Pécs 2014-2020 közötti városfejlesztési programjának előkészületei

Pécs 2014-2020 közötti városfejlesztési programjának előkészületei

 

Még a 2015. évben elkészült  Pécs város Integrált Területi Programja (ITP). Ez a dokumentum tartalmazza azokat az elképzeléseket, irányvonalakat és célrendszereket, amely alapján a 2020-ig tartó fejlesztési programok tervezésre, kidolgozásra kerülnek. A program elemeinek kidolgozása jó ütemben halad, a kiírásra kerülő pályázatok beadása megkezdődött. A Pécs városát érintő, rendkívül szerteágazó és terjedelmes projekt ismertetésére nem tudok vállalkozni az újság terjedelmi korlátai miatt, de a településeinket érintő fejlesztési elképzelésekről, megvalósulásokról folyamatosan be fogok számolni.

A 2016 március 17-i Közgyűlés öt, a településeinket is érintő fejlesztésről hozott határozatot:

 

  1. Teljes felújításra kerül a 6544 és 6545 sz. út, vagyis a vasasi bekötőút 6-os főút és régi 6-os út közötti szakasza és tovább a régi 6-os út útkereszteződéstől a Kendergyári buszforduló közötti szakasza. Ennek költsége 167 mFt, amely tartalmazza a tervezési, közbeszerzési, építési, műszaki ellenőri, marketing, projektmenedzsment, szakhatósági díjak költségeit és még tartalék összeget is.

 

  1. Vasasi óvoda felújítása, ami természetesen a Kultúrotthon épületének teljes külső és belső korszerűsítését jelenti. A projekt tartalma: orvosi, elkülönítő helyiség kialakítása, akadálymentesítés, az épület külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, helyiségek és illemhelyek felújítása, fűtési és melegvíz-ellátás, továbbá szükség szerint az elektromos hálózat korszerűsítése. Megvalósul az óvoda konyhájának belső építészeti, gépészeti felújítása is. Megújításra kerül még az óvoda udvara és udvari játékok kerülnek elhelyezésre. Az óvoda működéséhez szükséges eszközök beszerzését és részbeni cseréjét is tartalmazza a program. Összköltsége: 140 mFt

 

  1. Hirdi óvoda teljes felújítása. A projekt tartalma megegyezik a vasasi óvodánál leírtakkal és ehhez kapcsolódóan a tető felújítása is része a programnak.

 

  1. A 2015 novemberében zárult le a „Lakhatási integrációt erősítő település-rehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker-aknán” című DDOP-s program. A program során felújították a Kodály Művelődési Házat, az Idősek klubját, az iskola auláját, elkészült egy új játszótér, több útszakasz és vízelvezető árok felújításra került, a Rücker aknai szegregátumot felszámolták, a romos lakóépületeket lebontották és az itt élők felújított önk.-i lakásokhoz jutottak Meszes környékén és a somogyi Bányatelepen. A bányatelepi önkormányzati lakásokba bekötésre került az új ivóvíz- és csatorna-hálózat. A program ideje alatt számtalan gyerek, közösségi és felzárkóztató program valósult meg. A képeket ide kellene tenni!!!!

A város elkötelezett abban, hogy a város területén lévő szegregátumok felszámolásra kerüljenek és a szegregált területen élők foglakoztatása, iskolázottsága, társadalmi beilleszkedése, felzárkóztatása és a közösségi élet folyamatosan fejlődjön.

A korábbi program folytatásaként újabb szociális városrehabilitációs program elindítását, a leszakadó városrészek rehabilitációját kezdi meg a város „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (városrehabilitációs soft) tevékenységek” címmel. A program Pécs-Somogyot, Pécsbányatelepet, György-telepet és Hősök tere környékét érinti. A somogyi program megvalósításában továbbra is aktív résztvevőként, konzorciumi partnerként fog közreműködni a Tegyünk Egymásért Egyesület és a Máltai Szeretetszolgálat. Az egész programra 190 mFt fog rendelkezésre állni, ebből a Tegyünk Egymásért Egyesületnek 21,169 mFt-ból kell gazdálkodnia és a Máltai Szeretetszolgálat 106 mFt-os költségvetéséből a Somogyra eső rész is ezen a területen fog realizálódni.

 

  1. Nem számszerűsíthető, de nagy valószínűséggel a településeinket is érintheti a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” c. fejlesztés is. A program alapvetően a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságának javítását támogatja (bértámogatás-típusú eszközök, képzési célú támogatások, információ szolgáltatás és a mobilitás, munkába járás támogatása) A végső cél az , hogy mintegy 200-250 fő tartós foglakoztatása valósuljon meg.

Konzorciumi partnerek: Pécs M.J. Város Önkormányzata, Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.

Azok a városrészek, ahol már folyt szoc. városrehabilitációs program, nagy valószínűséggel előnyt fognak élvezni, mert már az ehhez szükséges adatok rendelkezésre állnak.

 

A Pécs2020 program kapcsán a fentieken túl a településeinket érintően több fejlesztés is körvonalazódik, de erről még korai lenne írni. A későbbi újságok hasábjain folyamatosan szeretném tájékoztatni a településeinken élőket a tervezett és megvalósult fejlesztésekről.

 

Huba Csaba

 

 

Comments

comments