Beszámoló a Vasasért Egyesület évzáró közgyűléséről

December 19-én a Vasasért Egyesület közgyűlést tartott, melyen Berényi Zoltán elnök beszámolt a 2013-ban végzett tevékenységekről, és pár szóban felvázolta a 2014-es terveket. Most a beszámoló rövidített változatát olvashatják.

Tevékenységeink közül, ami legtöbb embert érint, az a három művelődési ház- Kossuth, Berze, és a Bencze József utcai egyesületi ház- üzemeltetése. A Pécs város önkormányzatától, és a Területi Művelődési Intézmények Egyesületétől kapott támogatások a házak alapvető rezsiköltségeit fedezik, a különböző pályázati pénzeknek köszönhetően pedig sok érdekes programot is sikerült megrendezni.

Jelenleg két pályázat fut, egyik az „Építő Közösségek a családokért”- erről az újságban minden hónapban részletes beszámoló és program előzetes olvasható. Röviden csak annyit, hogy 13 klub, és 9 konzultációs csoport működik, 4 nagy rendezvény volt, 6 ezután lesz. Eddig 950 óra foglalkozáson 2076 látogató vett részt.5 klubot, csoportfoglalkozást a pályázat lejárta után is folytatni fogunk legalább 2 évig. A másik a „Kulturkohó”, amit a területünkön lévő nevelési intézményekkel közösen valósítunk meg, összeolvasztva a civil szféra és a hivatásos oktatók szellemi kapacitását. Ebben 3 óvoda, és 4 iskola vesz részt, a helyi iskolák mellett az abaligeti általános iskola, mert pályázati feltétel volt egy területen kívül eső iskola bevonása is a programokba. Ennek keretében 14 szakkör, 3 tanulmányi verseny, 5 egész napos rendezvény és 2 tábor kerül megrendezésre. 20 pedagógus és 404 gyermek vesz részt benne, összesen 835 óra foglalkozáson. Ebben irodalmi, mese, játékos-sportos, kézműves, és személyiségfejlesztő, beszélgetős foglalkozások vannak, főleg a hátrányos helyzetű, és sajátos nevelést igénylő gyerekekre koncentrálva. Szeretnénk lehetőséget teremteni nekik, hogy az otthonról hozott hátrányokat ledolgozzák, a későbbi tanulmányaikat megfelelő színvonalon végezzék, és zökkenőmentesen be tudjanak illeszkedni társaik közé. Ez a pályázat 2014 júniusáig tart. Volt még egy tábor 2013 nyarán, 16 helyi gyerek a hirdi református templom vendégszeretetét élvezte 3 napig, ezen felül a helyi múzeumok, gyűjteményeket látogatták meg, és egy lovas-nap zárta a tábort.

Egyéb tevékenységeink: Teaház”: heti 3 délután 15-19 óráig a Kossuth Művelődési Házban pedagógus, illetve önkéntes gyakornokok felügyelete mellett szabadidős tevékenységekre-társasjáték, csocsó, asztalitenisz, filmnézés stb., van lehetőség. Működtetünk egy közösségi kertet is a Kossuth Művelődési Ház udvarán, biogazdálkodással, szép terméssel. Különböző irodai szolgáltatásokat is nyújtunk, ezekre egyre nagyobb igény van, bővebben az újság 7. oldalán olvashatnak róla.

Az egyesület jelenleg 8 helyi lakost tud foglalkoztatni végzettségüknek megfelelően, az ő munkabérüket és járulékaikat a munkaügyi központ fizeti, – szintén egy pályázat keretében. Aki már nem jogosult a munkanélküli támogatásra, annak lehetősége van 30 nap önkéntes munkát végezni az egyesületnél, és ezzel visszakerülni a rendszerbe. Ezzel egyre többen élnek is.

2014 elején megalakulnak Pécsett az un. Civil Kapuk, ami azt takarja, hogy egy-egy nagyobb egyesület fogja össze a területén működő civil szervezetek hivatalos ügyeit, pályázatok intézését, képzéseket. Erre Pécs keleti városrészében a mi egyesületünk kapott felkérést, ami igazi elismerését jelenti eddigi munkánknak. Ezzel kapcsolatban 2014. január 9-re meghívtuk valamennyi szervezet képviselőit (71 db! van a bírósági nyilvántartás szerint) délután 17-re a Kossuthba egy tájékoztató fórumra. A szervezetek megalakulásának sok jogi, közigazgatási feltétele van, ez biztos sok munkát ad pár hónapig a vezetőségnek, többek között az alapszabályt is módosítani kell 2013. március 15-ig, ehhez újabb közgyűlés összehívása is szükséges.

Pécs önkormányzata januárban fog beadni egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz: Dél-Dunántúli Operatív Program /DDOP/” Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációt modellező projekt megvalósítása” címmel. Ez konkrétan annyit jelent, hogy Rücker aknán le bontják a házakat, az ottani lakókat pedig jobb körülmények között helyezik majd el, lehetőleg Pécs-Somogyban a Bányatelepen. A Kodály Művelődési Házat pedig felújítják, korszerű nyílászárókkal, fűtéssel, és új funkciókat is szeretnének idehozni, mint pl. étkezde, mosókonyha, iroda, közösségi szolgáltató tér, stb. Ebbe a pályázatba is felkérték a Vasasért Egyesületet partnernek, de ez egyelőre csak egy terv, ami a pályázat január 31-i beadását célozza meg. Jelenleg az előkészületek zajlanak, amelynek keretében több lakossági fórum során mutatják be a terveket, ahol mindenkinek lesz lehetősége véleményt formálni.

Erről is, és a többi programunkról, tervünkről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újság következő számaiban, keressenek minket a weboldalainkon: www.kobeko.hu, és www.shvonline.hu, de jelen vagyunk a Facebook-on is.

 

Taar Ilona

 

Comments

comments