SZÁMVETÉS 2015

Számvetés 2015

 

 

Engedjék meg, hogy a 2015. esztendő utolsó lapszámában röviden beszámoljak az évben elvégzett munkákról, az elért eredményeinkről.

 

A törvényi előírások miatt 2015. évtől már nem működnek a városban, így településrészeinken sem a részönkormányzatok. Feladataikat egy új szervezeti forma, a Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület vette át. Az átalakulás során a területre juttatott támogatás mértéke és ennek Vasas-Somogy-Hird településrészek közötti felosztása, továbbá a választókörzeti keret mértéke változatlan maradt. Elszámolása a választókörzeti keretre vonatkozó szabályok alapján történik.

Létszámarányosan Vasas 2.078 eFt, Somogy 1.790 eFt és Hird 1.430 eFt támogatásban részesült. Ehhez 1,5 mFt választókörzeti keret társult.

Somogyban a közüzemi költségek kb. 140 eFt-ba, a hirdi Faluház fenntartása kb. 400 eFt-ba került.

A fenntartási munkák elvégzésének támogatására átadásra került 1.438 eFt a Biokom részére. A tervezett munkák közül elkészült Vasason a Kút utca 4-6. sz. előtti útszakasz és a Somoska utca teljes hosszának kialakítása, mart aszfaltozása. Elkészült a „C” és „D” utcai átjáróban a lépcső javítása. A vasasi iskola kérésére egy kerékpár tárolót létesítettek. Sajnos a rossz idő beálltáig finanszírozási hiányosságok miatt még nem készült el a vasasi ABC bolt előtti-melletti tér rendezése, útburkolatának javítása.

Somogyban a Csap utca felső szakaszán rendezésre kerültek a balesetveszélyes, kiálló aknafedelek és az út martaszfalt burkolatot kapott. Muromban a Gilice sor meredek, folyamatosan problémát okozó útszakaszát rendezték és egy jó minőségű aszfaltszőnyeget terítettek. A Sas utca 19-21. sz. előtti útszakasz javítása, továbbá az Iparos utca kiálló aknafedeleinek javítása folyamatban van. Még a 2014-es költségvetésből elkészült a Bányatelep 14. sz. ház melletti, átereszes, csapadékvizes árok felújítása is.

Hirden a Pór Bertalan utcában a már elfeledett hosszú járdát a közmunkások feltárták és a járda újjáépítése lassan befejezéshez közeledik. Az orvosi rendelő előtt járda létesült, és a gépkocsi parkoló javítása is megtörtént. A Hadik András út elején egy kis játszóteret készítettek. Sajnos a hideg idő beállta miatt a Pázsit-Harangvirág utcák aszfaltozása várat magára, lehetséges, hogy csak tavasszal lesz elvégezhető.

A közmunkások munkáját 1.517 eFt-al támogattuk. Ebből az összegből a gépek javítási, fenntartási költségeit fedezték, számos eszközt, anyagot vásároltak a közterületek gondozási munkálatainak elvégzéséhez, szebbé tételéhez. A folyamatos igénybevétel próbára teszi a gépeiket, ezért azok folyamatos javítása, pótlása nélkülözhetetlen. Az ígéretek szerint a Biokom tavasszal két új fűkaszát vásárol számukra, de szükségesnek láttuk egy profi, nagyteljesítményű Stihl fűkasza beszerzését is 214 eFt értékben.

A testület a helyi óvodákat és iskolákat is támogatásban részesítette. A vasasi óvoda az udvarában végzett betonozási munkálatokhoz 200 eFt-ot kapott, a somogyi és hirdi óvoda 40-40 eFt-os támogatásban részesült. Az iskolák összesen 350 eFt támogatást kaptak, de ezen felül a nyári napközi megtartásához eszközbeszerzésre további 190 eFt-ban részesültek.

Ez évben is megrendezésre kerülnek a települések idős lakósainak rendezett karácsonyi ünnepségek (350 v 520 eFt). Valószínűleg a Kodály Művelődési Ház felújítási munkálatainak elhúzódása miatt a somogyi karácsonyi ünnepséget idén nem tudjuk megtartani.

A település idősek napközi otthonai is támogatásban részesültek (80 eFt).

A településeinken igen kiterjedt a civil élet. Már 25 bejegyzett és egyéb civilszervezet gazdagítja a településeink életét. Összesen 1.380 eFt támogatást kaptak. Ezen felül a Hirdi Nőegylet további 200 eFt-ot kapott kifejezetten a hirdi falunap megrendezéséhez és a Bányász Zenekar jubileumi hangversenyének támogatásához 40 eFt forrást biztosítottunk.

Mindhárom településen felállításra került 1-1 db. streetball kosárlabda palánk.

 

Az újság terjedelmi korlátai miatt a következőben csak felsorolás jelleggel közlöm a megvalósult eredményeket:

 

 • A Biokom folyamatosan végzi az utak kátyúzását
 • Az ISPA csatorna-beruházás szavatossági javításait is folyamatosan végzik az alvállalkozók
 • A főutakon az útburkolati jeleket felfestették
 • Bethlen Gábor utcai buszmegállónál a lépcső korlátja elkészült
 • Az Erdőalja utcában új vízvezeték létesült, az útburkolatot leaszfaltozták
 • A Szövetkezet utca végében, az erdős területen is kiépült a szennyvízcsatorna hálózat
 • A Zámor utcában elkészült a gyűjtőárok tisztítása és a 6-os út valamint a szántóföld alatti átvezetése egy csatornán keresztül a patakba. (13 mFt)
 • Lassan elkészül a Berze Nagy János Műv. Ház önálló víz- és csatornarákötése.
 • Elvégezték a Szövetkezet utcai pataknál az omladozó támfal felújítását, javítását.
 • A Bányatelepen ledőlt támfal ideiglenes megtámasztása megtörtént, végleges újjáépítése csak jövő évben várható (12 mFt)
 • A Bányateleptől délre folyó vízfolyás és a Belvárdi vízfolyás „M” utcai szakaszának rendezését is elvégezték.
 • február 20-án Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Páva Zsolt polgármester és Riedl István bányakapitány felavatta Vasason a „Lélekmadár-Bányászhimnusz” emlékművet, amely a 1986 február 18-án, Vasas Bányán történt bányaszerencsétlenség magyar és lengyel áldozatainak állít örök emléket. Az emlékmű építését a Vasasi Szent Borbála Egyesület kezdeményezte és Magyarország Kormánya továbbá Pécs M. J. Város Önkormányzata finanszírozásából valósult meg. Az emlékművet az időközben elhunyt Prof. Dr. Bachmann Zoltán Kossuth díjas építész tervezte.
 • Bányatelepen és Rücker aknán közel 300 mFt költségvetéssel lassan lezárul a „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker aknán” című DDOP-s projekt. Ennek keretében Rücker aknán a rossz állapotú lakóházakat lebontották. A lakók egy részét felújított Bányatelepi lakásokba, illetve meszesi és Hősök tere környéki lakásokba költöztették. A Bányatelepi önkormányzati lakások víz- és szennyvíz bekötése is elkészült. A Kodály Művelődési Ház felújítása a végéhez közeledik, a kivitelezési hiányosságok javítása és egyéb, a költségvetésben nem szereplő, ámde a működés szempontjából fontos felújítási munkák elvégzése van még hátra. Az épületben továbbra is helyet kap az idősek napközi otthona. A területen új játszótér épült, melyet a helyi lakosok tovább bővítettek szabadidős eszközökkel. A helyiek kipucolták a „Mérnök kertet”, a területen konyhakertet létesítettek. Az iskola aulája is felújításra került. A konzorciumi partnerek (Tegyünk Egymásért Egyesület és Máltai Szeretetszolgálat) számos szervezési, programszervezési, közösségfejlesztési, oktatási feladatot láttak el és helyben lakókat alkalmaztak. A programok fenntartására öt éves kötelezettségük van.

 

A közmunkások munkáját csak dicsérni tudom, szorgalmas, kreatív munkájukkal láthatóan javul a települések állapota. A rájuk bízott közterület fenntartási munkálatokon (fűnyírás, falevél gyűjtés, metszés stb.) túl már olyan szakmunkát igénylő feladatokat is bevállalnak, amit csak jelentős ráfordításokkal lehetne elvégezni. A terjedelmi határokat figyelembe véve itt is csak felsorolással élnék a teljesség igénye nélkül:

 

 • Sok száz méter csapadékvíz elvezető árok kiásása, tisztítása (Pl. vasasi és a somogyi bekötő út mentén, Mázsaház utca, Hirdi út stb.)
 • Illegális hulladéklerakók felszámolása, rendezése, bozótok irtása
 • Járólapokból járdák felújítása, készítése ( Pl. Mázsaház u., Pór Bertalan u., Csarnok köz stb.)
 • Vasast Hirddel összekötő „Bölcsős” úton fagyérítést és bozótirtás végeztek
 • A Szövetkezet utca közepén lévő kis játszótérnél bozótirtás, területrendezést végeztek.
 • Kivágott fákból több helyre padokat ácsoltak, hulladéktartót és virágtartót készítettek.
 • Használt gumiabroncsokból készítenek egy partfalat a Legény utcai telephelyükön, ezáltal a telek használható alapterülete megnőtt. Konténer lerakót létesítettek és a temetői parkoló is használhatóbbá vált.
 • A Hadik András utcai játszótér kialakításában jelentős szerepet vállaltak.
 • Pór Bertalan utcában feltárták a régi járdát és felújították.
 • „D” utcai volt barakk épület helyén és a kapcsolódó partoldalon összegyűjtötték a szemetet, a terület feltöltését, bozótirtását elvégezték.
 • Felújították a hirdi sportpálya balesetveszélyes focikapuit.
 • Somogyi és a vasasi bekötőútra több száz darab bugás csörgőfát és kőrisfát telepítettek.
 • A munkájuk hatékonyságát növeli az a traktor, amit sikerült megszerezniük. Ehhez szártépő és kultivátor adapterek is vannak.

 

Kedves Olvasók! Zárszóként engedjék meg, hogy magam és a Településrészi Testület tagjai nevében a közelgő ünnepek alkalmából békés, meghitt karácsonyt és eredményes, egészségben eltöltött új esztendőt kívánjak a lap valamennyi olvasójának.

 

Huba Csaba

 

 

Comments

comments