Bántja a vasasiak szemét a szemét

Az eltelt hónapokban sokan megkerestek a Bencze József utcai fakivágások és a bekötő út melletti szemétlerakás ügyében. A nagy érdeklődésre való tekintettel igyekszem kimerítő tájékoztatást nyújtani a két esettel kapcsolatban.

A Bencze József utcai régi meddőhányó vagy közismert nevén „sturc” területén a tél során fakitermelés folyt.  Egyik napról a másikra megjelentek az erőgépek és a láncfűrésszel felszerelt munkások, megkezdték a fák kivágását. Az első bejelentés után próbáltam tájékozódni, hogy vajon ki rendelte meg a fák kivágását, ki a terület tulajdonosa és vajon rendelkezik-e vágási engedéllyel? Ez a Bencze József, Parcsin utca és a sturc közepén kelet-nyugat irányban húzódó egyenes által határolt terület, melyet a vízfolyás választ két külön helyrajzi számú telekké két magánszemély tulajdonában van. A magánszemélyek nem helyi illetőségűek az egyik Bogádon, a másik Pécsen lakik. Ők adtak megbízást egy vállalkozónak a fakitermelésre. A helyszínen járva személyesen meggyőződtem arról, hogy a vállalkozó birtokában voltak a vágási engedélyek. A bejelentésemre a városüzemeltetést végző Biokom szakemberei is ellenőrzést tartottak a helyszínen. Sikerült telefonon beszélni az egyik tulajdonossal is. Arra kértem – lévén, hogy más lehetőségem nem volt – hogy a fakitermelés során lehetőleg hagyjanak meg néhány fát a természet megóvása érdekében, illetve a munkájuk végeztével a területet rendezve hagyják el.

A nagyobb felháborodást a vasasi bekötőút mellett található, bontási törmelékből magasodó szemétdomb váltotta ki. A területet egy magánszemélytől vásárolta meg egy épületek bontásával foglakozó cég. A város hivatalos térképein ez a terület „Szemétlerakó” elnevezéssel van ugyan ellátva, de ilyen mennyiségű és összetételű hulladék lerakása nem  megengedett. (Elképzelhető, hogy régen ez lehetett Vasas község szemétlerakója?)

A cég nem ismeretlen előttünk, mert Szabolcsi Bontó Kft. néven már az elmúlt években is hatalmas mennyiségű bontási törmeléket raktak le a 6-os útról Bogád irányába haladó átkötő út mellé. Ide került lerakásra több pécsi bontott építmény törmeléke. (B52 Diszkó és a körülötte lévő épülettömb, Boccaccio diszkó épülete, a Zsolnay negyed bontási törmeléke, AGORA telep stb.)  A Környezetvédelmi Felügyelőség hatósági eljárást folytatott le, melynek során a jogsértő magatartás megszüntetésére, valamint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelező határozatot adott ki. Az említett céggel szemben jelenleg felszámolási eljárás van folyamatban. Úgy tűnik, a szemét ott fog maradni.

A cég új néven folytatja „áldásos” tevékenységét, ma már Profi Bontó Kft. néven. A vasasi területet telephelynek jegyeztették be és hatalmas teherautóikkal most Vasas határát elcsúfítva a POTE 400 ágyas klinika és a Megyeri úti szennyvíztelep stb…. bontási törmelékét rakják le.  November 26-án képviselőként közérdekű bejelentést tettem a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. A Felügyelőség január 8-án kelt levelében közölte számomra, hogy a tényállás tisztázása érdekében  nyilatkozatra felhívó végzést adott ki, melyben kötelezte a céget arra, hogy nyilatkozzon a bontási hulladék elhelyezési céljáról, mennyiségéről és származási helyéről. A Kft. nyilatkozata alapján „az ingatlanon a saját tevékenységéből származó inert hulladékok átmeneti deponálását végzi, későbbi hasznosítás, illetve ártalmatlanítás céljából”. A felügyelőség levele azt is tartalmazta, hogy a „Felügyelőség részéről intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel.”

Úgy gondoltam, nem kellene megvárnunk, hogy ez a cég is felszámolás alá kerüljön és a hulladék ezen a helyen átmeneti deponálás címén véglegesen itt maradjon, ezért megkerestem a Felügyelőség h. vezetőjét. Azzal érveltem, hogy „átmeneti deponálás” meglehetősen tág fogalom, időben nem behatárolható és a novemberi bejelentésem óta  több száz köbméter nagyságrendű további hulladék lerakása is megtörtént. A szállító járművek folyamatosan sarat hordanak fel az útra és ez balesetveszélyes. Nem tapasztaltam, hogy a Felügyelőség a bejelentésem óta ellenőrizte volna a Kft. hulladékkezelési tevékenységét.  A vezető közölte, hogy február 20-i dátummal határozatban szólítják fel a Kft.-t a jogsértő magatartás megszüntetésére.

Február 20-án a PécsTV is forgatott a helyszínen, ahol néhány vasasi lakos is jelen volt. A cég tulajdonosa azt az ígéretet tette, hogy péntekre (febr. 22.) egy mobil betondarálót fognak üzembe helyezni a helyszínen, ahol az összes hulladékot két hét alatt (?!) le fogják darálni és azt útalapba építhető  termékként eladják, elszállítják. Számomra nem volt meggyőző az általa felvázolt munkafolyamat, már csak azért sem, mert ha ez a közeljövőben valóban megtörténne – amit nehezen tudok elképzelni ismerve a Kft. múltját – kilátásba helyezte, hogy további bontásból származó hulladékot is ezen a helyszínen kívánják deponálni és feldolgozni.

Vasas és környéke természeti értékekben gazdag, szép helyen fekszik. Ez nagy értéke a településnek.  Ebbe a tájba nem illik bele egy bontási törmelékekkel teli szemétlerakó.

Huba Csaba

Comments

comments