Vasas utca nevei

A utca: Kis utcácska (inkább köz) a Vasas nevű városrészben, a Bencze József utca és a Bethlen Gábor utca között [1979, 2003: ~, u]. Ezt az érdekes nevet – vélhetően – az elnevezők ideiglenesnek gondolták. Mivel a név a névhasználat során rögzült a vasasiak emlékezetében, ma már végleges és jó közterületi névnek tekinthetjük.

 

B utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a Bethlen Gábor utca és a C utca között [1979, 2003: ~, u]. L. még az A utca alatt is!

 

C utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a B utca és D utca között [1979, 2003: ~, u]. Az

utca nevére vonatkozóan l. A utca alatt!

 

D utca: É−D irányú utca a Vasas nevű városrészben, a C utcától K-re [1979, 2003: ~, u].

L. még az A utca névnél!

 

M utca: Kis utca a Vasas nevű városrészben, az R utca közelében [1973, 2003: ~, u].  Az ábécé M betűjéről kapta nevét.

 

R utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a Petőfi-akna közelében. Az 1973-as gyűjtés szerint Somogy területén van a helye. Népi neve: Kropek köz, Kovács Ferenc Kropekragadványnevéről. – A betűvel megnevezett utca nevének motivációját nem ismerjük. A névadás idején valószínűleg ideiglenes névnek szánták.

 

S utca: Utca a Vasas nevű városrészben, az R utca közelében [1979, 2003: ~, u]. Az ábécé S betűjéről kapta nevét. A roppant takarékos névadás indítékát nem ismerjük.

 

Bencze József utca: Utca a Vasas nevű városrész ÉK-i részén; mintegy folytatása a Bethlen Gábor utcának [1979, 2003: ∼, u]. A népi szóhasználatban: Bence utca. É-i része csak ún. félsoros utca.

Bencze József bányász (1899−1945) Hosszúhetényben született. 1920-tól volt tagja a bányász- szakszervezetnek. A pécsi MSZDP vezetőségi tagjaként egyik szervezője, irányítója volt a sztrájkmozgalmaknak. 1944 áprilisában letartóztatták, és Ricsére szállították. Innen a Gestapo 1944. október 22-én Dachauba hurcolta. Ott halt meg 1945. március 13-án. Utcát neveztek el róla Vasason és Hosszúhetényben.

 

Berkenyés utca: Utca a Vasas nevű városrész K-i részén, a Parcsin utca és a Kenderfonó utca között [1979, 2003: ∼, u]. Az utca közelében egykor berkenyefák álltak.

 

Bethlen Gábor utca: É−D irányú utca a Vasas nevű városrész központjában, a Szövetkezet utca és a Fenyő utca között [1979, 2003: ∼, u]. Ez az utca Vasas főutcájának számít. Az egykori Vasas falu a Pécs környéki kőszénbányászat bölcsője. A település neve azzal lehet kapcsolatos, hogy lakói vassal adóztak a pécsváradi apátságnak. A név a magyar vas főnév –s képzős származékából, a vasas melléknévből keletkezett.

Bethlen Gábor (1580−1629) Erdély fejedelme volt. Fő törekvése az erős központi hatalom megteremtésére irányult. Gyulafehérvári udvara jelentős szellemi központtá vált.

 

Bózsa István utca: Kis összekötő út, utca a Vasas nevű városrészben, a Mázsaház utca és a Szövetkezet utca között [1995, 2003: ∼, u]. Pécs város 1995-ös térképén szerepel ez az utcanév, de a 2003-as térképen Bózsai István utca alakban.

Bózsa István (1896−1932) bányász Hosszúhetényben született. 1919-ben vörös katonának jelentkezett, majd visszatért Hosszúheténybe. 1920 után kommunista csoportokat szervezett szülőfalujában. 1930-ban már tagja volt a KMP kerületi bizottságának mint a hosszúhetényi pártszervek képviselője.

 

Csarnok köz: Utca és átjáró (köz) a Vasas nevű városrészben, a Bethlen Gábor utca és a Szövetkezet utca között [1997, 2003: ∼, köz]. 291 Köz a régi tejcsarnok mellett.

 

Fenyő utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a Bethlen Gábor utcától É-ra [2003: ∼, u].

Új közterületi név. A fenyőfáról kapta nevét.

Gabona utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a Határ utca és a Bózsa István utca között [1979, 2003: ∼, u]. Régen itt csépelték a gabonát a vasasiak.

 

Gubér köz: Átjáró (köz) a Vasas nevű városrészben, a Szövetkezet utca és a Bethlen Gábor utca között [1979, 2003: ∼, u, köz]. Az ott lakó Gruber család nevéről.

 

Hajadon utca: Kis utca (köz) a Vasas nevű városrészben, a Legény utca és a D utca között [1979, 2003: ∼, u].  A hajadon: ’leánysorban levő, nem férjezett nő’ jelentésű  sza- vunkról.

 

Iskola köz: Manyi, azt hiszem te ott laktál, a könyvben nincs róla semmi, próbálj meg valamit összeszedni. (Köszi, Józsi)

 

Kenderfonó utca: Út és részben utca Vasas és Hird városrészek között [1982, 1988, 2003: ∼, u].  A Kendergyár mellett elhaladó út és utca neve. Az utca népi nevei: Fősőfalu, Kishird, Csiszta.

 

Kis köz: Köz, átjáró a Vasas nevű városrészben, a Bethlen Gábor utca és a Szövetkezet utca között [1982, 2003: ∼, köz]. Kis átjáró (köz) két nagyobb utca között.

 

Kút utca: Utca, köz a Vasas nevű városrészben; s a Szövetkezet utca É-i és K-i ágát köti össze [1995, 2003: ∼, u, köz]. Az utca és legelő szélén régen kút volt.

 

Legény utca: Utca a Vasason, a Hajadon utcától D-re [1979, 2003: ∼, u]. A névadás tu- datosságára vall, hogy itt egymás közelében van a Hajadon utca és a Legény utca.Régebben fiú kollégium volt itt, az utca lehet, hogy erről kapta a nevét. A legény: ’felserdült, házasságra érett, nőtlen férfi’ szavunkról is kaphatta nevét ez az utca.

 

Liget utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a Szövetkezet utcába torkollik [1979, 2003: ∼, u]. Nevét arról kaphatta, hogy szőlőskertek, gyümölcsösök és erdők, ligetek övezik az utcát. − A liget: ritkás erdő, amelyben tágas és füves tisztások is vannak.

 

Mérleg utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a Somoska utca és a Mázsaház utca között [2003: ∼, u]. Új közterületi név. A mérleg: ’valamely test vagy anyag súlyának mérésére való készülék’ jelentésű szavunkról. A névválasztást bizonyára a már meglevő Mázsaház utca neve indikálta.

 

Moha köz: Átjáró köz Vasas városrész É-i részén, a Szövetkezet utca és a Toboz utca között. A moha: ’apró, zöld növények szőnyegszerű tömege, ami északi fekvésű helyeken szaporodik’.

 

Nevelő utca: Utca a Vasas nevű városrészben, az Iskola utcától ÉK-re [1979, 1987, 2003: ∼, u]. A névadást motiválhatta a közeli iskola és az Iskola utca név.

 

Parcsin utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a Parcsin nevű határrész aljában [1979, 2003: ∼, u]. Az utca a szomszédos dűlőről kapta nevét. A Parcsin helynév [1862, 1878: ∼, szőlő 1860: ∼, „dézsmás szőlő” 1855:  Parcsina, Parcsina szántó, szőlő 1865, 1978, 1980: ∼, szántó, szőlő] bizonyára a porcsin’kövérfű’ vagy ’disznóporcsin’ növénynevünk parcsin tájnyelvi változatával van kapcsolatban; vagyis ’porcsinfűvel benőtt hely’ lehetett a régi jelentése.

 

 

Puskás Tivadar utca: Utca a Vasas nevű városrészben, a Bethlen Gábor utca és a Szövet- kezet utca között [1979, 2003: ∼, u]. Puskás Tivadar (1844−1893) a telefonközpont és a telefonhírmondó magyar feltalálója. Ő volt a multiplex kapcsolószekrény megalkotója is. 1893-ban helyezte üzembe vezetékes hír- és mű- sorközlő berendezését, telefonhírmondóját, amely a rádió elődjének tekinthető.

 

Somoska utca: Új utca a Vasas nevű városrészben, a Mérleg utcától K-re [2000, 2003: ∼, u]. A korábbi Somoska nevű szőlőhegy [1855: Somoska, szőlő és szántó] lankásabb részén nemrég új utcát nyitottak. Örvendetes, hogy a névadók az itteni határrész nevét választották utcanévül. Így egy újabb patinás és motivált utcanévvel gazdagodott a vasasi nevek rendszere.

 

Toboz utca: Utca Vasason, a Fenyő utcától Ny-ra. A közeli erdők felé vezet. A toboz ’kny’ köznévről.

 

Szövetkezet utca: Vasas városrész leghosszabb utcája, amely az egykori község belterületének Ny-i részében található, s a településrész D-i bejáratától a Cserkészpark nevű helyig terjed [1952, 1979, 2003: ∼, u]. A névadás indítékát nem ismerjük, bár nem zárható ki, a régebben a vashíd közelében lévő Takarék Szövetkezetből való elnevezése sem.

Comments

comments