BESZÁMOLÓ

Október hónapban telt le a választási ciklus fele, így szeretném Önöket tájékoztatni arról a munkáról, amit a választások óta, az eltelt két esztendőben elvégeztem. A város 2011. és 2012. évi költségvetésének összeállítása rendkívül nehéz feladatot jelentett az apparátus és a városvezetés számára. A súlyos adósságállomány leküzdése, a napi anyagi gondok nem sok mozgásteret adtak a tervezésnél. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez számos költségcsökkentő és bevételt növelő intézkedést is meg kellett hozni. 2011-ben már veszélybe került a részönkormányzatok támogatása és a választókörzeti keret is. Ez Vasas-Somogy-Hird körzetre rendkívül hátrányos lett volna. Közreműködésemmel sikerült mégis megtartani, sőt kissé növelni e támogatási összegeket. Nagyon nehéz ma bármit is tervezni, megvalósítani. A pénzeszközökhöz csak a nyár elejétől, ütemezve juthattunk hozzá és nagyon gyorsan kellett cselekedni, mert november vége után már semmiféle kötelezettség nem volt vállalható. Ez az adóság-prés talán a jövő évtől enyhülni fog, ha az állam Pécs város adósságának egy részét (40-70% ?) is átvállalja. A súlyos nehézségeket figyelembe véve eredményesnek ítélem meg az eltelt időszakot.

Az újság terjedelmi korlátai miatt csak felsorolásszerűen ismertetem az elvégzett feladatokat:

 • Pécs-Vasas, Pécs-Somogy és Pécs-Hird Településrészi Önkormányzatok vezetése, kapcsolattartás a részönkormányzati tagokkal, , információ gyűjtés, fogadóórák mindhárom településen
 • Városfejlesztési és Kommunális Bizottság munkájában történő részvétel
 • Kossuth Művelődési ház felújításához anyagbeszerzés (170 eFt)
 • Kodály Művelődési ház tetőjavítás, belső javítási munkák (460 eFt)
 • Vasas, Parcsin utcai lépcső felújítása (600+525 eFt)
 • Vasas, Kút és Gabona utca árvíz utáni kavicsozása (144 eFt)
 • Vasasi játszótér  felújítása (Procter & Gamble és a CBA támogatása) 1 MFt
 • Játszóterek  részleges javítása
 • Belvárdi vízfolyás medrének részleges tisztítása
 • Vasasi bekötőút padkázása, árokásás, kátyúzás
 • A vasasi és hirdi temetői parkolók kavicsozása
 • Vasasi temetőbe lélekharang készítése
 • A vasasi volt mozi romos épületének elbontása, terület rendezése
 • Vasas, Szövetkezet utcai romos ház lebontása
 • Hirdi Faluház tornyában feljárat elkészítése, automata harangozó berendezés létesítése, bejárat rendezése 350 eFt, toronyablak rácsozás, bádogozás, festés  200 eFt
 • Hirdi szabadtéri közösségi tér és színpad kialakítása közösségi munkával, anyagköltség (617 eFt)
 • Vállalkozók helyett továbbra is a helyi közmunkásaink végzik a közterület fenntartást, létszámuk 2 hónap időtartamra 10 fővel kibővült. Jelentős mennyiségű közterületi munka elvégzése megtörtént.
 • Közmunkások részére 2 db. Husqvarna fűkasza és kéziszerszámok vásárlása (500 e Ft)
 • Somogy, Kőbánya utcai útbeszakadás helyreállítása
 • Az ISPA II/A és III projektek kapcsán a garanciális hibák folyamatos feltárása, javítások intézése.
 • Vasas, Liget utcai híd átépítése
 • Vasas, Legény utcai akna tömedékelése
 • Vasas, Bencze J. utcai csapadékvíz árok, áteresz karbantartás
 • Hird, Tátika utca csapadékvíz elvezető árok (lakossági kezdeményezésre)
 • Kátyúzási munkálatok mindhárom településen
 • Hird, Hirdi úti árok és padka rendezés  (Közútkezelő)
 • Somogyi veszélyes fák kivágása
 • Somogy, Őrmezei úti út, árok és áteresz javítás.
 • Vasasi óvoda játék és lambéria beszerzés (50 eFt)
 • Szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése (Hird, Vasas)
 • Települések virágosítása (közmunkások)
 • Közmunkások munkájának irányítása, munkafeltételek megteremtése (2.910 eFt)
 • Helyi újság („Sok Hírünk Van”) támogatása (340 eFt), lakosság folyamatos tájékoztatása
 • 25 helyi civil szervezet-szerveződés támogatása (2.510 eFt), kapcsolattartás
 • 3 óvoda támogatása, kapcsolattartás (280 eFt)
 • 3 iskola támogatása, kapcsolattartás (750 eFt)
 • 2 db Idősek otthona támogatása, kapcsolattartás (120 eFt)
 • Bányásztörténeti Alapítvány könyvkiadásának támogatása (100 eFt)
 • Kodály, Kossuth és Berze Nagy János Műv. házak fenntartásának átadása civil szervezeteknek
 • Buszközlekedéssel kapcsolatos lakossági panaszok megoldása
 • Az iskoláink megtartása a csökkenő gyereklétszám ellenére
 • Karácsonyi, bányásznapi és állami ünnepek megtartása civil szervezetekkel.
 • Hird, Vöröshegy utcai árok, vízelnyelő, áteresz létesítése. (913 eFt)
 • Somogy, Sas utcai  alsó nyúlvány aszfaltozása (276 eFt)
 • Vasas, Berkenyés u. részleges aszfaltozása és teljes mart aszfaltozása (1.268 eFt)
 • Berkenyés utcai gyalogos híd javítása
 • Kossuth Műv. ház részleges felújítása (Polgármesteri és képviselői keretből, 1 MFt)
 • Muromi Szent György napi rendezvényhez tereprendezés (100 eFt)
 • Iskola köz aszfaltozása (1.468.eFt)
 • EURAKVILO Gyermekonkológiai Alapítvány támogatása (10 eFt)
 • Sas utcai  felső nyúlvány mart aszfaltozása (184 eFt)
 • Családi Napközi létesítéséhez pályázati önrész támogatás (100 eFt)
 • Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány könyvkiadás támogatása (100 eFt)
 • Csapadékvíz árkok, útpadkák karbantartása
 • Széna és Pajtás utcák közötti útszakasz mart aszfaltozása  (500 eFt)
 • Muromi utak mart aszfaltozása
 • Vízvezeték és csatorna hálózat létesítése kieső helyeken (előkészítés alatt)
 • Sikerült elérni, hogy a  házi szennyvíz átemelő szivattyúk karbantartását és javítását a Tettye Forrásház ingyenesen végezze.
 • Vasasi Általános Iskola energetikai felújítása (nyílászárók cseréje, hőszigetelés, homlokzati és belső felújítás, fűtőberendezések korszerűsítése) a KEOP pályázat segítségével.  (előkészítés alatt)

Tudom, hogy e hosszú listát végigolvasva bizonyára Önök is fel tudnának sorolni legalább ennyi megoldásra váró problémát.

A megoldatlan feladatokról nekem is van egy nagyon-nagyon hosszú, állandóan bővülő és sok-sok pénzt igénylő listám. Azon igyekszem, hogy ez a lista minél előbb rövidüljön. Ehhez itt helyben, a települések lakóitól is olykor segítséget kapok, amit mindannyiunk nevében megköszönök.  A közmunkásaink számos feladatot oldottak meg eredményesen.

A közérzetünk javításához a településeinken egyre eredményesebben működő civil szervezeteink is jelentős mértékben hozzájárulnak.

Az év végéhez közeledve a közelgő ünnepek alkalmából magam és a részönkormányzatok tagjai nevében boldog, meghitt karácsonyt és szerencsés, egészségben eltöltött új esztendőt kívánok.

Huba Csaba

képviselő

Comments

comments