HIT ÉS EGÉSZSÉG

A vallásosság a lelki egészség egyik fontos mutatója, számos vizsgálat igazolja a vallásosság, a vallási közösséghez tartozás egészségvédő szerepét. A hit, a vallás és az orvoslás évezredeken át igen szorosan összekapcsolódott. Részben ennek ellenhatásaként a mai orvoslásban a “világi dogma, világi hitvallás”, vált szinte kötelezővé, ami nem veszi figyelembe a spiritualitás és a kultúra alapvető szerepét az emberi “egész”-ség megőrzésében. Az utóbbi időben azonban egyre több figyelem fordul ismét ennek a kérdéskörnek a tudományos vizsgálatára. Például a WHO életminőség meghatározása a spiritualitás dimenzióját is magában foglalja. Igen fontos, hogy a spiritualitás, a hit, a vallás szerepe ne egyszerűen, mint egyfajta “gyógymód” térjen vissza az orvosi gondolkozásba, hanem az a szemlélet kapjon újra polgárjogot, hogy az ember nem csupán mechanikus tárgy, biológiai objektum, hanem a személyt kulturális és spirituális teljességében kell látnunk.

A spiritualitás és egészség kapcsolatáról folytatunk beszélgetést augusztus 9-én, pénteken 18 órakor a Kossuth Művelődési Ház Családi egészségvédelem klubjában. Előadó Dahn Nóra egészségfejlesztő-mentálhigiénikus. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A részvétel továbbra is ingyenes!

Comments

comments