Hírek még 2014-ből

 

 

  1. Négy évi előkészítő munka után, Borbála napján, december 4-én egy ünnepség keretében nyitotta meg a vasasi külszíni fejtésen a termelést a Pannon Hőerőmű Zrt.  A Dalkia csoporthoz tartozó cég évi 15 ezer tonna szén kitermelésére kapott engedélyt öt évi időtartamra.  Becslések szerint a területen kb. 100 ezer tonna szén különösebb ráfordítás nélkül, könnyen kibányászható. A munkát egy  alvállalkozó fogja végezni várhatóan tavasztól és a kitermelt szenet jórészt a lakosság körében kívánják értékesíteni. Úgy tűnik, hogy nagyobb ipari felhasználók is érdeklődnek a vasasi szén iránt.

Még az előkészítés során többször tárgyaltam Péterffy Attilával, a Pannon Hőerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatójával. Kérésem többek között az volt, hogy ha a külszíni fejtésen megindul a termelés, a kibányászott szén elszállítása ne Vasason keresztül történjen. A Hosszúhetényt elkerülő út alkalmasabb erre a célra. Nem szeretnénk mi vasasiak, hogy a településeinken ismét megnövekedjen a közúti forgalom, a zajterhelés és a szálló por koncentráció emelkedését is el szeretnénk kerülni. A súlyos járművek útjaink állapotába kárt tennének és a rezgések az út melletti épületekben is maradandó károkat okozhatnak. Az engedélyezési eljárás során egy hatástanulmányt kellett készíttetni a cégnek, melybe bekerült a feltételként támasztott igényünk. A cég csak e feltétel teljesítésével végezheti a bányászati tevékenységét. Természetesen, ha településeink lakói szenet kívánnak vásárolni, a helyben történő szállítás megoldható lesz. (Csak zárójelben kívánom megjegyezni, hogy ha ismét széntüzelésre fog áttérni a lakosság jelentős része, akkor a fűtési szezonban fokozottan számíthatunk a településeink levegő-minőségének romlására. A szén kéntartalma magas és a szálló por is nagy terhelést fog jelenteni.)

Csak jelzem, hogy a cégnek 2014-ig kellett volna megkezdenie a rekultivációt. Úgy gondolom,  az elkövetkező évek fognak választ adni arra a kérdésre, hogy a cég a kis volumenű termelés megindításával időt  akart csak nyerni a rekultiváció elhalasztásához, vagy a szén iránti igények növekedésével újra be tudja indítani a korábbi termelést Vasason.

 

  1. A közmunkásaink keze munkáját dicséri a Bányász Szakszervezet épületének bejárata fölé épített kis előtető. Elvégezték a helyiségek festési és mázolási munkálatait is.

 

  1. Hatósági bejárást tartottunk a Hatósági Főosztály, az ÁNTSZ, a főállatorvos, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, a Máltai Szeretetszolgálat és a Biokom szakembereivel a Somogy Bányatelepen. A felső telepi részen felmérésre került a felszámolandó szeméttelep. A szakemberek megvizsgálták, hogy milyen lehetőségek képzelhetők el a nehezen megközelíthető szemétdomb felszámolására.

Számos lakossági bejelentés alapján rögzítésre került a szeméttelep közelében elhelyezkedő, magántulajdonú kecskék és sertések tartásának körülményei. A korábbi intézkedések nem vezettek eredményre, a tulajdonos továbbra sem tartotta be az állattartás legelemibb szabályait és az állatok folyamatos kiszökését sem volt hajlandó megszüntetni, ezért a hatóság az állattartás felszámolására tett javaslatot.

 

  1. Decemberben ülést tartott a Pécs, Somogy-Vasas-Hird Víziközmű Társulat. Már több ülésen is napirendként szerepelt a ISPA beruházás során elkészült szennyvízcsatorna hálózat érdekeltségi hozzájárulásának befizetési elmaradásai. A tartozások meghaladják a 12 MFt-ot. Az eltelt 8 évben kisebb-nagyobb elmaradások tapasztalhatóak. Jelentős számban vannak olyan tulajdonosok is, akik már késedelmi pótlék nélkül is 120 EFt tartozást halmoztak fel. A Társulás a kintlévőségeket behajtásra átadja az adóirodának. Rövidesen a Tettye Forrásház is át fogja vizsgálni, hogy kinek van szennyvíz szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződése. Akinek nincs, kellemetlen helyzetbe fog kerülni, mert az elfogyasztott vízmennyiség alapján igazolni kell, hogy a szennyvizet hova engedte. Ha ezt a mennyiséget a törvény szerinti környezetterhelési díjjal megnövelik, a tartozáson és az esetleges késedelmi díjon túl jelentős többletköltséget kell majd kifizetni.

Kérem, és csak jó szándékkal tudom javasolni, hogy lehetőség szerint minden hátralékos tulajdonos mielőbb rendezze a tartozását, mert nagyon kellemetlen meglepetések érhetik.

 

Huba Csaba

 

Comments

comments