Építményadó – Válaszadás

Ki fizesse a garázsadót?

 

Hat lakásos sorházban lakom, osztatlan közös tulajdon a kert. Igaz, hogy minden lakáshoz tartozik egy kis kert, de csak a szélső lakó tud rajta garázst használni.2012 I. félévében külön csekken jött a házadó és a garázsadó, 2012 II. félévre pedig már nem küldtek külön csekket, azóta a garázstulajdonos nem hajlandó kifizetni egyedül a garázsadót. Amikor kértem tőle, azt válaszolta, a többiek nem kérték, nekem se fizeti ki a részét. Így minden szomszédtól 3250 Ft ajándékot kap évente! A szomszédok között van kisnyugdíjas, segélyből élő, dolgozó, és olyan is aki csak örököse a ház egy részének. Kérdezem, ki fizesse a garázsadót, a tulajdonos, vagy a lakók? Erre szeretnék egyértelmű választ kapni!

 

Tisztelettel: egy vasasi sorház lakója

 

 

Próbálok válaszolni!

 

Vasas és Somogy területén még a 1920-30-as években  a DGT (Dunagőzhajózási Társaság) építette fel  azokat a sorházakat vagy közismert nevén bányászkolónia lakásokat, amelyek többsége ma már magántulajdonokba került. Sajnos a lakások megvásárlása után is az ingatlan osztatlan közös tulajdonban maradt. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a lakások bővítésével és a telken épített garázsok létesítésével az ingatlan összes alapterülete nőtt, viszont a tulajdoni hányadok nem változtak.  Ez sok bosszúságot okozott az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok építményadójának megállapításánál.

 

A kedves olvasó kérdésére a következő tájékoztatást adom:

A kivetett adók vonatkozásában a garázsra is sajnos az osztatlan közös tulajdonra vonatkozó szabályok érvényesek. Vagyis a kivetés a tulajdoni hányad alapján történik, a garázs is az osztatlan közös tulajdon része függetlenül attól, hogy a garázst csak egy tulajdonos építette, használja. Ilyenkor a használat szerinti adózás csak úgy valósulhat meg, ha a lakók egymás között rendezik az anyagiakat a tényleges használatnak megfelelően.

Megoldást jelentene, ha a garázs résztulajdonosai – akik nem használják a garázst – kérelmet nyújtanának be az Adóügyi Osztályhoz, ahol kérnék a „méltánytalanságok” figyelembevételét.

A méltányossági kérelemre eljárási illetéket nem kell fizetni.

 

Jó hírként számolhatok be arról, hogy több évi küzdelem után sikerült elérni,  hogy a 2014 évi adózási évtől már lényegesen kedvezőbb és igazságosabb adózási szabályok lépjenek érvénybe többek között az osztatlan közös tulajdonra is. Így a vasasi és somogyi volt bányászlakások lakói is számíthatnak az adó mérséklésére. Az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanokra fel nem osztott közös tulajdonú építmény vonatkozásában az adó mértéke amennyiben az építményben lévő lakás céljára szolgáló építmények száma nem haladja meg a 6-ot, 200 Ft/m2, tehát az adó mértéke 300 Ft/m2-ről 200 Ft/m2-re csökkent. A garázsokra továbbra is a 300 Ft/m2 adómérték megmaradt.

 

A 2014 évi, kedvezőbb adózási szabályokról részletesebben már írtam az újság 2013 októberi számában.

Itt hívnám fel az adózók figyelmét, hogy az adóiroda a Szigeti útról az Endresz Gy. u. 8/A. sz. alá költözött.

 

 

Huba Csaba

 

Comments

comments