról:

Beszámoló 2016, ahogyan ezt én láttam/látom civil tagi oldalról:

 

A Vasas-Somogy-Hird Településrészi testület, melynek – Vasasról választott – tagja is vagyok Beszámoló 2016 cikkéhez pár gondolat (dőlt betűvel, idézőjelesen a cikkből az eredeti szöveg)

 

  • „A közmunka támogatására összesen 1,45 mFt-ot költöttünk.”

De minek, mondhatnám cinikusan, amikor ezt a pénzt a BIOKOM-nak fizettük (pl. fűnyíró(k)ba benzin, javítás, damil, felszerelések, stb.), ennyi erővel, más céget is „szponzorálhatnánk”… biztos volna erre, egy költséghatékonyabb megoldás, csak meg kellene keresni!

  • „Jelentős tétel volt a területen működő 21 a civil szervezet és szerveződések, továbbá az Idősek Klubjainak támogatása, ez 1,24 mFt.”

Ha a fentiek fényében nézzük, nem gondolnám, hogy az! Sőt örülni kellene, hogy ilyen aktív klub- és közösségi élet van településeinken, köszönet érte a civileknek, kluboknak, kisebb-nagyobb közösségeknek! Arról nem is beszélve, hogy a fentiek együttesen sok tizmilliós, akár százmilliós nagyságrendben is jelentős pályázati pénzeket hoznak ide.

  • „A város a Vasasért Egyesületnek 3 mFt támogatást nyújtott az általa üzemeltetett Berze Nagy János Műv. Ház és a Kossuth Műv. Ház fenntartásához”

A Vasasért Egyesület legszükségesebb kiadásai a fentiekkel kapcsolatban 3.743.000 Ft – a teljesség igénye nélkül – (a további részletek 2016. december 19-én a Csupaszív Vándorkupa keretében, az immár szokásos szakmai-pü-i beszámoló alkalmával) 1.750 EFt rezsi, 788 E Ft felújítás-karbantartás, 1.205 EFt egyéb anyagköltség (alapanyagok rendezvényekre, élelmiszer, háztartási, takarítási, szerelési anyagok, stb.), bérek nélkül.

  • „A város megvásárolta a Szövetkezet 5. sz. alatti kétszintes családi házat a hozzá tartozó nagy telekkel”

Csak az maradt ki (lehet nem is véletlenül?), hogy 16 millió Ft-ért! Pécs M. J. V. önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 282/2016. (05.25.) sz. hat. Ennyi pénz havi 100 E Ft bérleti díjjal számolva 160 hóra, vagyis több, mint 13 évi bérletre is elegendő lenne, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy lesz-e 13 év múlva közmunka?

  • „Közmunkásain idén is jól teljesítettek”

És a „jelentős tételű” civilek? Azok nem? Persze, ha nem is kérdezzük meg őket, akkor nehéz megítélni.

  • „Illegális hulladék lerakókat szüntettek meg, és több helyen kiirtották a bozótot.”

Csak a vasasi bekötőút mentén lévő 65.000 tonnát nem sikerül(t) megszüntetni, már lassan 10 éve, no comment!

  • „Megoldásra váró problémák”

Itt már meg sem említik az imént említett hulladékhegyet, tehát itt marad a nyakunkon az idők vagy a mandátum végezetéig, de azért lett volna, lenne megoldás, csak AKARNI kellene!

 

Kedves Olvasó! Nem vitatom el a Beszámoló 2016. c. cikkben leírtakat, főleg nem a közmunkásaink érdemeit (azért számos helyi civil szervezetnél is dolgoznak közmunkások, jóval többen is, mint a BIOKOM-nál itt nálunk dolgozók). Áldozatos, fáradságos munkájukért csak hála és köszönet jár nekik, de ne felejtsük el, hogy sokan mások is tesznek a falvaink gyarapításáért, épüléséért, szépítéséért!

 

Berényi Zoltán

a településrészi testület tagja

Comments

comments