A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1934 (A vasasi kulturális élet fejlődése 13. rész)

1934-ben – januárban – a második napon volt már a választmány első ülése. A szokásos rend szerint meghallgatták az előző ülésről felvett jegyzőkönyvet. Nem találtak benne hibát, így bejelentések következtek.

A készpénzállományuk 697,87 P-re nőtt, ami biztos anyagi háttérre utalt. Az Egyesülettől az Országos Dalos szövetség 4. P. tagdíjat szedett be. A korábbi évi határozatoknak megfelelően bekérték a cserkészcsapat pénzállományának állását. Ők az 1933. év végén 59,52 pengővel rendelkeztek. Az éves közgyűlést febr. 2-re tervezték. Foglalkoztak a márc. 15.-i ünnepség előkészítésével. Felelősöket jelöltek ki.

A műkedvelők február 25-re a „Juhász legény” c. operettel készültek.

A közgyűlésen az elnök örömmel jelentette, hogy a taglétszám az elmúlt évben 41 fővel növekedett. A teljes taglétszám 162. főre nőtt. Mindenki kivette a részét a munkából, de a Műkedvelő Alosztály mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban jelentős sikereket ért el. Az Egyesület jó hírét gyarapították. Elmondta, hogy a december 25-i előadás tiszta jövedelméből 50 pengőt adtak a szegény gyerekek karácsonyi segélyezéséhez. Január 28-án pedig a Dalárdával együtt – nagy sikerrel – un. „tarkaestet” rendeztek. Dicséret illette a Dalárda előző évi tevékenységét, mert versenyben egy második helyet szereztek, serleget nyertek. Ez is segített abban, hogy a Dalárda létszáma 40-ről 60 főre növekedett. A cserkészcsapat a tíz éves munkája eredményeképpen részt vehetett a jamborin, a cserkészcsapatok világtalálkozóján, és ott méltóképpen képviselték a vasasi bányászokat. Lőhr Keresztély vezetésével 17 apród és egy öregcserkész őrssel vettek részt. Utóbbit Weyse Keresztély kísérte, aki köszönetét fejezte ki az elnök Szabolcs Rezső tanácsnoknak és Angyal László főmérnöknek a támogatásért. Utóbbi rendszeresen felajánlotta autóját az Egyesület ügyeinek intézése, a tagság mozgatása érdekében. A könyvállomány 689 db-ból állt. 100 fő olvasó az év folyamán 1863 db. könyvet olvasott el. A teljes állományt 2513,9 P-re értékelték.

Az éves beszámolót követően a vezetés a szokásos módon lemondott és a választás során a következő évre is elnyerte a tagság bizalmát. Az ülés végeztével felszólalt Gombárovics főjegyző is. Dicsérte és további lelkes munkára buzdította az Egyesület tagságát és vezetését. A Választmány döntése alapján egy új biliárdasztal beszerzését határozták el, mert ez szórakozás vonatkozásában és anyagi szempontból is sikeres eszközzé vált. A tagság elvi képzése érdekében folytatták az ismeretterjesztő előadássorozatot, amelyet egy Burg nevű pécsi tanár tartott. Emellett folyamatosan szereztek be új könyveket, a régieket pedig javíttatták. Búcsú napján ismételten mulatságot rendeztek. A Dalárda megint benevezett a harkányi dalosversenyre és ott második díjat nyert. Ebben az esetben is Angyal főmérnök autóval utaztatta őket a verseny helyszínére. Június 8-án a harkányi strandfürdő megnyitásakor sikeresen szerepeltek. Utána mind a Dalárda, mind pedig a Műkedvelők nyári szünetet tartottak. A tagság létszáma közben 178 főre emelkedett.

A közelgő 10 éves évforduló méltó megünneplésére egy bizottságot hoztak létre. Szabolcs Rezső bányatanácsost az év folyamán a jegyzőkönyvek tanúsága szerint igazgatóhelyettessé nevezték ki. Ez a tagságnak nagy örömet okozott. A vezetés jókívánságait és gratulációját fejezte ki.

Érdekes megjegyzés, hogy Gungl János (bányatechnikus, aknász, később a II. vh. után szakszervezeti vezető) tagtárs augusztus 25-re lakodalom céljára kérte a termet. Azzal a feltétellel engedélyezték, hogy teljes anyagi felelősséget vállalt a felszerelés vonatkozásában.

Bővítették a sportolás, szórakozás körét azzal, hogy lövész alosztályt hoztak létre.

November 25-én a „Cigány” c. színművet mutatták be. A bemutató szép sikert hozott a műkedvelőknek. Ezzel viszont nem érték be. Az előadásra felkészüléssel párhuzamosan elkezdték a munkát a „Tatárjárás” c. operett bemutatása érdekében.

Tovább folytatódott a sikeres gazdálkodás. Bevételük az év folyamán 230,24 P. volt, kiadásuk pedig118,90 P. Így 285,92 P. készpénzzel rendelkeztek. A hősök emléktáblájára – az elnök javaslatára – 100 P. szavaztak meg. Kiss(?) tanár a vöröskeresztes gyerekek színpadi előadására kérte és kapta meg a színpadot. A szegény családokat ez évben is 50 pengővel támogatták, hogy gyerekeiknek szép karácsonya lehessen.

A szilveszteri mulatság megrendezése 1934 decemberében is elmaradhatatlan feladat volt. A belépő díjat 50 fillérben állapították meg.

 

Pécs, 2015. szeptember

Dr. Biró József

Comments

comments