Önkormányzati hírek – Beszámoló 2016

Beszámoló 2016

Az év szinte minden hónapjában igyekeztem tájékoztatást adni a településeinket érintő történésekről, tervekről, mégis így az év végéhez közeledve talán érdemes mindezt összefoglalni.

 

A Vasas-Somogy-Hird Településrészi testület a 2016-os esztendőben 5,298 mFt-ból gazdálkodott, amelyből a települési lakosság létszáma szerinti felosztás alapján Vasas 2,078 mFt, Somogy 1,79 mFt és Hird 1,43 mFt támogatásban részesült. Ehhez még hozzá lehet számítani a képviselői keretet, 1,5 mFt-ot.

 

A közmunka támogatására összesen 1,45 mFt-ot költöttünk.

Az iskolák és óvodák összesen 690 eFt támogatást kaptak, ebből a vasasi óvoda kerítésének felújítására 300 eFt jutott.

Jelentős tétel volt a területen működő 21 a civil szervezet és szerveződések, továbbá az Idősek Klubjainak támogatása, ez 1,24 mFt.

Advent idején tervezzük a települések idősek karácsonyának megrendezését, ennek költsége 500 eFt lesz.

A Hirdi Faluház fenntartása 400 eFt-ba, a somogyi Búzakalász utcai épület fenntartása 100 eFt-ba került.

A hirdi Kápolna téri játszótér javítására, kiegészítésére 220 eFt-ot költöttünk.

A Kodály Zoltán Művelődési Ház sáros udvarának lekavicsozására 240 eFt-ot fordítottunk.

A vasasi CBA áruház előtti és melletti terület rendezése, útburkolat elkészítése is elkészült, ehhez ebben az évben 388 eFt és még az elmúlt esztendő költségvetéséből is 190 eFt támogatást nyújtottunk.

Elkészült a somogyi volt állomáshoz levezető út javítása is, ezt 200 eFt-al támogattuk.

 

A képviselői keretből, városi és egyéb pályázati forrásokból az alábbiak is megvalósultak:

 

A vasasi, somogyi és hirdi iskolák további 190 eFt támogatásban részesültek a nyári napközi lebonyolításához.

A hirdi falunap megrendezését 200 eFt-al, a szüreti felvonulást 10 eFt-al támogattam a képviselői keretből.

A településeken megtartott rendezvények költsége 30 eFt volt.

Az Idősek Klubjainak, az óvodák és a közmunkások karácsony előtti rendezvényeihez 90 eFt támogatást tervezek.

A Bányász Emlékparkban felállított aknatorony makett és a Lélekmadár emlékmű esti kivilágítását 100 eFt-al támogattam.

Elkészült a Máladó utcai, mindkét buszmegálló padkájának megmagasítása.

A Gabona utca végében a Berekhez levezető rövid útszakasz felújítása is elkészült. (300 eFt)

A Sas utca 19-21. sz. ház előtti útszakasz javítása megtörtént.

Hirden, a Harangláb utcai buszfordulónál fedett buszváró épült.

A Mázsaház utca 61-63. számú épületek közötti kis zsákutca felújítását elvégezték.

A város a Vasasért Egyesületnek 3 mFt támogatást nyújtott az általa üzemeltetett Berze Nagy János Műv. Ház és  a Kossuth Műv. Ház fenntartásához.

A Tegyünk Egymásért Egyesület 1,5 mFt támogatást kapott a várostól a Kodály Zoltán Műv. Ház fenntartási hozzájárulás költségeihez.

A somogyi Bányatelep házszámozása megváltozott, az utcák külön utcaneveket kaptak.

A Bányatelepen az elmúlt évben ledőlt nagy támfalat felújították, egy hatalmas, erős vasbeton támfal készült.

A településeinken több közlekedési  és útbaigazító tábla kihelyezése is megtörtént.

Lakossági kérésre a posta nyitva tartása a keddi napon meghosszabbításra került, ezáltal a pénteki napon egy órával rövidebb ideig tart nyitva.

A Kút utcában a kivitelezési hiányosságból és a sokszori rongálásból eredően fel kellett újítani a fahidat, ez még tavasszal elkészült.

A Somogyi Polgárőr Egyesület a várostól egy Opel típusú, jó állapotú személygépkocsit kapott.

A somogyi templom kertjében az’56-os események 60. évfordulója alkalmából egy emlékmű került felállításra, amelyhez a Páva Zsolt polgármester, Őri László alpolgármester és Tihanyvári Dóra képviselő asszony összesen 200 eFt támogatást nyújtott, továbbá helyi képviselőkén a választókörzeti keretből 250 eFt-al  én is támogattam az emlékmű felállítását.

Az év során számos alkalommal és mindhárom települést érintően a közvilágítási és úthibák kijavításra kerültek.

A somogyi óvodában a nyílászárók egy részét kicserélték.

A város megvásárolta a Szövetkezet 5. sz. alatti kétszintes családi házat a hozzá tartozó nagy telekkel. Az év végétől már ez az épület szolgál a közmunkásaink telephelyéül. Képviselői keretemből 200 eFt-al támogattam a szükséges bútorzat (sörpad-asztal garnitúrák), használati eszközök (mikrohullámú sütő, vízforraló, kávé főző stb.) beszerzését. A Biokom jó minőségű használt bútorokkal segítette az épület otthonossá tételét.

Közmunkásain idén is jól teljesítettek: a szokásos fűvágási, terület-fenntartási munkájukon kívül a bekötő utak mentén és egyéb közterületeken közel 500 facsemetét ültettek ki, számos csapadékvíz elvezető árkot újítottak fel. Átvették a temetőink gondozását és már kifestették a somogyi és vasasi ravatalozók épületét is. Illegális hulladék lerakókat szüntettek meg, és több helyen kiirtották a bozótot. Munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak az elkészült új óvoda udvarának rendbetételéhez. Elvégezték sok helyen a járdák, utak szegélyezését. Az új telephelyükön az épület helyiségeit kifestették, kisebb átalakításokat végeztek, járdát építettek, a télre a tűzifát felaprították és betárolták.

 

Somogyban befejeződött a korábbi szociális városrehabilitációs program:

A Rücker aknai épületeket lebontották, az ott lakókat részlegesen felújított lakásokba költöztették a Bányatelepre és Meszes környékére. A bányatelepi önk.-i lakásokba bekötötték a vizet és a csatornát. Felépült az új játszótér, amelyet a helyi közösséget szabadidős célokra kibővítettek. Elkészült az iskola aulájának felújítása és a teljesen korszerűsített Kodály Művelődési Ház és Idősek Klubja helyiségeiben is megkezdődtek a foglakozások. A 2015-ben lezáródó szoc. városrehabilitációs program folytatásaként megkezdődött egy új ciklus, amelynek keretében a lakosság bevonásával a felzárkóztató programok tovább folytatódtak.

 

A PÉCS2020 elnevezésű, EU forrásokból megvalósuló programmal kapcsolatban is történtek előrelépések:

 

A program részeként döntés született arról, hogy a vasasi és hirdi óvodák teljes felújítása meg fog történni. A vasasi óvoda már átköltözött a valamikori régi óvoda épületébe, amelynek a teljes felújítása, udvarának parkosítása már elkészült. A vasasi óvoda v. közismert nevén a Kultúrotthon épületének teljes felújítását napokon belül megkezdik. A hirdi óvodát a 2017-es évben kezdik majd felújítani.

 

A ugyancsak döntés született arról, hogy a program keretein belül megvalósuló útfelújítások sorába bekerüljön a forgalmas Hirdi út és folytatva a régi és új 6-os út közötti útszakasz is.

 

Rendkívül nagy lépést jelent a településeink életében az a döntés, hogy a program során teljes felújításra fog kerülni a vasasi körzeti és fogorvosi, a hirdi körzeti és a somogyi gyerek orvosi rendelő. A tervezett program része még, hogy Hirden egy új gyerek orvosi rendelő is fog létesülni az óvoda toldalék épületeként.

 

És ami még várható:

Várhatóan még ebben az évben el fog készülni Hirden a Zengő utcából nyíló, a „zubogó felé levezető kis út, és a Kenderfonó utca javítása. Somogyban a Bányatelep 23-24. sz. ház előtti útjavítást is el fogják végezni. Ezeknek a munkáknak a megrendelése tudomásom szerint folyamatban van.

 

Megoldásra váró problémák:

A legnagyobb problémát a hirdi Pázsit és Harangvirág utcák leaszfaltozásos javítása okozza. Mindeddig nem sikerült megtalálnom azt a forrást, ahonnan a szükséges 4 mFt biztosítható lenne. Településrészi  és választókörzeti keretből ez sajnos nem megoldható, viszont kaptam egy „halvány” ígéretet, hogy pályázati pénzből talán 2017-ben megoldható lesz.

Az útjavítások terén az eltelt évtizedben kicsit sikerült előrébb jutnunk, de sajnos még nagyon sok tennivaló lenne. Régi vágyam, hogy a sok lakót érintő, hosszú utcák állapotán kicsit tudjunk javítani. Így említeném például a Berkenyés vagy a Hadik András utcákat vagy a Muromi utakat, amelyek állapotán többször próbáltunk  már jobbítani, de a végleges megoldás csak a költséges aszfaltozás lenne. Erre még megoldást szeretnék találni.

 

Nem közvetlenül a képviselői beszámoló része, de jó tanácsként megemlíteném, hogy a Viziközmű Társulat felszámolása megkezdődött. Várhatóan a 2017. év első felében az érdekeltségi tagok hátralékai át fognak kerülni az adóhivatalhoz. Akinek még van tartozása, kérem rendezze.

 

Köszönöm Településrészi Testület tagjainak, a közmunkásoknak, a terület önkormányzati intézményeiben dolgozóknak, a civil szervezetek aktív tagjainak és az újság szerkesztőinek az évben elvégzett munkájukat. Köszönöm a lakosságtól kapott információkat és építő kritikákat.

 

Lévén, hogy ez az újság az utolsó a 2016. évben, a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából minden kedves lakónak meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben eltöltött, szerencsés újesztendőt kívánok.

 

 

Huba Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments