Önkormányzati hírek

 

 

A következő történésekről szeretném tájékoztatni az újság olvasóit:

 

  1. A Közgyűlés határozata szerint Közterület Felügyelet létszáma két fővel bővül, ugyanis a város mezőőrök alkalmazását látta szükségesnek. Az utóbbi időben megszaporodtak a termény és tűzifa lopások. Ez előnyösen érinti Vasas-Somogy-Hird területét, hozzám is jelentős számú igény érkezett a gazdáktól ezzel kapcsolatban. A mezőőröket a nyári és téli ruházaton kívül sörétes fegyverrel, éjjel látó távcsővel, terepjáró gépkocsival és egyéb szükséges eszközökkel látja el az önkormányzat. A Közterület Felügyelet a rendőrséggel és helyi polgárőrségekkel együttműködési megállapodást fog kötni, hogy a határ őrzése még hatékonyabb legyen.
  2. Végéhez közeledik az az eljárás, melynek során a Legény utcai kincstári tulajdonú, az egyetem kezelésében álló kis épület az önkormányzat tulajdonába kerül majd. Erre az épületre nagy szükségünk van, ugyanis ezt használják a közmunkásaink telephelyként.

A Közgyűlés abban határozott, hogy ingyenesen átveszi az államtól az épületet és ennek minden költségét vállalja. Már építészek is megtekintették az épületet, mert szeretnénk egy kicsit felújítani, bővíteni. Szeretnénk, ha a közmunkásaink számára szociális blokkot tudnánk létrehozni, normálisabb körülményeket tudnánk teremteni illetve szeretnénk arra alkalmat adni, hogy az épületben járda- és mederlapokat lehessen készíteni. Ehhez a közművek bekötésére is szükség lesz. Az önkormányzat keresi ennek forrását, lehetőségét.

  1. A vasasi bekötőút melletti illegális hulladéklerakó ügye is halad a maga lassú útján. Mint már írtam a korábbi számban, a renitens céget a Környezetvédelmi Hatóság, az APEH, az Adó Iroda súlyos bírságokkal sújtotta, szállító járművek és több ingatlan lefoglalása megtörtént, a Hatósági Főosztály feljelentése alapján a rendőrségi eljárás folyamatban van. A kérdés, hogy az érdekérvényesítés eredményeként el lehet-e majd érni, hogy az elszállításhoz és lerakáshoz szükséges kb. 15 MFt.-ot be lehet e hajtani a cégen. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy a hulladék elszállítása megtörténjen lehetőleg a cég költségén, illetve jelenleg keresi annak forrását, hogy miképpen lehet ezt megtenni. A parlamenti képviselőink is már több tárgyalást lefolytattak az ügyben a környezetvédelmi tárcánál. Konkrét eredmény csak később várható.
  2. A nyár elejei árvíz ismételten felhívta a figyelmet a Kút utcai patak medrének hiányosságaira. A legveszélyesebb szakasz rendbetétele még a 2013. évi részönkormányzati költségek terhére és a Biokom által jócskán kipótolva napokon belül elkészül. Egy komoly védmű épült.

A meder a korábbi kivitelezési hiányosságok miatt folyamatos gondozást igényel. A Biokom árajánlatot kért vállalkozóktól a meder Gabona utca és a Szövetkezet utca közepén lévő híd közötti szakaszának kotrására. Erre nagy szükség van, mert a vízgyűjtő területeken végzett erdőirtások következményeként fokozott hordalék képződés tapasztalható, amiben növények, fák telepedtek meg. Nagyon remélem, hogy még idén sikerül  a patak medrének tisztítását elvégezni.

  1. A somogyiak régóta kérik, hogy a Somogy utca Bányatelep felé lekanyarodó szakaszán járda létesüljön. Ennek megvalósítása nem volt könnyű feladat, mert az út itt igen keskeny és a domborzati viszonyok sem kedvezőek. Sikerült egy kompromisszumos megoldást találni a tervezőknek, elkészült az aszfaltos járda, melyet egy fémkorlát véd.
  2. A somogyi Bányatelepen a buszforduló virágágyait sajnos el kellett bontani, mert az új Credo buszok alacsony padlózata és nagyobb fordulási sugara ezt kívánta. A lakók hiányolták a virágokat és kérték, hogy valamilyen formában a kiültetett virágok maradjanak meg, ezért a forduló közepén virágtartók kihelyezése kívánkozott megoldásként.
  3. Négy buszmegálló felújítása készült el néhány hónapja, de már csak kettő tekinthető meg felújított állapotában. A vandalizmus nem ismer határokat. A vashídnál lévő buszmegálló mindössze tizenkettő napig volt felújított. Nem hiszem, hogy a közeljövőben erre forrást fogok találni, de talán nem is érdemes. Továbbra is szemtanukat keresek.
  4. Hirden a Pór Bertalan utcában a közmunkásoknak sikerült megtalálni és az évtizedek alatt rárakódott földtől, hordaléktól megszabadítani a járdát. Sajnos nincs túl jó állapotban, jelentős felújítást igényel. Remélhetőleg jövő évben erre is sor kerülhet.
  5. Ugyancsak Hirden elkészült a 6-os úti buszmegállótól a Tömörkény utcáig és tovább a Harangvirág utcáig húzódó gyalogos út javítása, tisztítása, egy részének aszfaltozása és kavicsozása. Ezáltal helyenként szélesebb, jobban járható lett.
  6.  A Mázsaház utcai gyermekorvosi rendelő előtti járdaszakasz és bejárati híd aszfaltozását elvégezték.

 

Az újság terjedelme nem teszi lehetővé a felsorolás folytatását, pusztán néhány elvégzett feladatot tudtam csak említeni.

A jövőre nézve annyi tudok közölni, hogy a részönkormányzatok a következő további fejlesztéseket határozták el:

Vasas: Mázsaház u. 75. sz. előtti veszélyes kanyarban járda létesítése

Somogy: A Határ utca Mázsaház utcától délre eső szakaszának aszfaltozása

Hird: Orvosi rendelő előtti járda készítése a Pór Bertalan utcáig, az orvosi rendelő bejáratának bekötésével.

 

Huba Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments