Vélemény építményadóval kapcsolatban, a sorházak tekintetében.

Sokakat érint a sorházi ingatlanban élők építmény adó témaköre. Azért írtam így, mert az osztatlan közös tulajdon birtokviszonyt jelent, nem típust. Ezt régebben tudták. Típusa: sorház, ami a csoportház kategóriába tartozik, s ma is élő meghatározás.
“A fenti építmény lakásonként, lakóházanként elkülönítve nem vallható be”. A Pécs M. J. V. Polgármesteri Hiv. Adóügyi Osztálya által küldött levélből idézve. Komoly dilemma, akkor hogyan? A többi lakástulajdonossal? Majd ha akarja. Egyébként a meglévő adatok ismeretében, kirovással, kérdőív kiküldés- kitöltve visszaküldés.
Ez anno így ment, gond nélkül. A módszer, ami kiválasztásra került csodás.
Ahogy történt: össz. háznagyság alapján kiszámolt adómennyiség, leosztva tulajdoni hányadokra. /Esetünkben kimérték a lakásokat, ezeket összeadták, 4l6,49 m2, ez alapján számoltak adót, és osztották le tulajdonhányadokra. 2007 – 2012. között ki is jött 117.000.-ft, csak 2012-re 42.000.-ft. Így a ház adótartozása kb.700.000.-ft-ra jött ki/.
Ahogy kellett volna: össz háznagyság leosztva tulajdonhányadokra, és az alapján kiszámolni az adókötelezettséget. /4l6,49 m2 osztva tulajdonhányad, – Én 6 lakással számoltam az egyszerűség kedvéért, mert a vége úgyis ugyanaz. 2012-re kijött volna lakásonként 13.880.-ft. Visszamenőlegesen pedig alig lett volna fizetési kötelezettség, mivel volt 80, ill. 65 m2 alatti adómentességi kedvezmény. Tehát a háznak jóval kevesebb lett volna a fizetnivalója/.
Milyen jogszabály dönti el, hogy melyik számítási módot kell választani? Minden lakás csak 2012-re l40 m2 után fizetett, pedig a legtöbbjük alig 65 m2. /Akié nagyobb, az belső körben rendezte volna a különbözetet/.
Na de kérem ez nem palota, csak egy sima 6 lakásos sorház! Ilyen módon nem is szabadott volna sávos kirovást alkalmazni, csak az utóbbi számítás szerint, vagy kimért adatok alapján. Ezen kívül senki nem élhetett jogaival a kedvezmények tekintetében, mint pld. gyermekek száma, jövedelmi határok figyelembevétele.
Csak méltányosság, vagy részletfizetési kérelem, ami csak adható. /középkori, földesúri módszerek./ A város szépen beáldozott mindent a bevétel oltárán, karakán módon. Ha korrekt adókirovás lett volna, többen rendezték volna kötelezettségüket minden reklamáció nélkül.
Mert feltételezem ez az eljárás vonatkozott az összes ilyen típusú ingatlanra. Ebből csak Vasason van legalább 3 utca, és Somogyban is, bár ott nem tudom mennyi. Ez egy utcában /nálunk kb. 8 tömb, cca. 40 lakással./
Ezen számítási mód szerint még a 2013. évi rendelet alapján sem jár senkinek mentesség, pedig az önálló ingatlantulajdonosoknak igen. Ezt diszkriminatívnak tartom, s szerintem sérti a jó erkölcsbe, és a jogszabályalkotásba vetett hitet. S még a megváltozott, 2013-as jogszabályt sem ismertették széleskörűen, adjunk be új bevallást, vagy automatikusan változtattak volna. Mindenki jöjjön rá magától. Ez kinek lett volna a dolga? A legtisztább lenne központilag minden lakóegységet kimérni /hisz jó párnál már megtörtént/, még akkor is, ha ez plusz költséggel jár is. Ezen tisztázatlan okok miatt is forgalomképtelenek az ingatlanok.
A társasházi ötlettel kapcsolatban szerintem csak lakógyűlés dönthet ezen tulajdonosok körében. Nem hiába nem lépett eddig ezen kör jó része, hiszen igen vegyes a lakóközösségek köre. Senkinek nem hiányoznak a víz- és hulladékszállítás költségeinek ismert anomáliái, plusz közös költségek, amikről hallani. Megint ki fizetne?
Egy idő után már az sem, aki az eddigieket nagy nehezen rendezte. Egyelőre én ezt nem erőltetném, kötelezni meg feltételezem, egy lakókra negatív hatással bíró új rendelkezést talán még sem kellene. Tudom, minden területen vannak problémák, de mégis törekedni kéne igazságos megoldások keresésére.
Olvastam az előző számban e tárgyban írtakat, tisztelem a törekvéseket, s tudom, nem-igen rajta múlik a megoldás.
Nem tudom túltenni magam a történteken, a méltánytalanság érzése megmaradt, a bizalmam megrendült.

Tisztelettel: Egy sorházi lakó

Comments

comments