Önkormányzati hírek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Még szeptemberben egy nagyon fontos munkaeszközhöz jutottak a közmunkásaink. A Start munkaprogram keretein belül a közmunkásokat foglalkoztató cég korábban vásárolt egy traktort, amit eddig nem igen használtak és sikerült a megszerezni településeink számára. A traktorra számos adapter felszerelhető, ezáltal sokféle munka elvégzésére alkalmas. Kaptunk hozzá egy szártépő és egy kultivátor adapter is, amivel nagy füves területek, árkok és útpadkák vágását, gondozását lehet elvégezni hatékonyan.

Az idősebb korosztály még talán emlékszik arra, hogy a vasasi bekötőút mentén eperfák voltak. Ezeket jó néhány évtizede kivágták, de pótlásuk azóta sem történt meg. A Biokom időközben egy komoly faiskolát létesített abból a célból, hogy a várost könnyebben tudja ellátni előnevelt fákkal, így lényegesen olcsóbban és hatékonyabban lehet fásított területeket létesíteni. Közmunkásaink megkezdték a vasasi és somogyi bekötő utak mentén a fák telepítését, kiásták a gödröket. A somogyi útra 160 darab bugás csörgőfát, a vasasi útra pedig 160 db. kőrist fognak telepíteni.

A közterületek kaszálása, rendbetétele mellett a közmunkások továbbra is végzik a járdák és csapadékvíz elvezető árkok karbantartását, javítását. A közmunkásokat foglalkoztató cég megkezdte a mederlapok és járdalapok gyártását. Sajnos az első 3000 db.-os széria nem felelt meg a szilárdsági követelményeknek, vannak minőségi problémák, de javítanak az anyag összetételén, a gyártástechnológián, és várhatóan beindulhat a sorozatgyártás. A járdalapokból már 1000 db beépítésre került Hirden a Pór Bertalan utcai járda újraépítésénél és Vasason a Mázsaház utcai és Csarnok közi járda felújítása során. Ezeket a munkákat a közmunkásaink nagyon ügyesen és hatékonyan végzik. Nagyon remélem, hogy ha ez a folyamat be tud indulni, évek múlva szinte valamennyi járda és árok állapota elfogadható minőségre tud javulni.

Még az elmúlt évi költségvetésből sikerült nagyon kedvezményesen beszerezni 3 db. streetball (utcai kosárlabda) palánkot. A palánkokat szeptemberben felállították a következő helyszíneken: Vasason a foci pálya melletti aszfaltos pályán, a somogyi iskola udvarán és a hirdi sportpályán. A közmunkásaink a vasasi helyszínen még a pályát is felfestették. Remélem, a sportolni vágyók örömmel fogják használni.

A „D” utcában, a valamikori iskolai tanműhely-barak helyén, illetve a sportpálya felé levezető „Piros” út mentén borzasztó állapotok uralkodtak. A területet ellepte a szemét, az égig érő gyom. A közmunkások itt is rendet csináltak, a szemét innen is elkerült és a terület rendezettebbé vált.

A szociális városrehabilitációs program keretein belül lassan elkészül a Kodály Zoltán Művelődési Ház és ezen belül az Idősek Napközi Otthonának teljes felújítása, energetikai korszerűsítése. Október 26-án a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. műszaki bejárást tartott a területen, rögzítésre kerültek a hiányosságok. Némi változás is történt a helyiségek felosztásában, a tervező figyelembe vette a működéshez kapcsolódó igényeket és az ehhez szükséges előírásokat. Az épületen valamennyi nyílászárót kicserélték, a külső falak hőszigetelését is elvégezték. A tetőszerkezetet felújították és az épületre új cserépfedés került. A régi vizesblokk kibővítésével és felújításával lehetőség nyílik a gyerekek számára, hogy a testnevelés órához át tudjanak öltözni és tisztálkodás is megoldható legyen. Az Idősek Napközi Otthona már évek óta csak ideiglenes működési engedéllyel tudott működni, mert nem felelt meg az előírásoknak. Az épület átalakításával lehetőség adódott egy előírások szerinti pihenő helyiség és egy mosókonyha létesítésére is. A padlóburkolatok is megújultak. Az épület radiátoros, gázüzemű központi fűtést kapott. A nagyterem parkettája már nagyon rossz állapotban volt, ennek cseréje is meg fog történni. A termet az iskola a testnevelés órák megtartására is használja, ezért csak jó minőségű, megerősített „sport” parketta lerakása lehetséges. Ezt csak egy másik költségvetésből lehetséges elvégezni, ezért ennek elkészítésére más határidők vonatkoznak, várhatóan november-december hónapra húzódik.

Szeptember 21-én hivatalosan is átadásra került a szociális városrehabilitációs program által finanszírozott játszótér a somogyi Bányatelepen. A sajtónyilvános eseményen Őri László alpolgármesterrel avattuk fel az új játszóteret.

Nagyon elhúzódik a Berze Nagy János Művelődési Ház víz- és csatorna bekötése. A Tettye Forrásház alvállalkozója végzi a munkálatokat, de nagyon nehezen haladnak a munkával. A legnagyobb problémát a szennyvíz nyomóvezeték patak alatti „átlövése” okozta. Ha végre elkészülnek a bekötések, a művelődési ház önálló víz- és csatornahálózattal fog rendelkezni. Remélhetőleg rövidesen telepítésre kerül a vízóra akna és az átemelő szivattyút tartalmazó fogadóegység is. Csak ez után tudja elvégezni az épületet fenntartó Vasasért Egyesület a rákötéseket.

Az Erdőalja utcában néhány lakóház nem rendelkezett vezetékes ívóvíz hálózattal. Még nyár végén a vízvezeték kiépítésre került és az ősz elején az utca új aszfaltburkolatot is kapott.

A hirdi sportpályán lévő kapuk életveszélyessé váltak. Ezek felújítását közmunkásaink elvégezték és a napokban a helyükre fognak kerülni.

A Biokom késik azoknak a munkáknak az elvégzésével, amelyek részbeni finanszírozását a Településrészi Testület költségvetéséből, illetve a képviselői keretből terveztünk. Sokszor reklamáltam már e miatt, de a Biokom minden kapacitását jelenleg a város nyugati részén lévő rekonstrukciós munkálatok kötik le. Ígéretet kaptam, hogy várhatóan november hónapban el fogják végezni a Muromi Gilice sor meredek útszakaszának aszfaltozását, Hirden a Pázsit-Harangvirág utca környéki útjavításokat, a vasasi CBA áruház melletti kis tér rendezését, a Csap utca északi oldalán és az Iparos utcában az aknafedelek igazítását.

 

Huba Csaba

 

 

 

 

Comments

comments