INFORMÁCIÓ szociális ellátások – aktív korúak ellátása

INFORMÁCIÓ szociális ellátások – aktív korúak ellátása – FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRÓL

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására való jogosultság, pénzbeli ellátásként foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg az aktív korú munkanélkülieknek, melynek jogosultságát évente felülvizsgálják. Annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni.

 

Amennyiben a jogosult számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, és az illető a 30 nap munkavégzést egyéb módon nem tudja teljesíteni (egyszerűsített foglalkoztatás, háztartási munka), akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.

A közérdekű önkéntes tevékenység igazolásának kiállításához 30 nap tevékenységet szükséges igazolni, ehhez napi 4 órás foglalkoztatás ajánlott Pécsett, melyet egy éven belül kell teljesíteni.

Fogadó szervezet lehet a minisztériumban regisztrált civil szervezet. Itt ugyanazok a munkavédelmi előírások vonatkoznak a közérdekű önkéntes munkát végző személyre, mint egyéb foglalkoztatási formáknál (pihenőidő, védőfelszerelés, stb.). Ezeket a feltételeket a foglalkoztató szervezetnek biztosítania kell.

Az önkéntes személy köteles a Munkaügyi Központtal együttműködni, jelentkezési kötelezettségének eleget tenni, közfoglalkoztatásba való bevonás esetén a felajánlott munkát elfogadni. Ellenkező esetben, egy teljes évre elveszti az ellátásra való jogosultságát!

Bővebb információ:

a városi és megyei lehetőségekről:

Knyihár Éva, Baranya Megyei Önkéntes Centrum vezetője

7624 Pécs, Szent István tér 17.

Tel: 06 72 210 794; 06 20 263 7659,

E-mail: onkentespecs@gmail.com

Web: www.bmoc.hu

és a helyi lehetőségekről:

Nagy Emese önkéntes és szakmai koordinátor

Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Ház

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.

Tel: 06 72 337 838

E-mail: nemeset@kobeko.hu

Web: www.kobeko.hu

Comments

comments