Visszaemlékezés

Ezúton szeretnénk megköszönni a Hirdi iskola nevelőinek és tanulóinak sok-sok munkáját, mellyel segítették, hogy Hirden két korábbi rendezvényünket ilyen szinten megtarthattuk. A két rendezvényről rövid ismertetést írtunk:

 

Nemzeti Ünnep: Március 15.

 

Szívet melengető s szemeket homályosítóan szép ünnepi műsorral készültek a Hirdi 4. osztályosok az 1848-a március 15-e emlékére.

Március 14-én a Hirdi iskolában összegyűlt szülők és vendégek, /kicsit szűkösen, mert Hirden zárt térben mindig szűkösen vagyunk/ de nagy örömmel vettünk részt az ünnepélyen. A Himnusz közös elénekelése után rövid vetítéssel mutatták be a forradalom előtti időket, a változásokat váró köznép életét és a reformokat megfogalmazó nemesség tetteit. A forradalom kitörésére Petőfi versekkel, idézetekkel a 12. pont elmondásával és Táncsics kiszabadításával emlékeztek. Majd az 1848-49-es Szabadságharc felelevenítése következett. A fiúk honvéd csákóban toborzó verbunkost jártak, majd magyar ruhás lányokkal együtt körtánccal vettek búcsút a csatába indulók.

Emlékeztek a szabadságharc győzelmeiről és a túlerő miatti fegyverletételről.

Egy-egy nemzeti színű szalaggal  átkötött barkával idézte meg Gróf Batthyányi Lajos első miniszterelnökünk és a 13 Aradon kivégzett honvéd tábornok emlékét. A Szózat közös éneklésével záródott az ünnepség.

 

„Ti drága magyarok, hős Hirdi katonák

Ti voltatok reményeink!”

 

Hősökre emlékeztünk!

 

2013.május 24-én du. 3. órakor megkondult a Hirdi temető kis lélekharangja. Ezzel kezdetét vette a megemlékezés, melyet Hird Településrészi Önkormányzata, valamint a „Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület szervezett az I. és II. világháborúban elesett „hősök” emlékére.

Ezen a május végi napon ismét összejöttünk, hogy fejet hajtsunk azok előtt, akik a két háborúban a legdrágábbat, életüket áldozták fel hazájukért, értünk.

Kis faluinkból 30-an tették azt, amit elvárt Tőlük a Haza. Elválva családjuktól, szeretteiktől, soha nem tértek vissza, idegen föld lett örök hazájuk.

Megemlékezésünket a Himnusz közös éneklésével kezdtük, majd az Asszonyklub vezetője Heiszler Istvánné köszöntő szavai után, Vincze Károlyné, Vargáné Kurucsó Angéla és Zóka Benjaminné klubtagok egy-egy megható versével, az Asszonyklub kórusa egy-egy dallal emlékeztek a „Hősökre”.

A megemlékezés az Általános Iskola tanulóinak műsorával folytatódott. Műsoruk most is, mint március 15-én igen szép és tartalma volt. Köszönet a tanító néniknek a felkészítésért.

Sokak szemébe csalt könnyeket Mesterné Strausz Emőke tolmácsolásban elhangzott szívhez szóló szomorú katonadal.

Végül a „hősök nevének felolvasása után a szereplő tanulók 1-1 szál fehér szegfűt helyetek el a márványtábla talapzatán.

Ezután a helyi civilszervezetek és a hozzátartozók is elhelyezték a kegyelet virágait.

Szép és megható megemlékezésünket a Szózat közös éneklésével fejeztük be.

 

Köszönjük a megjelenteknek, szereplőknek, hogy velünk együtt hajtottak fejet a „Hősök” emléke előtt, mert:

 

„Álmodtak ők egy új világot,

Álmodtak Ők egy új hazát.

De álmukat és életüket elrabolta

Az értelmetlen, rút halál. „

 

Még egyszer köszönjük mindenkinek a munkáját és megjelenését rendezvényeinken.

 

Szondi Józsefné és Békefi Ernőné

„Napsugaras Ősz” Asszonyklub tagjai nevében

 

 

Comments

comments