Az 1848-as forradalom Baranyában

Biztosan minden olvasó kívülről tudja már, hogy mi történt anno a Nemzeti Múzeumnál, a Pilvax kávéházban, vagy később a Budai várban. A rengeteg iskolai megemlékezés, kötelező március 15-i tévé- és rádióműsorok nagyon hasonlóan mesélik el az 1848-as forradalmat, általában a pesti eseményekre koncentrálva. Amellett, hogy az 1848-as forradalom legjelentősebb eseményei Pesten történtek, nekünk talán az is érdekes lehet, hogy milyen események zajlottak ekkor Baranyában, főleg a három faluban. Somogy, Vasas és Hird lakói sem nézték tétlenül a forradalmat.

Az 1848-as forradalom a megyében először Mohácsra érkezett meg, ahová hajón hozták el a tizenkét pontot március 17-én. A következő napon már Pécsett is nagygyűlést tartottak, a forradalmi hangulat fokozatosan terjedt a városban és a megyében. A sajtószabadság hírére indultak el az első pécsi, rendszeresen megjelenő újságok, elsőként a Fünfkirchner Zeitunggal (ezen újságok közé tartozik immár közel tíz éve az SHV is!).

1848 nyarától országszerte, így Baranyában is nemzetőrségek alakultak az ország védelmére, az első csapatok Pécsett és Mohácson alakultak. De nem maradt adós a nemzetőrökkel Somogy, Vasas és Hird sem! 1849 januárjában, mikor a császári csapatok bevonultak Pécsre, a megszállók ellen több támadást is intéztek a felkelők. Később a mai Bőrgyárnál történt összecsapásról így írt egy szemtanú:”A pécsi nemzetőrség gyéren gyülekezett a nagy térre. Este ismét ezer nemzetőr érkezett Hetényből, Hirdről, Vasasról, Szabolcsból és Somogyból.”

Ez az öt falu tehát ezer fő nemzetőrt tudott kiállítani, többet, mint Pécs városa, akik készek voltak harcolni még a túlerővel szemben is, így bizonyítva a forradalom iránti elhivatottságukat. Március 15-én emlékezzünk rájuk is.

Bodor Miklós

 

 

Felhasznált irodalom: Vókó János – Somogy története

Nagy Imre Gábor: Pécs–Baranya 1848-1849-ben

Comments

comments