Tájékoztató az elvégzett munkákról

 

Az eltelt téli hónapok embert próbáló, zord időjárása ellenére folyamatosan haladtak a munkálatok a három település területén. A közmunkásainknak jórész csak ebben az időszakban van lehetőségük, idejük olyan nagyobb feladatok elvégzésére, amit a vegetációs időszak folyamatos közterület-fenntartási munkálatai miatt nem, vagy csak korlátozott mértékben tudnak elvégezni. Kitartó munkájukkal ismét hosszú csapadékvíz-elvezető árokszakaszok kerültek kiásásra, felszámoltak számos illegális hulladéklerakót és sok helyen történt meg a közterület bozótirtása is. Tudom, hogy nem túl olvasmányos a felsorolás, de a teljesség igénye nélkül megemlítenék néhány elkészült munkát tájékoztatásként:

 

A vasasi és a somogyi bekötő út mentén hosszú árokszakaszok kipucolása, kiásása történt meg és az árokparton a bozótot és oda nem illő fákat is kivágták.

Hirden a lakosság kérése volt, hogy a településről a temető nagyon nehezen megközelíthető a gyalogúton, az út helyenként nagyon sáros. Megtörtént a legnehezebben járható útszakaszok javítása és ha lehetőség adódik, további javítások elvégzésére is sor fog kerülni.

Vasason a templommal szemben, a Csarnok köz felé levezető lépcső mellett egy babakocsival v. kézikocsival történő közlekedésre alkalmas lejáró készült el és a csatlakozó járdaszakasz javítása is folyamatban van.

A Somogy bányatelepi buszfordulónál a gyalogutat lekavicsozták.

A somogyi Bányatelepről déli irányban folyó vízfolyás nagyon elhanyagol. A víz már helyenként magántulajdonú telkek széleit is elöntötte. A terület nagyon elbozótosodott, kezelhetetlenné vált. A közmunkások az árok több kritikus szakaszán megszabadították a területet a növényzettől, bozóttól és megkezdődhetett az árok gépi kipucolása.

Vasason az M utcában a Belvárdi vízfolyás Petőfi aknai mellékága okoz problémákat. Itt is nagy területen történt bozótirtás és a csapadékvíz elvezetés részleges rendezése is megtörtént.

A Vasast Hirddel összekötő Bölcsős úton a burjánzó növényzet nagyon leszűkítette az út szélességét, ezért itt is fagyérítést és bozótirtást végeztek. A pincetulajdonosok kérésére a Kenderfonó utcától a keresztig tartó útszakaszt várhatóan személyautók számára járhatóvá fogja tenni a Biokom.

A Szövetkezet utca közepén lévő kis játszótér közelében is megtörtént a bozótirtás, területrendezés.

Az R utcához felvezető útszakaszon rövid csapadékvíz elvezető árok készült és a környezetében is kivágták a bokrokat.

Folyamatos gondot jelent a Muromi hulladékgyűjtő konténer környéke. Közmunkásain ezt a területet is rendbe tették, az illegálisan lerakott hulladékot összegyűjtötték és elszállították.

A Biokom még az elmúlt évi költségvetésből elkészítette a somogyi Bányatelepen a Bányatelep 14 sz. ház melletti árok és áteresz kikövezését, felújítását.

Ugyancsak a múlt évi költségvetés terhére a Biokom elkészítette Hirden az orvosi rendelő előtti járdaszakasz térköves megépítését és a parkoló kavicsozását.

Közmunkásaink a téli havazás idején számos járdaszakaszt, buszmegállót tisztítottak meg a hótól és azt síkosság mentesítették is. Idős, már nehezen mozgó, egyedül élő lakók kérték, hogy ingatlanjaik bejáratát is tisztítsák meg a hótól, jégtől. Ebben is a lehetőségekhez mérten tudtak segíteni.

A közterületeken kivágott fákból több helyre padokat ácsoltak, hulladék anyagokból pedig hulladéktartót és virágtartót készítettek.

Jelenleg lehordott autógumikból készítenek egy partfalat a Legény utcai telephelyükön és megkezdték a Harangláb utcában egy játszótér kialakítását is.

 

Köszönet illeti kitartó, szorgos munkájukat.

 

Huba Csaba

Comments

comments