Önkormányzati hírek

Lakossági kérésként fogalmazódott meg, hogy a vasasi- somogyi Posta nyitva tartása változzon meg. Többen jelezték, hogy az ajánlott küldeményeiket, csomagjaikat nem tudják átvenni, mert munkaidejük lejárta után már a Posta zárva tart. Kezdeményeztem, hogy a hét legalább egy napján hosszabbítsák meg a nyitva tartást. Képviselői kérésemnek eleget téve a Posta hivatalos közleményben jelezte, hogy a keddi napon egy órával meghosszabbítja a nyitva tartást, viszont a pénteki napon egy órával rövidebb ideig lesz nyitva.

Nyitva tartás:
Hétfő-szerda-csötörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00 és 12:30-17:00
Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szombat-Vasárnap: zárva

Ugyancsak lakossági kérés volt, hogy a Máladó utcai (Mázsaháznál) és a Gabona utcai buszmegállók járdaszigetét meg kellene magasítani. Idős lakók panaszkodtak, hogy nagyon nehézkes a buszról történő le- és felszállás, mert a buszmegálló szintje nagyon alacsony. A Máladó utcai mindkét oldali buszmegálló rekonstrukciója elkészült, remélhetőleg a buszmegállók magasítása tovább folytatódik.

Komoly munkálatok folynak a régi, volt vasasi óvoda épületen (Vasas „B”. utca). Mint már korábban jeleztem, a vasasi és hirdi óvodák felújítása meg fog történni, de ehhez a gyerekeknek egy ideiglenes, ám de az előírásoknak megfelelő elhelyezést kell biztosítani. Az épületet teljesen felújítják, a ma már lakatlanná vált, az épülettel összeépített, szomszédos önkormányzati lakást is kihasználják az épület bővítéséhez. Többször egyeztettem Őri László alpolgármester úrral, és sikerült elérni, hogy ha már az épületre egy ilyen nagy összeget költ a város, annak hosszabb távon is
legyen értelme. Ha a tervezettnél komolyabb felújítást végeznek az épületen, a vasasi és hirdi óvodák felújítása után ismét használaton kívül kerülő épületbe kisebb átalakítással egy szociális ellátó központ létesülhetne. Erre nagy szükség lenne, mert a Vasas-Somogy-Hird területén élő rászorulók, idős gondozottak ellátása ma rendkívül nehézkes. A központ létrehozásával javulna az ellátás minősége és egyéb szolgáltatásokat is helyben lehetne biztosítani. Az Idősek Nappali Otthona is itt elhelyezhető lenne, így igény szerint annak bővítése
is megvalósulhatna.

Elkészült a somogyi Sas utca felső szakaszának útjavítása, az út mart aszfaltos burkolatot kapott.

Még az ISPA beruházás idején nem történt meg teljes mértékben a Mázsaház utca 61 és 63 telkek közötti kis zsákutca helyreállítása. Ezt a lakók fogadóórámon panaszként jelentették be. Mára már ez az útszakasz is felújításra került.

Az elmúlt hónapban a közmunkásaink sem tétlenkedtek. A nagy hőség ellenére a közterületek folyamatos gondozását kitartóan elvégezték. Köszönet érte. A temetők gondozása is már a feladataik közé tartozik. Azt hiszem mindenkinek feltűnt, hogy azóta a temetők is lényegesen rendezettebbek, szebbek lettek. Már hetek óta készítik a Szövetkezet utcában az árok kiásását és kikövezését. A munkával jól állnak, szépen haladnak. A minőségi munkát Pákozdi Károly, Földesi Kornél és Szigetvári Gábor végezte. Közmunkásaink bevállalták a temetőkben a ravatalozó épületek homlokzati festését és a tetők részleges javítását is. Örömmel tudok tájékoztatást adni arról, hogy a vasasi ravatalozó homlokzati festése már elkészült és a somogyi ravatalozó épület festési munkálatait is megkezdték. A szép munkát Klepák Zoltán és Kernya József végezte.

A hirdi ravatalozó szépítését is tervezik. Nyugodtan állíthatom, hogy a városban a mi közmunkásaink kiemelkedően jól látják el feladataikat. A kitartóan, becsülettel elvégzett munkájuknak látható az eredmény. Talán őket is jó érzéssel tölti el, hogy kétkezi munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy településeink arculata pozitív irányba változzon.

Megkezdődött a vasasi CBA bolt előtti-melletti terület rendezése. A szegélyköveket és csapadékvíz elvezető árok elemeket már beépítették. Rövidesen elvégzik a terület aszfaltozását. A közmunkásokra vár majd a terület parkosítása.

 

Comments

comments