BESZÁMOLÓ 2013

Immár hagyományosan az esztendő utolsó honapjában szeretném tájékoztatni Önöket a 2013-as esztendőben elvégzett és a folyamatban lévő munkákról, feladatokról.

A város súlyos adóság állományának leküzdése, a napi anyagi gondok az idei évben sem sok mozgásteret adtak a költségvetés elkészítésekor. A szorító költségvetés enyhítésére a Kormány minden eladósodott önkormányzatot megsegített, így Pécs város adóságának 70%-át is átvállalta. Az év során megtörténtek az ezzel kapcsolatos egyeztetések, így év végére kissé csökkent az adóság prés.  Fontos megemlíteni, hogy a város költségvetésének jelentős hányadát kitevő pedagógus munkabéreket és járulékaikat is az állam finanszírozza szeptember 1-e óta az újonnan létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül.

A részönkormányzatok támogatása és a képviselők választókörzeti kerete változatlan maradt. A részönkormányzatok határozata alapján a támogatás összegék a következők alapján használtuk fel:

 

Vasasi részönkormányzat:

 • Működési költség: 20 eFt
 • Helyi újság (Sok Hírünk Van) támogatása: 60 eFt
 • Közmunka támogatása: 550 eFt
 • Iskola támogatása: 170 eFt
 • Óvoda támogatása: 50 eFt
 • Rendezvények, megemlékezések, idősek karácsonyi ünnepsége: 230 eFt
 • Idősek klubja támogatása: 30 eFt
 • 6 bejegyzett civil szervezet, további szervezetek és egyházak támogatása: 600 eFt
 • Biokomnak átadva: 365,6 eFt (Mázsaház utcai járda javítása, beomlott csatorna bevezető árok javítása és korlát készítése a Berze Nagy János Műv. Háznál, 3 db. buszmegálló felújítása – részben már elkészült)

 

Somogyi részönkormányzat:

 • Közüzemi költségek: 140 eFt
 • Helyi újság támogatása: 60 eFt
 • Közmunka támogatása: 500 eFt
 • Idősek karácsonya, : 170 eFt
 • Idősek klubja támogatása: 30 eFt
 • 6 bejegyzett civil szervezet, további szervezetek és egyházak támogatása: 510 eFt
 • Iskola támogatása: 120 eFt
 • Óvoda támogatása: 30eFt
 • Biokomnak átadva: 336,4 eFt (Muromi út kavicsozás, Mázsaház és Búzakalász úti levezető árkok javítása, tisztítása, Bányatelep felső részén a csapadék gyűjtőárkok felújítása, javítása, tisztítása, védőkorlátok pótlása, 1 db. buszmegálló felújítása – részben már elkészült)

 

Hirdi részönkormányzat:

 • Faluház fenntartása: 400 eFt
 • Közmunka támogatása: 400 eFt
 • Óvoda támogatása: 30 eFt
 • Iskola támogatása: 80 eFt
 • Helyi újság támogatása: 50 eFt
 • Idősek karácsonya: 150 eFt
 • 3 bejegyzett civil szervezet és egyházak támogatása: 210 eFt
 • A 6-os úti buszmegállótól a Tömörkény és Harangvirág utcákig a járófelület javítása: 174,5 eFt (előkészítés alatt)

 

Választókörzeti keret:

 • Iskolai nyári napközi támogatása: Vasas 80 eFt,  Somogy 80 eFt, Hird 30 eFt
 • Vasasi Iskola eredményes tornászcsapatának jutalmazása: 190 eFt
 • Hirdi vasútállomás közvilágítás rekonstrukciója: 322 eFt
 • Bányász toronyzene szerkezet karbantartás: 50 eFt
 • Karácsonyi ünnepségek: 88 eFt (óvodák, Idősek klubja, közmunkások)
 • Biokomnak átadva 320 eFt (Vasas-Belvárdi vízfolyás medrének megerősítése Kút utcában – előkészítés alatt)
 • Biokomnak átadva: 290 eFt (Somogy utca Bányatelep felé lekanyarodó szakaszán lévő járda kiépítése és Sas utca felső ágának aszfaltozása – előkészítés alatt)
 • Hirdi falunap támogatása: 100 eFt
 • Berze Nagy János népdalkar nevezési díja 20 eFt

 

A fentieken túl elért eredmények:

 • Vasas – „Húsbolt” buszmegálló aszfaltozása
 • Mindhárom településen készülőben vannak az új szelektív hulladékgyűjtő állomások.
 • A közmunkások változatlan gondossággal virágosítják a területet, ehhez vásároltunk egy szivattyút, ami a nyári locsolásukat megkönnyíti. A telephelyükre új vegyes tüzelésű kályhát kaptak.
 • Sajnos még mindig gyakran előfordulnak az ISPA csatornázási munkálatok következtében keletkező süllyedések, hiányosságok. Ezek helyreállítása folyamatosan történik.
 • Vasas, Szövetkezet utca 16. sz. előtti mélyépítési, út helyreállítási munka elkészült.
 • Hirden a Szathmáry u.- Hirdi u. torkolatánál árok tisztítása elkészült.
 • Sikerült elérni a Közútkezelőnél, hogy a Hirdi út alsó részének széleit javítsák ki.
 • Megtörtént a Kenderfonó utca részleges kavicsozása.
 • A somogyi Bányatelepen részleges út- és árokjavítási munkák történtek.

Lassan elkészül a Somogy utca Bányatelepi szakaszán a ledőlt támfal és vízelvezetés rekonstrukciója.

 • Az idősek kérésére elkészült a Kodály Művelődési Házhoz vezető lépcső korlátjának meghosszabbítása.
 • Mindhárom településen számos árok és útpadka karbantartás történt a helyi közmunkások kivitelezésében.
 • Településeinken és a bekötő útjaikon a kátyúzási munkálatokat időszakonként elvégezték.
 • Sikerült elérni, hogy az újonnan beszerzett buszok közül öt darab szóló busz kizárólag a 13-14-15-ös járatokon közlekednek.
 • Vasas, Bethlen Gábor utca felső szakaszán parkolást engedélyező táblák kihelyezése.
 • Iskoláink első ízben szervezték meg a nyári napközit a gyerekeknek, ezáltal a gyerekek nyári felügyelete és többszöri étkeztetése biztosított volt, idejük tartalmas eltöltéséről az iskola pedagógusai gondoskodtak.
 • Az év ünnepnapjaihoz kapcsolódóan civil szervezeteink közreműködésével számos ünnepség, megemlékezés történt. Köszönöm a szervezők, közreműködők munkáját.
 • A város adórendeletének átdolgozásakor számos beadványommal sikerült jelentős adócsökkentést elérni mind a telek-, mind az építményadó vonatkozásában. (A részleteket már az októberi számban közöltem)
 • A lakosság közbiztonsági érzetének javítása érdekében fórumot tartottunk, ahol a rendőrség vezetői egy áttekintő, részletes tájékoztatást adtak a terület bűnügyi helyzetéről, illetve a helyi Polgárőrség vezetői beszámoltak tapasztalataikról. A jelenlévők kifejezték szándékukat a további együttműködésre annak érdekében, hogy a területen a bűnözés visszaszorítása eredményes legyen.

Beszámoló_3

 

Folyamatban lévő ügyek:

 • A mostani tudásom szerint a város az új, „fonódó” buszmenetrendjét 2014 februárjában kívánja bevezetni. Ennek eredményeként remélhetőleg a 13-14-15-ös járatok a Főpályaudvarig fognak közlekedni. Reggeli órákban lesz még két járat a 14-es vonalán, amelyik Uránvárosig jár. Azt is kértem, hogy a ma már elavult megállóhelyeink elnevezése korszerűsödjön. Jelenleg azt próbálom elérni, hogy a 13-as járat a hét egy vagy két napján 2-2 járattal érintse a hirdi temetőt.
 • A hirdi Zámor utcai gyűjtőárok tisztítása és a 6-os úton túli vízfolyásba történő bekötése már régóta húzódik. Már a kivitelezőt is kiválasztották, mikor a munka elvégzését vissza kellet vonni, mert a város elesett volna egy nagy összegű, több lehetőséget kínáló pályázattól. Az újonnan beadott pályázatból már kivitelezhető lesz a munka.
 • Kértem a Biokomtól, hogy a Mázsaház utcát és Sas utcát összekötő gyalogút vízelvezetését és járófelületének felújítását végezze el.
 • Már évek óta húzódik a közmunkások telephely épületének (Vasas, Legény u.) megvásárlása. Jelenleg állami tulajdonban és az egyetem kezelésében van. Az egyetem egy értékesítendő épületcsomag részeként eladná, de ehhez a Kincstár jóváhagyása szükséges. Szeretném elérni, hogy a város vásárolja meg számunkra és akkor némi felújítással korszerűbb körülményeket lehetne teremteni a munkavégzéshez.
 • A város a szociális városrehabilitációs pályázatát rövidesen beadja. Ennek kidolgozása jelenleg is folyik. Ha eredményes lesz a pályázat, a területünkön Rücker akna lakóit is érinteni fogják a változások.
 •  Még soha ennyi közmunkás nem dolgozott Vasas-Somogy-Hird területén.. November utolsó két hetében a Start-munkaprogram keretein belül több mint százan végezték a munkát. Sok ismerős arccal találkoztam. A szervezési hiányosságok ellenére is eredményes volt a tevékenységük, meglátszott a közterületeken. Leginkább az árkokat tették rendbe és a közterületek takarítását, bozótirtását végezték el. Decembertől márciusig jórészt itt helyen oktatásban részesülnek és áprilisban folytatják a munkát.

Beszámoló_2

Amiben még nem sikerült előrelépést elérni:

 

 • A vasasi bekötőút melletti szeméttelep felszámolása
 • Hirdi közösségi ház kialakítása
 • Számos közterületet érintő felújítás

Lehet, hogy a fenti listából néhány dolgot kifelejtettem, de egy év alatt sok minden történt. Tudom, hogy e hosszú listát végigolvasva bizonyára Önök is fel tudnának sorolni legalább ennyi megoldásra váró feladatot. A megoldatlan problémákról nekem is van egy nagyon-nagyon hosszú, állandóan bővülő és sok-sok pénzt igénylő listám. Azon igyekszem, hogy ez a lista minél előbb rövidüljön. A közmunkásaink számos feladatot oldottak meg eredményesen, munkájukat elismerem és köszönöm. A településeinken az egyre eredményesebben, célratörőbben működő civil szervezeteink is jelentős mértékben hozzájárulnak az épületeink fenntartásához, ünnepeink méltó megünnepléséhez, rendezvények szervezéséhez, a közösségi élet fejlesztéséhez, tartalmas programok tartásához. Önfeláldozó, kitartó munkájuk dicséretet érdemel. Köszönöm a részönkormányzati tagok munkáját is.

 

Az év végéhez közeledve, belépve az adventi várakozás időszakába a közelgő ünnepek alkalmából magam és a részönkormányzatok tagjai nevében boldog, meghitt karácsonyt és szerencsés, egészségben eltöltött új esztendőt kívánok.

 

 

Huba Csaba

képviselő

Comments

comments