Önkormányzati hírek Június

Önkormányzati hírek Június

 

 

  1. Az újság márciusi számában már tájékoztatást adtam arról az örvendetes tényről, hogy a város a körzetünkben két óvodát is felújítani kíván a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül. A felújításra a vasasi óvoda esetében 127 MFt, a hirdi óvoda esetében 95 MFt áll rendelkezésre. Az említett óvodák felújításáig a gyerekeket a vasasi volt régi óvoda épületében (Vasas, „B” utca) helyezik el. A nyár folyamán ezen az épületen olyan szintű felújítást kell elvégezni, hogy a gyermekek ideiglenes elhelyezése az előírások szerinti minőségben biztosítva legyen. Erre a város további 20 MFt-ot fog költeni.

A vasasi óvoda (Kultúrotthon épület) és hirdi óvoda felújítása során a mai előírásoknak megfelelően orvosi-elkülönítő helyiség létesítése és akadálymentesítés kialakítása szükséges, elvégzik az épületek külső hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, belső burkolatok cseréjét, a helyiségek és illemhelyek felújítását, a fűtés és melegvíz-ellátás korszerűsítését, szükség szerint az elektromos hálózat korszerűsítését. Megvalósul az óvodák konyhájának belső építészeti, gépészeti felújítása is. Megújításra kerül még az óvodák udvara és udvari játékok kerülnek elhelyezésre. Az óvodák működéséhez szükséges eszközök beszerzését és részbeni cseréjét is tartalmazza a program.

A tervkészítések, tervezések során sajnos több problémával szembesültek az előkészítők. Kiderült, hogy a vasasi és hirdi óvodák felújítása egy időben nem tud elkészülni, mert a gyerekeket ideiglenesen befogadó régi óvoda épület méretei nem teszik lehetővé mindkét óvoda, összesen kb. 100 fős gyereklétszámának befogadását. Ezért az a döntés született, hogy a vasasi óvoda felújítását az ősz folyamán megkezdik és kb. 2017. július 31-re befejezik és ezt követően történhet meg a hirdi óvoda kiürítése és a felújítási munkálatok megkezdése, ezáltal a hirdi óvoda felújítása kb. egy évvel csúszik.

A másik probléma a vasasi óvoda (Kultúrotthon) tervezésekor merült fel. A felújítás után az óvodának minden előírásnak meg kell felelnie, ezért a meglévő alapterületbe további, előírt helyiségek létesítésére is szükség van (orvosi-elkülönítő, mozgáskorlátozott WC stb.). Az akadálymentesítést is biztosítani kell a létesítményben (rámpa, lift) illetve szigorú tűzvédelmi előírásoknak is meg kell felelnie. A többlet négyzetméterek bővítésére kézenfekvőnek látszott a hozzáépítés, vagy a tetőtér, vagy az alagsor beépítése, de ezek megvalósíthatósága mind-mind akadályba ütközött. Sorozatos és hosszantartó egyeztetések után egyetlen lehetőségként a nagyteremhez tartozó színpad beépítése maradt. Majd további alkudozások során alakult ki az a kompromisszumos elképzelés, hogy színpadnak csak egy része kerül beépítésre és később még nem tisztázott forrásból egy mobil színpad kialakítása lesz lehetséges. Sajnos a kérdés már úgy vetődött fel, hogy vagy ezt a verziót választjuk, vagy nem lesz lehetőség az épület felújítására és a felújításra szán keretet egy másik pécsi óvoda felújítására fogja felhasználni a város. Súlyos döntések előtt álltunk, ebben képviselőként egyszemélyben nem akartam döntést hozni, ezért egy lakossági fórumot hívtam össze április 29-én, ahová a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. fejlesztési igazgatóját is meghívtam. A hosszantartó fórumon igyekeztünk a nehézségeket átbeszélni, megoldást keresni, végül a jelenlévők (kb. 60-70 fő) egyöntetűen a felújítás mellett voksoltak. Nagyon remélem, hogy a közösséggel hozott döntést az idő igazolja.

  1. A somogyi óvoda sajnos a TOP programba már nem fért bele, de ennek ellenére jó hírrel tudok szolgálni. Még a tavasszal a helyszínen bejárást tartottunk Őri László alpolgármesterrel, és ígéretet kaptam arra, hogy az óvoda nyílászáróinak egy részét városi keretből ki fogják cserélni. Az alpolgármester az ígéretét betartotta és már elkészült a bejárati ajtó és néhány ablak cseréje. Remélem, később lesz lehetőség arra is, hogy valamennyi nyílászáró cseréje megtörténjen.
  2. Folynak az előkészületek, a Magyar Közút NZrt.-vel történő egyeztetések a vasasi bekötőút 6-os főút és régi 6-os út közötti szakaszának és tovább a régi 6-os út útkereszteződésétől a kendergyári buszforduló közötti szakaszának (Hirdi út) felújításával kapcsolatosan. A tervezési munkák várhatóan 2016 év végére készülnek el, és a tervek alapján kerül lefolytatásra a kivitelezési közbeszerzési eljárás. A kivitelezési munkák várhatóan 2017 tavaszán indulnak meg.
  3. Még az elmúlt esztendőben a somogyi Bányatelep felső részén az esőzések következtében leomlott egy hatalmas partfal, amely az utat tartotta. A partfal ideiglenes megtámasztását akkor viszonylag rövid időn belül elvégezték, de a végleges, hatalmas vasbeton támfal építését, helyreállítását csak néhány hete tudták megkezdeni. Rövidesen elkészül a támfal és remélhetően a hulladékszállítás is a régi rend szerint fog működni az úton. IDE KELLENE A KÉP!
  4. A Kodály Zoltán Művelődési Ház felújítása elkészült, a garanciális javítások is a végéhez közelednek, a helyiségek berendezése, rendeltetésük szerinti használatbavételük is folyamatban van. Az épülethez tartozó udvar meglehetősen sáros volt, ennek javításához a képviselői keretből kavicsozást végeztek, így az udvar is könny eben használható.
  5. Fogadóóráimon többen felvetették, hogy a hirdi Harangláb utca végén lévő buszfordulónál szükség lenne egy buszváróra. Úgy tűnik a lakosság kívánsága teljesülni látszik, mert a buszváró betonozott alapját már elkészítették. Reméljük, hogy a felépítmény is rövidesen elkészül és az időjárás viszontagságai elől az utasok már némi menedéket fognak találni.
  6. Még talán erről korai beszélni, mégis szükségesnek tartom a tájékoztatást az alábbiak szerint.

A Városfejlesztési és Kommunális Bizottságban tárgyaltuk a nyári buszmenetrend változásait, illetve az ősszel ismét bevezetésre tervezett új menetrendi elképzeléseket. Szeptember 1-től várhatóan csúcs időszakban a 14-es és 114-es járat 20-20 percenként felváltva indulna. A 14-es busz változatlanul az Főpályaudvarig közlekedne, viszont a gyorsjáratként jelzett 114-es járat az állomás érintésével  a Keszüi út felé a Kertvárosig menne. Ugyan ezt az útvonalat tervezik a 113-as gyorsjárat részére is. A nyári menetrend szerinti közlekedés tapasztalatai fogják eldönteni, hogy a szeptember 1-i őszi menetrend bevezetésekor a változások életbe lépnek-e. Ezek a járatok más megszűnő pécsi járatok kiváltását is elvégzik, a város más vonalak racionalizálása miatt jelentős költségeket fog megtakarítani, viszont Vasas-Somogy-Hird lakói élvezhetik a növekvő számú gyorsjáratok előnyeit, illetve lényegesen könnyebb lesz megközelíteni az Interspar áruházat, a Pécs Plazat, a Vásárteret, a Haunit, a Temetőt és általában a Kertvárosi területeket, intézményeket.

 

Huba Csaba

 

Comments

comments