Meghívó fórumra

MEGHÍVÓ!

 

Kedves Somogyi, Hirdi és Vasasi lakosok! Immáron negyedszerre invitálom Önöket, a lassan már szokásos beszélgetésre, eszmecserére, hogy közösen beszélgessünk településeink fejlődési lehetőségeiről, az itt élők gondjairól, problémáiról és arról, hogy mit tehetünk a jobbítás érdekében. Aki eljön, tájékoztatást kaphat arról, hogy e rövid idő alatt milyen eredményeket értem/értünk el.

A korábbi három alkalommal sok hasznos véleményt, megoldásra váró feladatot, ötletet kaptam Önöktől. Most szeretnék beszámolni, hogy mi-mindenben sikerült előre lépni, megtalálni a megoldás felé vezető utat, ennek érdekében a terveim között szerepel a többi között:

  • Somogy, Hird, Vasas érdekében egy élhető „falu” kialakítása, helyi értékeink megőrzése, fejlesztése;
  • mindhárom településen az eddigi „állóvíz” aktív lakossági ötletekkel való „felpezsdítése”;
  • a helyi emberek véleményének gyakori meghallgatása, és a vélemények képviselete a pécsi önkormányzatban úgy, hogy az ne egymás rovására, hanem az erőket összefogva történjen;
  • olyan együttműködés kialakítása a várossal, amely a legmesszebb menőkig figyelembe veszi a három településrész érdekeit;
  • az itt élő és a városból kiköltözni kívánó fiatalok számára kedvező lakhatási/letelepedési és élhetőségi lehetőségek kialakítása;
  • az idősebbek gondjainak, problémáinak feltárása, és az általuk javasolt megoldások képviselete az önkormányzati munkámban;
  • az aktív lakosság részére a helyi munkahelyek növelése, helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi vállalkozók részvétele a helyben megvalósuló fejlesztésekben;
  • a lakosság közbiztonságérzetének javítása, és ennek érdekében térfigyelő kamerák telepítése és helyi rendőrőrs létesítése;
  • a roma kisebbség számára részvétel biztosítása az újonnan megalakuló részönkormányzatokban;
  • a helyi és távolsági tömegközlekedés szervezettebbé tétele, a helyiek igényeihez leginkább közelálló megoldások kialakítása.

 

A beszélgetések helye, időpontja:

Vasas: Berze N. J. Művelődési Ház (Szövetkezet u. 13.) 2014. szeptember 22. 17 óra

Hird: Faluház (Harangláb u.) 2014. szeptember 23. 17 óra

Somogy: Kodály Z. Művelődési Ház (Bányatelep u. 3.) 2014. szeptember 26. 18 óra

 

A mielőbbi találkozás reményében, maradok tisztelettel:

 

Berényi Zoltán

Comments

comments