Önkormányzati hírek

 

Néhány eseményről szeretném röviden tájékoztatni településeink lakosságát:

  1. Még ez elmúlt évben a képviselői keretemből 500 eFt-ot játszóterek javítására, bővítésére különítettem el. Időközben a hirdi faluban élő lakosok megkerestek fogadóórámon és jogosan kifogásolták, hogy a településnek ezen a részén nincs játszótér. A többi játszótér számukra a nagy távolság miatt nehezen megközelíthető. Úgy gondoltam, hogy ha ezt a csekély összeget egy játszótér kialakítására fordítanánk és nem aprózzuk el több játszótér fejlesztésére, javítására, akkor a faluban élők kívánsága teljesülhet.

A közmunkásaink előkészítették, rendezték a Hadik András utca torkolatában lévő kis területet, a fákat gyérítették, korlátot, padot készítettek a kitermelt fából. Időközben elkészültek a játszótéri elemek is, és ma már a játszótér – ugyan még nem készült el teljesen – de használhatóvá vált. Köszönet a kreatív, kitartó munkájukért, amely lehetővé tette, hogy nagyobb értékű játszótéri elemek kerülhessenek a térre. Remélem a környékbeli gyermekes szülők örömét szolgálja ez a kis „grund”, és remélem, hogy az újság májusi számban cikket író kedves olvasó se tartja már „elhibázott és felelőtlen döntésnek” a Harangláb utcai játszótér helyszínét.

 

  1. Még az 2000-es évek elején keresett meg a vasasi Egyházközség azzal a problémájával, hogy a vasasi templom beázik, ezáltal a tetőszerkezete, tornya nagyon rossz állapotba került, próbáljunk valamit tenni a templom tetőzetének felújítása érdekében. Akkor a Vasasért Egyesület elnökeként több ízben tárgyaltam a püspökségen, keresve annak lehetőségét, hogy milyen forrásból lehetne a felújítási munkákat elvégezni. Az Egyházközség és a Vasasért Egyesület összefogásával hagyományt teremtettünk és feleségem szervezésével tíz éven át adventi jótékonysági hangversenyeket tartottunk a templom felújítása érdekében. Ezt a jótékonysági hangversenyt azóta is minden évben megtartják. Az adakozás a kezdeti években jelentős volt, melyet egy elkülönített számlán gyűjtött az Egyházközség. Ezekből az adományokból és számos magánszemély, vállalkozó és az egyház segítségével megerősítésre került a tetőszerkezet, a torony fa ablakait fém ablakokra cserélték, a torony és tető találkozásánál a tetőt rézlemezzel leburkolták, és a torony feljárata is megújult. Vasasi fiatalok még arra is vállalkoztak, hogy létráról a csatornát lefessék.

Az állagmegóvás érdekében csupán a torony sisakjának felújítása, cseréje maradt hátra, ami „nagy falatnak” bizonyult. 2006-2008-as években már képviselőként több ízben beszéltem Mayer Mihály püspök úrral a torony sisakjának felújítása ügyében, de sajnos nem sikerült előrébb jutni. Az új reményt az Európa Kulturális Fővárosa program adta. E program tervezett maradványkeretéből egy szociális városrehabilitációs programot akart indítani a város, melynek költségvetésébe sikerült 7,2 MFt-al bevonni a sisak cseréjét is. Mint ismert, ez nem valósulhatott meg, mert a Zsolnay negyed és a Kodály központ építésének többletköltségei ellehetetlenítették a szoc. városrehabilitációs program megvalósulását.

A torony életveszélyessé vált, tetőszerkezete megrogyott, az északi oldalán embernyi lyuk keletkezett. Néhány évvel ez előtt a torony egy ideiglenes statikai megerősítést kapott annak érdekében, hogy az életveszély elhárítsák, de a tetőről a pala szeles időben folyamatosan hullott, és ez további veszélyt jelentett a környékbeliekre, ez már a Katasztrófavédelem intézkedéseit hozta magával.

Kötelezték az egyházat a tető kijavítására. Ennek eredményeként június 11-én egy hatalmas daru segítségével eltávolítottál a sérült sisakot és a torony egy ideiglenes sisakot kapott. Ennek költsége 1,5 mFt, melyből 300eFt-ot a vasasiak adtak össze és a többit a Pécsi Egyházmegye állta. Megváltozott azóta Vasas látképe, azt hiszem valamennyien hiányoljuk a megszokott, magas toronysisakot. Tudomásom szerint a hatóság öt éves határidőt adott a torony tetőzetének végleges helyreállítására. Puppi Natasa, a Pécsi Egyházmegye építészének tájékoztatása szerint jelenleg erre nem lát fedezetett, de folyamatosan keresik azokat a pályázati forrásokat, amiből az új sisak kivitelezhető lesz.

Vasasi lakósként engedjenek meg egy megjegyzés: Nagyon szomorúnak tartom, hogy a csúcstechnológiák korában idáig jutott ez az ügy. Szomorú, hogy amit nagyapáink, dédapáink, ükapáink nem kis erőfeszítéssel képesek voltak felépíteni, annak megóvására, fenntartására egyre képtelenebbé váltunk.

 

  1. A közgyűlés május 28-án tárgyalta a „Pécs gazdaságának megújítása 2015-2020” c. előterjesztést. Örömmel tudok beszámolni arról, hogy Páva Zsolt polgármester úr kérésemre a Jókai utcai, a Bánki Donát utcai, a Szibert Róbert és a Belvárosi iskolák mellett bevonta a Vasasi Általános Iskola épületének energetikai felújítását az „Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése” jelzésű programba. Már korábban is ígéretet kaptunk az iskolánk felújítására, de a pályázati források elmaradása miatt akkor nem valósulhatott meg. Remélem most több szerencsével fogunk járni.

 

  1. A somogyi Bányatelepen és Rücker aknán közel 300 mFt költségvetéssel folyik a „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker aknán” című DDOP-s projekt. A Máltai Szeretetszolgálat koordinációjával a Rücker aknai családok egy része már felújított önkormányzati lakásokba költözetek egyrészt a Bányatelep területére, másrészt a Hősök tere környékére. A Tettye Forrásház elvégzi a víz és csatorna bekötéseket, a Tegyünk Egymásért Egyesület, mint konzorciumi partner számos programszervezési feladatot lát el a területen. A Kodály Művelődési Ház kiürítése megtörtént, megkezdte a vállakozó az épület felújítását és az előírásoknak megfelelő átalakítását, korszerűsítését. Az épületben működő Idősek Otthonának alapterülete bővülni fog, ezáltal olyan intézmény fog létrejönni, amely már megfelel az előírásoknak. Várhatóan a program október hónapban fog zárulni, az elért eredményekről egy későbbi számban fogok beszámolni.

 

  1. Megtörtént Vasas és Somogy főútjain az útburkolati jelek felfestése.

A közmunkásaink Legény utcai telephelyénél használt autógumikból építettek egy partmegerősítést és konténerbeállót, amit majd borostyán v. más talajtakaró növény fog fedni. A területre fákat is ültettek. Ezáltal a temetői parkoló lényegesen rendezettebb és nagyobb lett.

 

Közmunkásaink változatlan intenzitással végzik a közterületek fenntartását. A kötelezően előírt feladataikon túl jelentős többletmunkát vállalnak. Ha esik, ha fuj, ha kánikula van, ha nincs, aki megoldja a problémákat, rájuk mindig lehet számítani. Érezhető, hogy nem csak a mindennapi megélhetésért végzik munkájukat, hanem egy kicsit a saját településeik szebbé, jobbá tételéért is akarnak tenni. Képviselői munkám végzésekor már megszoktam, hogy hozzám szinte csak a negatív kritikák érkeznek. Mostanában viszont meglepően egyre többször kapok pozitív visszajelzéseket a településeink gondos fenntartását illetően. Képviselőtársaimmal beszélgetve egyértelműen mondhatom, hogy a Vasas-Somogy-Hirdet összehasonlítva a város egyéb területeivel itt a legintenzívebb, leghatékonyabb, legszervezettebb a munkavégzés.

 

  1. Június 17-én bejárást tartottunk a Biokom középvezetőivel a településeink területén. A bejárás alkalmával pontosítottuk azokat a feladatokat, amelyek elvégzését kezdeményeztük. A Településrészi Testület által kért fejlesztési és javítási feladatok helyszíneit is végigjártuk és átbeszéltük a Biokomra váró feladatokat.

 

 

Huba Csaba

Comments

comments