Emlékezés

EMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezett Vasas lakóssága és a bányász közösség az 1986. február 18-án történt vasasi bányaszerencsétlenség hat magyar és öt lengyel áldozatára. A Vasasi Szent Borbála Egyesület a 25 esztendős évfordulóra szervezett megrendítő megemlékezésére ellátogatott hozzánk exc. Roman Kowalski, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is. A templomban tartott megemlékező beszédében említést tett a lengyel-magyar nép elválaszthatatlan sorsáról és barátságáról.

Az ünnepség után lehetőség nyílott egy kis beszélgetésre, melynek során személyében egy rendkívül közvetlen és barátságos embert ismerhettünk meg. Anyanyelvi szinten beszélte a magyar nyelvet. Kérdésemre, hogy hol tudta elsajátítani ilyen kiváló szinten a nyelvünket, meglepő választ kaptam: Moszkvában, az egyetemen.

Ajándékként átadott számomra egy lengyel és magyar nyelven íródott 500 oldalas fényképalbum-szerű könyvet „EMLÉKEZÉS Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1946.” címmel.  Első lapján a következőképpen dedikálta: „Igaz tisztelettel és köszönettel Vasasnak — Roman Kowalski Lengyel Nagykövet 2011.02.18.”

Az album törzsanyagát az az egyedülálló fényképgyűjtemény alkotja, amely a „Lengyelek Apójának” becézett Antall József hagyatékából származik.  Az ismertetőben a következőket olvashatjuk:  ”Az EMLÉKEZÉS című album a magyarok háborús nemzedékét megillető elismerés és hála kifejezése. Különösen azokra gondolunk, akik 1939 őszén megnyitották államhatárukat, otthonaikat és szíveiket a németek és szovjetek által megtámadott hazájukból menekülni kényszerülő mintegy 120 ezer lengyel előtt. Megtették ezt annak ellenére, hogy Magyarország politikai szövetségre lépett Németországgal. Azokban az emberpróbáló órákban fontosabb volt a bátorság és a becsület, a népeink ezeréves barátságából táplálkozó testvéri érzés, a bajba jutottak megsegítésének belső parancsa. ….  Az idősebbeknek szeretnénk emlékezetükbe idézni, a fiataloknak pedig bemutatni a lengyel menekültek és magyar pártfogóik háborús sorsának fontos, sok esetben egyenesen hősies történetét.”

Úgy gondoltam, hogy a nagykövet úr által ajándékozott albumot a nemrégiben megnyílott Kistamás Gyula Könyvtárban fogjuk elhelyezni, így mindenkinek lehetősége lesz azt áttekinteni. Mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztálynak figyelmébe ajánlom.

Huba Csaba

Comments

comments