Iskolai közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelési törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.

 

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolások megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat pedig életük során jól hasznosítsák. Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely az egyén személyiségének fejlesztése mellett a közösség érdekét is szolgálja, valamint a pályaorientációban is fontos szerepet tölthet be. A témával kapcsolatban lapunkat Ágoston Gabriella a Baranya Megyei Önkéntes Centrum munkatársa tájékoztatta.

 

Mi is az önkéntesség és a közösségi szolgálat közti különbség?

Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás és ezen belül a karitatív tevékenység része, amely az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az önkéntességben juthat kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” mindazokért, akik a segítségnyújtás érintettjei. Ebből következik, hogy az önkéntes munkavégzés olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.

A köznevelési törvény szerint a „közösségi szolgálat (…) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.

A közösségi szolgálat és az önkéntesség nem azonos fogalmak. A két fogalom különbségei terén a legfontosabb elem a motiváció, a tevékenység végzésére vonatkozó belső indíttatás kiemelése, hiszen az önkéntes tevékenység a személy szabad akaratából valósul meg, nincsen semmilyen külső kényszerhez kötve, és végzéséért sem várható el semmilyen anyagi előny vagy ellenszolgáltatás. A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, amelynek végzése során csak a tevékenység kiválasztásában valósulhat meg a szabad döntés, ugyanakkor az érettségi előfeltételeként valóban nem érdek nélküli. A közösségi szolgálat lehet kötelező, mert ennek pedagógiai tartalma pontosan a szociális érzékenység erősítése. Nem tekinthető az önkéntesség klasszikus esetének, bár sok elemében azonos azzal. Kiindulópontnak, bevezető lépésnek tekinthető a valódi önkéntes tevékenység végzésének irányába, melynek szerepét nem szabad alábecsülni.

 

A közösségi szolgálat a következő tevékenységek elvégzésével valósítható meg:

egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben, szociális-, oktatási-, kulturális-, közösségi-, környezet és természetvédelmi-, katasztrófavédelmi tevékenység, illetve közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel.

 

A közösségi szolgálat megszervezése és lebonyolítása az iskola és a fogadószervezetek együttműködésével valósul meg. A projekt során a tanulók nem egyszerűen adnak valamit, hanem sokat kapnak azoktól, akikkel együtt tevékenykednek. Nagyon lényeges eleme a programnak, hogy minden mozzanatában a kölcsönösségre és együttműködésre építsen. Az iskolai közösségi szolgálat a tanulók későbbi önkéntes tevékenységének alapját képezheti.

Várjuk nem csak a fiatalok jelentkezését itt helyben, további kérdéseikkel keressenek személyesen, vagy telefonon:

Nagy Emese önkéntes és szakmai koordinátor

Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Ház

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.

Tel: 06 72 337 838

E-mail: nemeset@kobeko.hu

Web: www.kobeko.hu

Comments

comments