A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1929

A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1929

(A vasasi kulturális élet fejlődése 8. rész)

 

1929. év elején nehézségek mutatkoztak a korábban dicséretesen működő színjátszók (műkedvelők) fellépéseivel kapcsolatban. Gaál János egy ízben, jegyzőkönyvben felvetette, hogy a tervezett előadásokat szereplők hiányában nem tudja megtartani, mert a Levente Egyesület vezetője elcsábította őket. Olyan nyilatkozatot íratott alá velük, hogy az „ottani” állandó szereplésre kötelezik magukat. Valószínűleg, mint kötelezően belépett levente tagokat lehetett erre rábírni. Ennek következtében feszültségek alakultak ki az Egyesületen belül. A következménye az lett, hogy csak az év vége felé sikerült az első előadást megszervezniük. A Levente Egyesület előadásaira vonatkozóan – az Egyesület jegyzőkönyveiben és pénztárkönyvében – nincs írásos utalás. Néhány esetben viszont engedélyt kértek a színpad használatára a leventék által szervezett előadásokra és táncmulatságokra. A hozzájárulást a választmánytól minden esetben megkapták.

A működésükhöz folyamatos támogatást kaptak továbbra is a DGT vezetésétől. Rendszeres szén és faadományokkal biztosították a téli időszakban a közös helyiségek fűtését. Abban az esetben, ha az adomány elfogyott, kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítottak.

Az éves tisztújító gyűlés időpontjáról a febr. 18.-i választmányi összejövetelen döntöttek és 1929. március 3.-ra tűzték ki. A pontos helyéről és időpontjáról a tagokat egy postás által küldött körözvénnyel értesítették. Csökkenteni javasolták a tisztikart és választmányt, mivel a rendszeres gyűlések megszervezése a résztvevők nagy száma mellett folyamatos nehézségekbe ütközött. Egy elnök, egy jegyző egy könyvtáros és háznagy, két alelnök, valamint hét rendes- és két pót-választmányi tag javaslatát fogadták el. A választás az adott időben, rendben megtörtént. Azt nem említik, hogy az egy évnél hosszabb megbízatás bevezetéséről szavaztak volna. Elnöknek Pajk Ernőt, alelnöknek Gaál Jánost, titkárnak Pajk Viktort választották. A pénztáros Krasz Antal, helyettese pedig Ruppert Ágoston lett. A jegyző Keblics István, helyettese Patta Vilmos, háznagy Milovecz Antal, Ellenőr: Vitéz Gardánfalvi. Könyvtáros: Schmidt György, helyettese Schapka Ferenc. A választmány tagjai: Lőhr Károly, Herger Nándor, Horváth Lajos, Veyse Keresztély, Krasó János, Zorn Antal, Gaál Ferenc, Májer Nándor, Hődl Lajos, Horning Ferenc, Méder Miklós, Kaiser József. Póttagok: Bogdán Márton, Bálint Mihály. Az elnök programbeszédében a kulturális munkára és tagépítésre helyezte a hangsúlyt. A tagdíjat – nagy egyetértés mellett – ismét leszállították, ezúttal 30 fillér/hó-ra. Az ülés végén tagfelvételek között – érdekességként említjük – felvettek egy Csordás N. nevű csendőr őrmester is. Az új választmány, később Martinek Ferenc főmérnök levélben biztosította támogatásáról.

Egy alkalommal a közjegyzőség a rádiójukat igénybe vette „rádióegyetem” rendezése céljából, amelyhez a választmány szívesen hozzájárult. Márciusban a József napi búcsú alkalmából táncmulatságot szerveztek. Az új templom[1] templomi zászlaja javára támogatást szerveztek, mivel azonban közben a zászló költségét egy magánszemély vállalta, 15 P.-vel a Szt. Borbála oltárhoz járultak hozzá. Név szerint említik tisztelendő Herger Nándor urat, a zászló tervezőjét, akit egyben templom alapítónak tekinthetünk.

Felner táncmester ebben az évben ismét tánciskolát szervezett. Ehhez kérte a termüket.

Lőhr Károly tanító úr év közben személyi ellentétek miatt kilépett a választmányból. Ez az esemény is jelzi, hogy az év folyamán belső ellentétek akadályozták a hatékony egyesületi működést.

Új modernebb rádió vételét határozták el. A régit eladásra szánták. A több vevő miatt sorsolásos értékesítést végeztek. Említés történik egy fővárosi alapítású Revíziós Liga nevű szervezetről, akik zászlószegre kérnek támogatást. Erre öt pengőt fordítottak.

A műkedvelők nehézségeit jelzi, hogy Gaál János márciusban a műkedvelő gárda újjászervezését javasolta. Ezt sikerülhetett elérnie, mivel szept. 29-én már bemutatták a Muzsikus Ferkó c. operettet.

Az elmúlt évben kiirt középiskolás ösztöndíj pályázatot Jekl Antal tanuló nyerte el.

A mozi működéséről arról szerezhettünk tudomást, hogy Juhos Lipót július 13-14-re elkérte az egyesületi zongorát egy mozi-estre. Valószínűleg némafilmet vetíthettek. Az aug. 20-án tartott rendkívüli választmányi ülés szenzációja volt, hogy Pajk Ernő elnök bejelentette lemondását. Ennek okát többszöri kérésre sem volt hajlandó indokolni. A következő ülésen Gaál János alelnököt bízzák meg az elnöki teendők ellátásával. November folyamán más tagok közötti ellentétek borzolták a kedélyeket és volt, akit emiatt dorgálásban is részesítettek.

December 22-én a „Szociális Missió” előadására kérte el a színpadot Hergert Nándor plébános. A bevételt a szegény-sorsú gyermekek felruházása céljából rendezték.

Karácsony első és második napjára sikerült a műkedvelőknek felkészülni a Marica Grófné c. operett előadására. Szilveszterkor természetesen ismét bállal búcsúztatták az 1929-es esztendőt.

Pécs, 2015. március

Dr. Biró József

 

[1] Vassné Szántó Márta: Ünnep a templomban. Sok Hírünk Van Somogy Hird és Vasas közösségi lapja, 2011. november, p.: 8-9.

Comments

comments