A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1936

 

(A vasasi kulturális élet fejlődése 15. rész)

Az 1936. január 8.-án tartott választmányi ülésen bejelentették, hogy a tánctanár díját a cserkészcsapat kapta, ami 100 P. bevételt jelentett a fiatalok számára.

Folytatódott a műkedvelők (színjátszók) felkészülése a következő darabra, ami a „Nótás kapitány” c. operett volt. Bemutatóját február 9.-re tervezték. Nagy lelkesedéssel vettek részt a próbákon a színjátszók és a Dalárda tagjai. Alig várták, hogy szerepelhessenek.

Az Egyesület pénztári egyenlege138,45 pengőt mutatott. Ezt a sikeres szilveszteri mulatságnak köszönhették. Az erkölcsi siker mellett az anyagiakat is gyarapította. Örültek annak is, hogy Szutor Mátyás tagtársuk egy nótás könyvet jelentett meg, aminek egy példányát a választmány 2 P.-ért megvásárolta. Februárra „teaestélyt” terveztek, de valamilyen – nem indokolt – akadály miatt nem tudták megtartani. Március hónapra halasztották. A cserkészcsapat tagdíját az Egyesületnek kellett befizetni, mert az előző évi hangszervásárlások miatt 266,6 P. tartozásuk maradt. A „Nótás kapitányt” a jelzett időben nagy sikerrel és bevételi eredményességgel mutatták be. A sikeren felbuzdulva még egy előadást terveztek. Az elnök megbízta Horváth Lajost, hogy Kőszegi István tagtárstól (aki nagyon elfoglalt lett) a sajtóreferenciát vegye át. A felkért a megbízást elfogadta. Hiányosságok voltak a biliárdasztal kezelésével kapcsolatban, ezért egy tagot bíztak meg – 2 pengő díjazás ellenében a felügyeletével.

Az éves közgyűlést 104 fő jelenlétében febr. 16.-án tartották, melyen műsort adott a Dalárda. Részt vett Szabolcs Rezső díszelnök és Martinek Ferenc főmérnök is. Kőszegi  István karnagy előadást tartott a zenéről és a magyar dalról. Ifj. Jekl Antal pedig elszavalta a „Liszt”[1] c. verset. Elhangzott, hogy a Dalárda a beszámolási időszakban teljesített nyilvános szereplést. Vezetőjét pedig beválasztották a kerületi zenei bizottságba.

Az elnök megemlékezett az előző évi jubileumi díszközgyűlésről, amelyen az Egyesület selyem lobogóját is felszentelték. Részletesen beszélt az 1935-ös történésekről, majd a vezetőség választási ceremónia következett. Ez lényegében újraválasztást jelentett az elnök személyét illetően. Alelnökök lettek:Gál János és Zorn Antal. Titkárnak Halas Ferencet, jegyzőnek Szkladányi Richárdot, pénztárosoknak Schapka Ferencet és Gál Ferencet választották.

Az Egyesület a Műkedvelők sikeres fáradozása tiszteletére bankettet adott. Március 15.-ét a testvérszervezetekkel együtt ünnepelték meg. Ezen bejelentették, hogy a következő előadásuk a „Tabáni orgonánk” c. operett lesz, amelyet június 11 és 14-én szándékoztak bemutatni. A megkapott Dalárda igazolványok költségét a közösség fedezte. A műsoron levő előadással – a Választmány egyetértésével – április 19.-én Szabolcson tartottak vendégelőadást. Megrendelték a „Dunántúl”c. pécsi lapot.

A komlói előadásuk 32 P. bevételt hozott.

A hétvégi szórakozások idejét korlátozták. Két óráig tarthattak csak mulatságok.

Május 31.-ét, a Hősök Napját az összes helyi egyesülettel és az iskolával együtt tartották meg. Június 31.-én a cserkészek erdei mulatságot terveztek, de a rossz idő miatt a Fischer vendéglőben kellett összegyűlniük. Június 29.-én pedig Szombathelyen dalos versenyen szerepelt a Dalárda. A verseny költségeit, 800 pengőt megszavazták. Később a jegyző is hozzájárult az utazás költségeihez. III. helyezést értek el. Ebből az alkalomból köszönetet mondtak Kőszegi István karnagynak a lelkiismeretes felkészítésért. Utólag a díjat megtoldották egy Liszt Ferencről készült rézkarccal. A félévi közgyűlést július 19-én – szintén a Dalárda műsora mellett – tartották. Több más mellett a ”Hiszekegyet” adták elő. Helyet adtak a bányatelepi tűzoltó testület által Húsvétra tervezett színi előadásnak.

Foglalkoztak a könyvtári könyvek kölcsönzési idejének betartásával. Mivel többen késedelemmel vitték vissza a kikölcsönzött könyveket, ezért 10fillér/nap késedelmi díjat állapítottak meg. A könyvállomány 859 db. könyvből állt. Az olvasók száma 53 volt, akik 840 db. könyvet kölcsönöztek ki. A cserkész zenekar is összeállt és aug. 20. alkalmából sikeres népünnepélyt rendeztek. A bányásznapi vonuláshoz egy dobszállító kocsit gyártottak le az üzem műhelyében. A népünnepélyen szereplő magyar ruhás leányokról fénykép készül, amelyet megnagyíttattak. Ennek kapcsán köszönetüket fejezték ki Sztipics József tanár úrnak a szervezésért. Szabolcs Rezső DGT igazgatónak levélben köszönték meg az Egyesület támogatását.

Aug. 9.-én kirándulást szerveztek a zobáki erdőbe, amely várakozáson felüli siker lett.

A termüket nov. 22.-én a Stefánia Szövetségnek[2] adták át, akik műsoros estet rendeztek.

A Dalárda okt. 4.-re meghívót kapott a pécsi Hárfa Dalárda zászlószentelési ünnepségére. Kőszegi Istvánt a Dalárda vezetőjét – megtiszteltetésül – társkarnaggyá választották. Ismét beneveztek a Harkányi Dalosversenyre, amelynek 250 P. költségéhez a választmány hozzájárult. A műkedvelők engedélyt kértek a János Vitéz partitúrájának megvásárlásához. A hozzájárulást megkapták.

A szilveszteri hagyományosan sikeres mulatságot a cserkész és levente csapatok támogatásával tartották.

Pécs, 2016.június

Dr. Biró József

 

[1] Valószínűleg Juhász Gyula: „Liszt Ferenc emlékezete” c. vers lehetett.

[2] Az Országos Stefánia Szövetséget az anyák és gyermekek védelmére alapították 1915-ben. Két fő célja volt: a csecsemőhalandóság csökkentése és nemzet számbeli gyarapodásának elősegítése. A védőnői hálózatra épült.

Comments

comments