A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1930 (A vasasi kulturális élet fejlődése 9. rész)

 

 

1930. január 8.-án tartott választmánya ülésén az elnök bejelentette, hogy a Karácsonykor tartott színdarab és a szilveszteri mulatság teljes sikerrel járt. Az első évi tiszta bevételt, a megegyezés szerint a Leventéknek adományozták. Ehhez a választmány utólag hozzájárult.

A tervbe vett „Marica grófnő” c. operett előadása előtt a szereplőknek lehetőséget adtak, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban megnézhessék a hasonló előadást. A bemutató január 5.-én volt. A táncmester Sztipics József ismét tánctanfolyamot szervezett, amelyhez 40 pengő használati díj ellenében a termet és a zongorát biztosítottak. A következő ülésen a számvizsgáló bizottság jelentése alapján az Egyesületnek 120 P. állt rendelkezésre. Ebből Gaál Jánosnak 40 P. jutalmat szavaztak meg az Egyesület érdekében kifejtett „fáradhatatlan” tevékenységéért. A választmányi ülésen felvett tagok között volt Kurucz Miklós tanár is.

A február 9.-i közgyűlés az elnöki tisztségre kettős jelölés után Lőhr Károlyt választotta meg. Pályázott még a tisztségre Pajk Ernő, aki végül alulmaradt a Horváth Lajos javasolta titkos szavazáson. Alelnök Gaál János, titkár Pajk Viktor, jegyző Keblics István, megbízott jegyző Kuruc Miklós lett. A pénztárosi tisztségre ismét Ruppert Ágostonba helyezték a bizalmat.

Gondot fordítottak arra, hogy a március 15.-ét ismét méltó módon megünnepeljék. Közös szentmisén vettek részt és ezt követően ünnepséget szerveztek. Erre az alkalomra egy budapesti cég ajánlata alapján – 30 filléres egységáron – 100 db. jelvényt rendeltek. Egyik alkalommal felvetődött, hogy fel kellene éleszteni az egykor híres Dalárdát, hisz az Egyesület is az 1895-ben létrehozott és 1896-ban hivatalosan is engedélyezett Dalárdát tekinthette elődjének.

Weyse Keresztély javasolta, hogy az idősebb cserkészek tagdíj nélkül léphessenek be az Egyesületbe, ezzel a fiatalabb utánpótlásról is gondoskodni tudnak. A hozzájárulást a választmánytól természetesen megkapta.

Áprilisban a Vasasi Bánya és Kohómunkások Szövetsége kérte a termet. Ennek feltételéül program megismerését szabták. Bemutatása után a teremhasználatot engedélyezték.

A májusi választmányi ülésen Pajk Ernő munkáját dicsérték, mivel sikeresen szorgalmazta a bánya vezetésével a színpad kivilágítását. Május 17-én a templom búcsúünnepe alkalmából táncmulatságot szerveztek. Az ünnep alkalmából az elsőáldozókat az Egyesület megvendégelte. A költségek fedezésére egyéni felajánlások is születtek.

A Hősök Napja alkalmából a leventék a nagyteremben műsoros estet rendeztek, amelyre a választmánytól a támogatást megkapták. Olyan határozat is született, hogy a továbbiakban a terem átengedése esetén a kedvezményezettnek 10% díjat kell a rendezvény bevételéből az Egyesületnek átadni. A szokásokkal ellentétben a nyári hónapokról nem készült jegyzőkönyv. Lehet, hogy ez alatt nem is történt említésre méltó kulturális esemény.

Az október 1-én tartott választmányi ülésen Lőhr Károly elnök bejelentette, hogy a Dalárda 50 fővel újraszerveződött és megkezdte működését. A karnagy a választmány támogatását kérte.

Fischer vendéglős az Egyesület eddigi helyiségeit visszaigényelte, de az épület felső részében biztosított továbbra is felújított szobákat.

Karácsony első és második napján a cserkészcsapat színi előadást tartott, amelyhez a választmány a termet szokás szerint biztosította. Az előadás címéről nem maradt feljegyzés.

Alapos felkészülés után sikerrel megszervezték a szilveszteri mulatságot. Erre a választmány tagjaiból „vigalmi bizottságot” jelöltek ki. Az Egyesületnek vitás ügyben is el kellett járni, mert a labdarugók részére legyártatott cipők átvételéhez a cipész ragaszkodott. A csapat viszont már eltávozott az Egyesület kötelékéből. Az ügy elrendezését az elnök elvállalta.

Szigorú intézkedést hoztak, hogy a saját helyiségeikben csak egyesületi tagok tartózkodhatnak. Bizonyára erre jó okuk volt, mert a tagok panaszkodtak, hogy időnként nem tudtak bejutni a saját rendezvényeikre. Ez arra utal, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozhatott a jól szervezett egyesületi rendezvények iránt.

Az intézkedés a kocsmáros is tudomásul vette.

 

Pécs, 2015. május

Dr. Biró József

Comments

comments