Közgyűlés

 

A Vasasért Egyesület 2015.április 20-án – hétfőn – tartja a következő közgyűlését, amelyre jelen soraimmal tisztelettel meghívom egyesületünk tagjait.

Kérem valamennyi tag megjelenését, az ügy fontosságára tekintettel – jogszabályi kötelezettség –, mivel a márciusi közgyűlésen határozatképtelenség miatt nem tudtunk dönteni.

ü  Ideje: 2015. április 20. hétfőn 1900-kor

ü  Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti Egyesületi Ház

Tervezett napirend:

  • 2014-es munkánkról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló megvitatása, elfogadása a (közhasznúsági jelentés)
  • Pályázati források felhasználása, projektjeink megbeszélése
  • a 2015-ben előttünk álló további feladatok áttekintése, kötetlen beszélgetés keretében
  • Tagfelvétel, tagdíjfizetés, elnökségi döntés megvitatása, határozathozatal a tagdíjat nem fizetők esetében
  • egyebek.

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem befogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán, elnök

Comments

comments