Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája bemutatkozása

 

3 homogén életszervezésű, kis létszámú csoporttal rendelkezünk. Személyi feltételeink: 6 tapasztalt, szakképzett óvodapedagógus, 4 dadus, 1 pedagógiai asszisztens, 1 gazdasági dolgozó, 1 udvaros. Csoportszobáink tágasak, barátságosak, világosak, galériával és rengeteg színvonalas játékkal felszereltek. Udvarunk hatalmas területen található, árnyékot adó fák sűrűjében.

Pedagógiai munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk az egyénre szabott differenciált fejlesztésre. Minden gyermeket egyedinek tartunk, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével biztosítjuk a gyermekek fejlődését. Pedagógusaink sokoldalúan képzettek- fontos számukra a folyamatos önképzés, módszertani megújulás- olyan pedagógiai módszereket alkalmazunk, melyek korszerűek, a gyerekek egyéni sajátosságaikhoz alkalmazhatók. Pedagógiai programunk a játék, mese elsődlegességén alapul. A mese és az általa együtt töltött percek jelentik számunkra az óvodai élet nyüzsgésében az állandóságot, az egymásra figyelést, a közös élményt. A mesére való érzelmi hangolódást meselámpával, zenével, mesepárnával teremtjük meg. Óvodánk kiemelkedő szerepet tölt be abban, hogy a település gyermekei aktív használóivá váljanak a könyvtárnak, így segítve a gyermekek olvasó emberré válását. A „Meselámpa” foglalkozás során ismertetjük és szerettetjük meg a gyermekekkel a könyveket és a könyvtárat.

Integrált intézmény vagyunk, így fel tudjuk venni a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Különleges gondozásukat, fejlesztésüket gyógypedagógus végzi. Néhány éve megismerkedtünk a Veronica zeneprojekttel, mely segíti a különleges figyelmet igénylő gyermekek óvodai nevelését, beilleszkedését, társakhoz való alkalmazkodását a zene, a tánc segítségével. Két csoportban fejlesztő pedagógus kolléga is dolgozik, az ő szaktudásuk, játékos, a részképességek problémájához alkalmazkodó egyéni illetve csoportos fejlesztésük alapozza meg a differenciált fejlesztést, egyéni bánásmódot, hátrányok megszüntetését.

Mindhárom csoportban dolgozó óvónők rendelkeznek valami sajátos képességgel- zenei tehetség, gyermektorna vezetés, kreativitás a kézművességben. Pedagógiai programunkba szervesen beépül a környezettudatosságra nevelés. Célunk, hogy ez az eredendő képességük megmaradjon és felnőttként is képesek legyenek harmóniában élni a természettel. A település kettős arculata- falusias jellege és a város közelsége- lehetőséget biztosít a természet felfedezésére, valamint a város kulturális programjain való aktív részvételre / Zsolnay negyed rendezvényei, Bábszínház, Múzeumok, stb./ Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó partneri viszony kialakítását, az együttműködést. A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a gyermekük óvodai életéről, fejlődéséről.

Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermeki tapasztalatokra építsünk, gyakorlatiasságot állítsuk középponba, életszerű legyen a tudás átadása, a gyermek számára megfoghatóvá tegyük a világot.

A köznevelési törvény értelmében 2015. szeptember 1.-től 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába járás. Várjuk azokat a szülőket, akik családias hangulatú, biztonságos, barátságos, gyermekbarát környezetben, különbözőségeket elfogadó légkörben gyermekközpontú felnőttek társaságában szeretnék tudni gyermeküket!

A vasai óvoda pedagógusai

Comments

comments