Önfoglalkoztatást támogató kezdeményezés

Magyarországon régi hagyománya van az önfoglalkoztatásnak, melynek célja az volt, hogy a családi gazdaságot erősítse, a munkahelyen megtermelt jövedelmet kiegészítse, nagyobb anyagi biztonságot teremtsen azok számára, akik vállalták a többletmunkát.

Mára rosszabb lett a helyzet, az önfoglalkoztatás sok esetben a megélhetés forrásává vált munkahelyet jelent az érintettek számára.

Az Építő közösségek a családokért projekt keretében a Napüdvözlet Egyesülettel karöltve szakértők és gyakorlati szakemberek segítségével önfoglalkoztatóvá válást segítő programot hirdetünk és valósítunk meg. Programunk arra a fontos alapelvre épül, hogy vegyük kezünkbe a sorsunkat, alakítsuk és építsük azt úgy, hogy fenntartható, közösség által támogatott és megerősített munkavégzésre épüljön. Az önfoglalkoztatóvá válásra felkészítő programunk 14 alkalomból áll, havi rendszerességgel 3 órát töltünk együtt. A foglalkozásokon, többek között az alábbi témákról esik szó:

–         az önfoglalkoztatás, mint életesély – lehetőségek, kockázatok a mai jogi, gazdasági környezetben – jogi, adózási feltételek, sikerek és kudarcok

–         az önálló vállalkozóvá, kistermelővé válás jogi keretei

–         vállalkozói életpálya feltételrendszere, működése egy sikeres virágkertész útjának bemutatásán keresztül

–         csere és szívességi kereskedelem

–         a kiskertekben megtermelt termékek piacra jutásának feltételrendszere – a helyi piacok működtetése

–         háztartásgazdasági tanácsadás – háztartási praktikák

–         szövetkezeti együttműködés jogi, szervezeti keretei, lehetőségei

–         gyümölcstermesztés és feldolgozás

–         állattartás, mint megélhetési forrás

–         zöldségtermesztés, feldolgozás, befőzési, tárolási tanácsok, technikák

A szervező szeretettel várja mindazokat a sorsukat már saját kezébe vett és kezükbe venni szándékozó lelkes érdeklődőket, akik nyitottak új ismeretek befogadására, gyakorlati tapasztalataik megosztására, akik egy közösség támogató segítsége és ereje révén lendületet, biztonságot várnak és kapnak. A program kezdete: 2012. április.

Jelentkezni lehet: Sólya Mónikánál a 06/30/311-8010-es telefonszámon, vagy a napudvozlet@gmail.com e-mail címen.

Schleich Mária

Comments

comments