Önkormányzati hírek (December)

Önkormányzati hírek

 

Az október 12-i választások után az újonnan megválasztott képviselőkből felálló Közgyűlés csak november 13-án tudta megtartani az alakuló ülését. Ennek oka, hogy a választások idején az egyik választókörben kifogást emeltek a választás tisztasága ellen és meg kellett várni a bíróság határozatát, amely november 9-re tűzte ki a megismételt választást az adott szavazókörben. A végleges eredmény ismeretében és annak jogerőre emelkedése után lehetett csak az alakuló közgyűlést megtartani. A FIDESZ-KDNP jelöltjei nyerték meg mind a 19 választókörzetben a választást, így a polgármester személyével együtt 20 főből álló frakciót tudtunk alakítani. A töredékszavazatok összeszámlálásának eredményeként a közgyűlésbe került az ÖPE 2 taggal, az LMP 1 taggal, a Jobbik 2 taggal, a Fórum-MSZP-Együtt-PM 2 taggal és a DK 1 taggal. Ezek a szervezetek frakció alapításra nem voltak képesek. Az alakuló ülésen a képviselő testület a polgármester javaslatára Őri Lászlót és Girán Jánost választotta meg alpolgármesternek. Megválasztásra kerültek a bizottsági elnökök és bizottsági tagok is. Engem továbbra is a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság tagjának választottak meg.

A megalakulás után a sürgető ügyek miatt rendkívüli ülést tartott a Közgyűlés. A napirendi pontok közül két, a településeinket is érintő, közérdeklődésre számot tartó témáról szeretnék tájékoztatást adni:

 

Az építményadó csökkentése:

A város súlyos gazdasági állapota miatt az utóbbi években nagyobb, sok negatív kritikát kapó építményadó-teher nehezedett a város lakóira. Mint tudjuk, az állam átvállalta az önkormányzatok adósságállományát, így az önkormányzat némi levegőhöz jutott, lehetőség nyílott már 2014. évben is arra, hogy az önkormányzat kissé csökkentse az építményadó mértékét. Ezt a folyamatot próbálta erősíteni a Közgyűlés az új adókoncepció megvitatásával és megszavazásával. Az adó csökkentésére az is lehetőséget adott, hogy az adóhivatalnak sikerült újabb adózói kört bevonni a rendszerbe.

A teljesség igénye nélkül a következő adócsökkentésre számíthatunk a 2015. évet illetően:

A magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló építmény esetében az első 25 m2 adómentes lesz:

1-25 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2,

25-100 m2 adóalap esetén 0 Ft és a 25 m2 feletti rész után 200 Ft/m2,

100-200 m2 adóalap esetén 15.000 Ft és a 100 m2 feletti rész után 450 Ft/m2,

200 m2 adóalaptól 60.000 Ft és a 200 m2 feletti rész után 900 Ft/m2

 

Az adókedvezmények köre is bővült:

 

„Az adó évi mértéke a magánszemély tulajdonában lévő – üzleti célt nem szolgáló – 50 m2 alapterületet meg nem haladó lakás céljára szolgáló építmény vonatkozásában:

a) 1 – 25 m² adóalap esetén 0 Ft/m²,

b) 25,01 m2 feletti adóalap esetén 100 Ft/m².”

 

„A lakás hasznos alapterületétől függetlenül a számított építményadóból 50% adókedvezmény illeti meg az egyedülálló nyugdíjas magánszemélyt a lakcímnyilvántartás szerinti és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakás első 100 m2-éig, amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.” (85.500 Ft)

 

Magánszemély tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – melléképítmény vonatkozásában 30 m²-ig 0 Ft/m² az építményadó.

 

Részönkormányzatok helyett Településrészi Testületek fognak működni:

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. tv.) a Településrészi önkormányzatok működésére vonatkozóan változásokat tartalmaz.

 

A 62. §  (4) bekezdése szerint a részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

Az 58. § (1) bekezdése rögzíti: „A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani.”

 

Könnyen belátható, hogy a részönkormányzatok működése életszerűtlenné vált, mert pl. a somogyi-vasasi-hirdi részönkormányzatok 4-4 nem képviselő tagja mellé 5-5 városi képviselőt kellene választani. A városban 10 részönkormányzat működött, ezért kb. 50 képviselőre lett volna szükség. (A többség nem csak a tagok számára, de a szavazási arányra is vonatkozik.)

Még az év elején próbáltam kezdeményezni több alkalommal a törvény módosítását. Ez ügyben beszéltem az akkori alpolgármesterrel és parlamenti képviselővel Nagy Csabával, az Önkormányzati Bizottság tagjával, valamint kérésemre a város jegyzője írásban kezdeményezte a tv. módosítását, továbbá Pécsre látogatása idején kértem Kósa Lajost, az Önkormányzati Bizottság elnökét is a törvény módosítására. Sajnos nem jártam sikerrel.

 

A város vezetése úgy döntött, hogy a részönkormányzatok működését megszünteti és azokban a városrészekben, ahol a részönkormányzatok működésének hagyományai vannak, önálló települések voltak és jelentősen elkülönülnek a város szövetétől, településrészi testület elnevezéssel egy új érdekérvényesítő, konzultatív szervezeti formát hoz létre.

Ez csak két városrészre vonatkozik:

 

Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület, tagjainak száma 5 fő

(1 fő települési képviselő, 4 fő a településrészen élő választópolgár)

és

Újhegy-Üszög Településrészi Testület, tagjainak száma 5 fő

(1 fő települési képviselő, 4 fő a településrészen élő választópolgár)

 

Jelzem, hogy ezekben a városrészekben a korábbi részönkormányzatok támogatási összege változatlan marad, azt a képviselői, illetve hivatalos nevén „választókörzeti keret” megnöveléseként megkapják a településeink.

 

Az SZMSZ 61. §-a szerint a közgyűlés a polgármester javaslata alapján megválasztja:

– a települési képviselők közül a településrészi testület vezetőjét,

– a településrész választópolgárainak jelölése alapján a településrészi testület nem képviselő tagjait.

A nem képviselő tagokra a településrész választópolgárai a polgármesterhez, vagy a településrészi testület vezetőjéhez benyújtva írásban tehetnek javaslatot.

 

A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület vezetőjének a közgyűlés november 13.-i ülésén megválasztott.

Arról, hogy a Településrészi Testület tagjainak megválasztására melyik közgyűlésen kerül sor, még mai napon, nov. 19-én nem rendelkezem információval.

 

 

Huba Csaba

 

Comments

comments