A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1928 (7.rész)

A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1928

(A vasasi kulturális élet fejlődése 7. rész)

 

A választmány az évi első ülésén a Műkedvelők jutalom bankettjének szervezési ügyeivel foglalkoztak. Az 1927-es évben anyagi vonatkozásban ugyanis a Műkedvelő Osztály vette hátára a még fiatal szervezetet. Az Egyesület más szerveződések kérésére a termüket rendszeresen átengedte. Egy-egy ilyen esemény volt, amikor a „Stefánia” egyesület, ill. a „Szoc. Missió” élhetett e lehetőséggel. A Magyarországi Bánya- és Kohómunkások Vasasi Szervezete viszont nem megkapta a termet és színpadot május 20-án, amikor tízéves fennállásukat ott ünnepelték, mert mint politikai alakulatnak – egy korábbi választmányi ülésre hivatkozva – nem adtak lehetőséget. Jó lenne a fentiekben említett csoportok akkori életébe is betekinteni. Ez egy másik vizsgálat tárgya lehetne. Nem tudjuk viszont, hogy ezekről milyen írott források milyen mértékben létezhetnek.

1928. március 18-án volt a rendes évi tisztújító közgyűlés. Ezen Lőhr Károly elnök ismét azt tudta bejelenteni, hogy egyedül a Műkedvelők azok, akik anyagilag fenntartották az Egyesületet. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a többi osztály tevékenységét esetleg fel kell függeszteni.

Krasz Antal ellenőrzött pénztári jelentése után az év végi pénzmaradvány 50,47 P volt, ami jól mutatta az Egyesület nem túl rózsás anyagi helyzetét. Ezt követően a vezetőség a szokásoknak megfelelően lemondott.

A választás lebonyolítását Rónaky Antal korelnök vezette. Ennek során a teljes régi vezetőség újraválasztása történt. A régi új elnök programbeszédében elsősorban mindenki kötelességének nevezte az Egyesület létszámának növelését. Az új évadra vonatkozóan a továbbiakban az elnök – pécsi tanárok részvételével – kultúrelőadások tartására tett javaslatot, amelyet a közgyűlés elfogadott.

A korábbiakon túl, bővítették még a sajtóbeszerzéseket. Megrendelték a Nemzeti Újságot, a Magyar Szemlét, és a Vasárnapi Könyvet.

A búcsú napján tartott mulatság bevételét Herger lelkész kérésére a templom világítására ajánlották fel. Sampl Pál és Kutor Ferenc pécsi tanárok bejelentett előadására ápr. 14-én került sor. Nekik ezért írásban mondott a választmány köszönetet.

A május 2.-i választmányi ülésen Weyse Keresztély cserkés vezető emlékeztetett, hogy az Kultúregyesület kötelezett arra, hogy a Cserkész Egyesületet anyagilag támogassa. Minden előadás és rendezvény tiszta hasznából – szerinte – 10% a cserkészeket illetné. Gaál János alelnök ezzel szemben azt indítványozta, hogy külön előadást szervez majd a leventék részvételével, aminek bevételét az ő javukra fordíthatnák. A választmány mindkét indítványhoz hozzájárult.

Tervbe vettek egy, vagy két kirándulást (Szigetvár-Fonyód-Keszthely, ill.Mohács-Baja vonatkozásban), amelyekhez az elnök Bálványi úr támogatását (DGT vezetése) kéri majd. A cég egyébként néhány esetben pénzadománnyal, valamint szén és fa kiutalással is támogatta a szervezetet.

A Somogyi Közjegyzőség átiratban értesítette az Egyesületet május 20.-i Hősök Emléknapja tartásáról, amelyhez csatlakozásukat kérte. Nem csak ebben az esetben, hanem más alkalommal is tartották a kapcsolatot a szomszédos települések szervezeteivel. Részt vettek a Somogy bányatelepi cserkészcsapat zászlószentelési ünnepségén. Ehhez zászlószeget „váltottak”.

A Műkedvelő Osztály továbbra is nagyon aktívan tevékenykedett. Készült az előadásokra és előadásokat tartott. Műkedvelő előadások az év folyamán: Árvácska c. operett (jan. 8.), Túl a Nagykrivánon c. népszínmű (jún.30.; júl. 29,30.; aug. 24.; szept. 29.; okt. 7, 10,14.), Muzsikus Ferkó (szept. 29). Bizonyára a további felkészülés céljából megvásárolták a Gróf Richardtól, a Pölöskei Nótárius és az Orlov c. operettek partitúráit.

Állarcos mulatságot szerveztek febr. 2.- án. Mint már említettük bankett volt febr. 28.-án. Március 15.-én este tartották összejövetelüket a Nemzeti Ünnep tiszteletére. Táncünnepélyt pedig ápr. 31.-én volt napirenden. Természetesen nem maradhatott el a szilveszteri mulatság sem. A könyvtárukat is folyamatosan fejlesztették vásárlással, de a tehetősebb tagok rendszeresen adományoztak könyveket a választék bővítése érdekében.

A választmány június 6.-i ülésén úgy határozott, hogy a sporttelepüket, miután az Egyesületnek nincs szüksége rá, átadja a Bányagondnokságának.

A decemberi ülés szép gesztusa volt, hogy a választmány – mivel anyagi helyzetük megengedte – néhány tanulónak a kulturális előadásokon az ingyenes részvételének támogatását határozta el. A támogatásban részesülő gyerekek anélkül megkaphatták ezt, hogy szüleik az Egyesület tagjai voltak, vagy sem. A támogatásra pályázatot hirdettek. Az elsők, akik a kedvezményekben részesültek:Bakó János, Woldwich Ferenc, Weis András, Klontsek Ferenc és Guth József. 15 P. ösztöndíjat tűztek ki annak a diáknak, aki a folyó tanévben a legjobb középiskolai bizonyítványt érte el.

Havonta négy-öt új taggal bővült az Egyesület, de emellett állandó témát jelentett a tagdíj elmaradások helyzete.

 

Pécs, 2015. február

Dr. Biró József

Comments

comments