Református ének

Krisztus Urunknak áldott születésén

Angyali verset mondjunk szent ünnepén,

Mely Betlehemnek mezejében régen

Zengett eképpen:

 

A magasságban dicsőség Istennek,

Békesség légyen földön embereknek,

És jóakarat mindenféle népnek

És nemzetségnek!

 

A nemes Betlehemnek városába’

Gyermek született szűztől e világra,

Örömet hozott Ádám árváira,

Maradékira.

 

Eljött már akit a szent atyák vártak,

A szent királyok akit óhajtottak,

Kiről jövendőt próféták mondottak,

Nyilván szólottak.

 

Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,

Általa vagyon bűnünkből váltságunk,

A mennyországban örökös lakásunk,

Boldogulásunk.

 

Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,

Hála legyen született Jézusunknak,

És Szentléleknek, mi vigasztalónknak,

Bölcs oktatónknak!

 

Ó örök Isten, dicső Szentháromság,

Szálljon mireánk mennyei vigasság,

Távozzék tőlünk minden szomorúság,

Légyen vidámság!

 

református ének Maróthi György zsoltáros könyvéből, Debrecen, 1774

 

Comments

comments