Családi napközi Vasason

Kisgyermekes szülők figyelem!

Várhatóan januártól családi napközi indul Vasason a volt gyógyszertár épületében!

Hiánypótló szolgáltatással javul a kisgyermekes szülők helyzete várhatóan 2013. januárjától, amikor is kettő 5 fős csoporttal 20 hetestől 4 éves korú gyermekeket befogadó családi napközi indul a Bethlen Gábor u.8. szám alatt.

Mint az már (talán) köztudott, a volt gyógyszertár épületét egészségmegőrző egyesületünk vette birtokba 2010 októberében. Akkor álmodtuk meg, hogy az épület egyik felében, a szolgálati lakás részben kisgyermekes intézményt szeretnénk működtetni. Két fő motivációs tényező befolyásolt bennünket e döntésünkben. Az egyik az volt, hogy buszon utazó társainknak szemet szúrt, hogy a hajnali járatokon alvó kicsi gyermekekkel utaznak az édesanyák a városi bölcsődékbe és szerettek volna a körülményeiken javítani. A másik ok, hogy az egyesületünk kisgyermekes intézményben gondolkodott/ gondolkodik az pedig az, hogy úgy érezzük, minél korábbi életkorban szembesülünk az életmódváltás szükségességével, annál jobbak az esélyeink a testi és lelki egészségre, harmonikus, sikeres és boldog életre. Szeretnénk tehát „megfertőzni” a kisgyermekeket és a szüleiket a mozgás, a természet-szeretet, az egészséges táplálkozás, a hagyományok, az értékek tiszteletén, a versengés, a fogyasztás helyett az együttműködés, az elfogadás, a természet erőit nem kizsigerelő fogyasztás eszmerendszerén alapuló gondolkodás lehetőségével.

Mint az a fotókból is látható, gőzerővel folyik az épületrész szakszerű felújítása, melynek forrását 10 milliós pályázati keretösszeg biztosítja. A kisgyermekes intézmény fenntartói jogát gazdasági megfontolásokból (normatíva kedvezmények) a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak adta át egyesületünk, ám tekintettel arra, hogy a pályázati önrészt (500.000.-forintot) magunk biztosítottuk a szakdolgozók kiválasztásába és a szakmai munka szervezésébe szabad kezet kaptunk.  Az épületrész a pályázott összegből teljesen megújul. Az összes nyílászáró, fűtési, elektromos, burkolatrendszer cseréjét, az akadálymentesítést követően barátságos, a bölcsődés korú gyermekek igényeit messzemenően figyelembe vevő berendezésre kerül sor. A korszerű épületben a terveink szerint 2 szakképzett, helyben lakó csoportvezető fogja várni a gyermekeket. Munkájukat önkénteseink is segítik. Az egyik gondozónő jelöltünk jelenleg is e területen dolgozik, a másik szakember jelöltünk sokoldalúan képzett „angyal”, aki sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására is képesítéssel és belső adottságokkal rendelkezik.

Mivel a családi napközi intézménye –bár 16 éve a gyermekvédelmi törvény által bevezetett közszolgáltatás- sajnos kevéssé közismert, ezért álljon itt némi ismertető: A családi napközik bölcsődei, óvodai és iskolai napközis ellátásban nem részesülő, 20 hetestől 14 éves korú gyermekek nem közoktatási célú ellátása, életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást biztosítja. Az imént kifejtett alapszolgáltatáson túl a családi napközi speciális tanácsadást, időszakos gyermekfelügyeletet nyújthat és más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Esetünkben a pályázat korlátai miatt mindkét csoport kisgyermekeket (20 hetestől 1 éves korúakat) fogad majd és az egyik csoport speciális és hiánypótló lesz az egész városban, mivel sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására is képesítéssel rendelkezik majd.  A családi napközik történetét illetően elmondható, hogy kezdetben elsősorban magánszemélyek és alapítványok, egyesületek nyújtottak ilyen szolgáltatást, majd a kisebb települések önkormányzatai és a kistérségi társulások ébredeztek és bölcsőde és napközi-pótló intézményként alakítottak ki családi napköziket. Az így létrehozott napközik hálózatba szerveződtek, mely előnye a megfelelő szakmai irányítás, szakszerű helyettesítés feltételeinek megteremtése volt. A nagy létszámú bölcsődei és óvodai csoportokkal szemben a családi napközik családias, személyre szabott szolgáltatást, törődést tudnak nyújtani, ezért egyre kedveltebbek, különösen azok, melyek pluszszolgáltatásokkal (gyermekfelügyelet, játszóház, nyári táborok, hétvégi családi programok, zenei, nyelvi lehetőségek) színesítik a repertoárjaikat. Az elmúlt 16 év gyakorlata bebizonyította, hogy a bölcsődehiányt, a nem tanköteles korúak (5éves korig) gondozási igényeit és az iskoláskorúak tekintetében a napközi hiányt kiválóan pótolja a családi napközi rendszer és méltó színvonalú kiegészítő intézményrendszere a bölcsődei, óvodai és iskolarendszernek.

Bízunk abban, hogy településünkön is közkedvelt és népszerű lesz e szolgáltatás és javítja a kisgyermekes szülők komfortérzetét, elhelyezkedési esélyeit és a településhez kötődését.

Amikor a pályázat készült (több mint egy éve) Kovács Katalin tagunk a védőnőtől hosszú listát kapott azon szülőkről, akiknek gyermekei a családi napközi szolgáltatást életkoruknál fogva potenciálisan igénybe vehetik majd. Reméljük, hogy sok szülő gondolkodik majd úgy, hogy szívesebben hozza a gyermekét helybe, szép környezetbe, családias, színvonalas szolgáltatást nyújtó napközinkbe, mint a nagyvárosba.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését az alábbi telefonszámon: 06/30/5128820 (Fuschné Tamási Marianna)

Szőts Rózsa egyesületi elnök

Comments

comments