A testület költségvetése

Mint arról már tájékoztatást adtam, törvényi változások miatt a településeinken megszűntek a részönkormányzatok, helyettük ez évtől a Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület működik. A testület január 20-i ülésén elfogadta ügyrendjét és megkezdte működését, a március 12-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a költségvetését. A támogatási főösszegek nem változtak, a településrészek létszámarányosan megkapták a korábbi szintű támogatást és ehhez még a képviselői keret is kapcsolódik. Pusztán annyi a változás, hogy képviselői választókörzeti keretként történik az elszámolás és a településrészeknek adott támogatásokról a testületnek állásfoglalást kell hoznia. A támogatások felhasználását a polgármester hagyja jóvá.

Támogatási összegek:

Vasas:                                   2.078.000 Ft,

Somogy:                               1.790.000 Ft,

Hird:                                      1.430.000 Ft

képviselői keret:                  1.500.000 Ft

Vagyis összesen a három településrész 6.798.000 Ft-ból gazdálkodhat 2015-ben.

A testületi állásfoglalás alapján a polgármesterhez az alábbi tartalmú kérelmek kerültek benyújtásra:

 

FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK (Biokomnak átad):

VASASI keret:

Somoska utca kavicsozása 100.000 Ft

„B.” utcai ABC áruház előtti parkoló és tér kavicsozása 90.000 Ft

Kút utca 4-6. sz. előtti útszakasz kavicsozása 58.000 Ft.

SOMOGYI keret:

Iparos utca mindkét ágának kavicsozása, aknafedél javítás 120.000 Ft

Csap utca út- és aknafedél javítás a hrsz.45542 és 45428 szakaszon 120.000 Ft

Sas utca 19-21. sz. előtti csapadékvíz-elvezetés és útjavítás 90.000 Ft

HIRDI keret:

Pázsit és Harangvirág utcák útjavítása 160.000 Ft

Képviselői keret:

„D” és „C” utcák közötti átjáró (hrsz.:46850) lépcsőjének javítása 30.000 Ft

Berkenyés utca útjavítása 200.000 Ft

Murom, Gilice sor útjavítása 200.000 Ft

Pór Bertalan utca járda javítás (Tömörkény utcától keletre eső szakaszán) 200.000 Ft

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK:

SOMOGY keret: Búzakalász u. 3. sz. alatti épület fenntartási, karbantartási költségei: 140.000 Ft

HIRDI keret: Harangláb utcai faluház gondnok és fenntartási költségei: 400.000 Ft

 

KÖZMUNKA PROGRAM TÁMOGATÁSA:

VASASI keret: 550.000 Ft

SOMOGYI keret: 500.000 Ft

HIRDI keret: 400.000 Ft

 

ÓVODÁK TÁMOGATÁSA:

VASASI óvoda udvarában a betonozott rész javítása: 200.000 Ft

SOMOGYI óvoda támogatása: 30.000 Ft

HIRDI óvoda támogatása: 30.000 Ft

 

ISKOLÁK TÁMOGATÁSA:

VASASI Általános Iskola támogatása: 150.000 Ft

SOMOGYI Általános Iskola támogatása: 120.000 Ft

HIRDI Általános Iskola támogatása: 80.000 Ft

Képviselői keretből az iskolák nyári napközi foglalkozásainak támogatása:

VASASI Általános Iskola: 80.000 Ft

VASASI Általános Iskola: kerékpár tároló létesítése (Biokom): 70.000 Ft

SOMOGYI Általános Iskola: 80.000 Ft

HIRDI Általános Iskola: 30.000 Ft

 

 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK MEGRENDEZÉSE:

VASAS: Idősek karácsonya rendezvény megszervezése: 200.000 Ft

SOMOGY: Idősek karácsonya rendezvény megszervezése: 170.000 Ft

HIRD : Idősek karácsonya rendezvény megszervezése: 150.000 Ft

Képviselői keret: Idősek Otthonai, a vasasi-somogyi-hirdi óvodák és közmunkások karácsonyi rendezvényei: 90.000 Ft

 

IDŐSEK OTTHONAINAK TÁMOGATÁSA:

VASASI Idősek Otthona támogatása: 30.000 Ft

SOMOGYI Idősek Otthona támogatása: 30.000 Ft

 

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA:

VASASI keret:

Bányász Torna Club Egyesület: 100.000 Ft

Vasasért Egyesület: 100.000 Ft

Szent Borbála Egyesület: 100.000 Ft

Bányász Fúvószenekar: 30.000 Ft

Jószerencsét Asszonyklub: 20.000 Ft

Berze Nagy János Népdalkar: 30.000 Ft

Mazsorett gyerekcsoport: 30.000 Ft

Vasasi Bányász Szakszervezet: 40.000 Ft

Vasasi Katolikus Egyházközség: 30.000 Ft

Vasasi Evangélikus Egyházközség: 20.000 Ft

Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód Egyesület: 100.000 Ft

Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület: 100.000 Ft

SOMOGYI keret:

Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: 100.000 Ft

Bányász Nyugdíjas Klub: 30.000 Ft

Bányász Fúvószenekar: 30.000 Ft

Citera zenekar: 20.000 Ft

Somogyi Bányász Szakszervezet: 40.000 Ft

Tegyünk Egymásért Egyesület: 100.000 Ft

Somogyi Katolikus Egyházközség: 30.000 Ft

Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület: 70.000 Ft

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: 50.000 Ft

HIRDI keret:

Napsugaras Ősz Egyesület: 50.000 Ft

Hirdi Nőegylet: 50.000 Ft

Hirdi Katolikus Egyházközség: 30.000 Ft

Hirdi Polgárőr Egyesület: 50.000 Ft

Hirdi Református Egyházközség: 30.000 Ft

Képviselői keret:

Hirdi Nőegylet, hirdi falunap megrendezésére: 200.000 Ft

Bányász Fúvószenekar (hangszer javítás és egyéb költségek): 40.000 Ft

 

RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK:

Képviselői keret: 30.000 Ft

 

 

Huba Csaba

Comments

comments