A „NAPSUGARAS ŐSZ” Asszonyklub Egyesület 2013. 05. 11-én ünnepelte 10. éves évfordulóját.

Egyesületünk története 2003. április 30-án kezdődött egy anyák napi rendezvénnyel, ahol köszöntőt mondott Tóth Mihályné Incike a részönkormányzat vezetője, majd tájékoztatót tartott a tervezett Hirdi Asszonyklub megalakulásáról. A rendezvényen szép számmal jelentek meg a hölgyek, fiatalok, idősek egyaránt. Az asszonyklubunk 2003. május 17-én alakult meg, Tóthné Incikének nagyon sok köszönettel tartozunk, hogy inspirált bennünket. Igaz, akkor nem sok jóval kecsegtettek bennünket, hogy már több ilyen próbálkozás is volt, és nem sokáig tudtak fennmaradni. Mi megpróbáltuk ez megcáfolni és kisebb zökkenőkkel sikerült is. Nem mondom, hogy ez mindig könnyű volt, mivel a mi korunkban már sokkal érzékenyebbek vagyunk, mint fiatalabb korunkban, ennek ellenére megéltük, hogy a l0 évfordulót ünnepeljük. 2003. november 17-én alapító okirattal egyesületté alakultunk. Az egyesületünket 2004. 05. 05-én bejegyezték a cégbíróságon. 38 fő volt az induló létszám azok közül 24-en most is tagjaink. Új tagok jöttek és jönnek, így jelenleg 32 fő tagunk, és 4 pártoló tagunk van. Az egyesületünknek nevet is kellett adni. Sok javaslat volt, de ami mindenkinek tetszett és azóta már sokszor sok embernek tetszett, ezt Mozolainé Margitkának köszönhetjük. Megpróbálom ezt a 10. évet egy rövid összefoglalóval elmondani mi is történt velünk. Első évben klubként működtünk. Megállapodtunk, hogy minden hónap harmadik hetében jövünk össze. Az összejöveteleinken igyekeztünk az együtt töltött időt hasznosan eltölteni. Megünnepeljük a névnapokat, a kerek /50,60,70/ születésnapokat, orvosokat, természetgyógyászokat, novellaírót, mediátort és még sok más érdekes embert hívtunk meg előadások megtartására. A kezdeti időben nagyon sok mindent sikerült megvásárolni önkormányzati segítséggel: Sörpadok, asztalok, szétnyitható fa székek, hangosító berendezés, egy nagy szőnyeg, music center, 2 db. szoba kerékpár, l taposó, asztalterítők, tányérok, evőeszközök egyéb konyhai eszközök. NCA pályázati pénzből számítógépet, nyomtatót, hűtőszekrényt, kávéfőzőket, laptopot, vásároltunk. Minden évben a Pécs Megyei Jogú Város által kiírt pályázaton is nyertünk kisebb, nagyobb összeget, melyből rendezvényeinket, a március 15-ét, a hősök napját, a kiállításokat finanszírozzuk. A településrészi önkormányzattól is minden évben kaptunk, és kapunk támogatást. A 2012. évben a kapott támogatásból és saját erő hozzáadásával sikerült minden tagunknak egyforma blúzokat vásárolnunk.

Minden évben kirándulást szerveztünk. Első ízben Gödöllőn és Máriabesnyőn jártunk. Utána igyekeztünk megismerni és bejárni hazánk gyönyörű tájait, de jártunk Ausztriában, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában. Sok-sok felejthetetlen élményben, látnivalóban volt része kis csapatunknak. Nem szeretném kihagyni, hogy kezdetben sok jó tanáccsal látott el a Pécsváradi Nyugdíjasklub titkára Rozika. A nyugdíjasklubbal azóta is együttműködünk, mi több ízben kaptunk meghívást és ők is voltak nálunk. Sok-sok segítséget kaptunk a Nagypalli Egyesületektől Bércesné Erzsikétől, menyétől és az egyesületek tagjaitól. Az ügyes kezek kiállításában tevékenyen részt vettek. Felejthetetlen szép emlék maradt számunkra a „Miénk a Város” vetélkedő, a három település Somogy-Vasas-Hird egyesületei olyan összefogással vettek részt, mely úgy gondolom példamutató volt. Igaz kicsit keserű szájízzel végződött, mert, a negyedikek lettünk, de így is megmutattuk, hogy összefogással mire voltunk képesek. Nemrég elővettem a „Miénk a város” anyagát, és a szöveges résznél felhasználtam, hogy 977-től Hird pontosan 1000 évig volt önálló település. 1977. áprilisában Pécshez csatolták, így a legkeletibb városrész lettünk és megmaradtunk, mint régen faluként működve. A kulturális élet biztosítását a Nőegylet és a mi egyesületünk adják. Sajnos Hird a legmostohább körülmények között kénytelen lebonyolítani rendezvényeit, mivel nem maradt művelődési házunk.

Településünkön idén ötödik alkalommal rendezzük meg kiállításunkat. Eddig művészeti kiállítást, Kézimunka és ügyes kezek, Fotó és régi mesterségek felelevenítése, Hirdi kiskertek terméseinek kiállítása és kóstolója kiállításokat rendeztük meg. A vendégkönyvünk tanúsága szerint kellenek ezek a kiállítások. Minden alkalommal az iskola, és óvoda gyermekei és nevelői is meglátogatták a kiállításokat. Itt szeretnék köszönetet mondani a férjeknek, akik önzetlenül segítenek a rendezvények munkáiban. Egyesületünk felvállalta, hogy minden évben megrendezi a március 15-i ünnepséget, májusban a hősök napját, részt vesz a falunapon. Minden évben felvállaljuk az idősek karácsonyának megrendezését. Az Adventi koncerteken részt vesz kórusunk, amely megalakulása rendhagyó módon történt, az első időben a havi összejöveteleken csak a magunk kedvtelésére énekelgettünk. Hálás szívvel mondunk köszönetet Szondiné Piroska ének tanárnőnek, hogy vállalta az énekkar vezetését, így kaptunk és kapunk lehetőséget a fellépésekre. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a klubtagoknak önzetlen munkájukért. Megköszönöm a vezető társaim segítségét, úgy gondolom, hogyha nem lenne példás összefogásunk nem jöttünk volna ma el ide, hogy a 10. éves évfordulót megünnepelhessük. Szeretnék köszönetet mondani férjemnek, családomnak, hogy segítik munkámat, nélkülük talán nem lett volna erőm eddig mindezt felvállalni. Végezetül egy idézettel fejezem be visszaemlékezésemet: Kalkuttai Teréz Anya

 

Bölcsesség című versével

 

Adni kell, adni, minden odaadni,

Munkát, erőt, életet,

Pénzt, ruhát és kenyeret.

Könnyet, mosolyt, simogatást,

Jó szándékot, jó akarást,

Imádságot, egészséget,

Melegséget, élő hitet.

Odaadni akárkinek,

A legelső nincstelennek.

Szeretetet adni……adni,

S érte semmit sem kívánni.

Heiszler Istvánné

Egyesület elnöke

Comments

comments